Projectleider Civiele Techniek (11) 36 u/w
Volgnummer: 9683

>Projectleider Civiele Techniek (11) 36 u/w
Volgnummer: 9683
Projectleider Civiele Techniek (11) 36 u/w
Volgnummer: 9683
2018-05-16T00:00:00+00:00
  • ZEIST
  • Start datum: 16-05-2018
  • Eind datum: 01-06-2019

Standplaats: Zeist
Duur: 12 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Mogelijk

Dit is Zeist
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen. Als medewerker heb je juist daarin je toegevoegde waarde. In Zeist werk je vanuit je eigen verantwoordelijkheid en word je ondersteund door de organisatie, zodat je als mens en als professional blijven groeien. We zijn niet op zoek naar een ”typische ambtenaar”, maar wel naar een sterke persoonlijkheid die met de nodige geestdrift en humor beleidsvraagstukken kan aanpakken.

Werkzaamheden
Je voert mooie projecten uit die bijdragen aan het goede leven in de gemeente Zeist. Want daar doen we het voor. Lekker fietsen, goede doorstroming, verkeersveiligheid etc. Je doet dat in een gemeente die samenwerking met belanghebbenden hoog in het vaandel heeft staan. En ook met slagkracht wil werken aan resultaat. Dat is een uitdagende combinatie.

In Zeist is de samenleving nadrukkelijk aan zet in planontwikkeling. We geloven dat we de kennis en kracht van de samenleving nog veel beter kunnen benutten. Dat betekent ook veel voor de civiele projecten. Interactieve werksessies, bijeenkomsten, zelf korte lijntjes met buurt- en belangenverenigingen en samen zien te komen tot een oplossing met een zo breed mogelijk draagvlak. Een oplossing die werkt in de praktijk. Zonder van Zeist een lappendeken van maatwerkoplossingen te maken. Je moet het leuk vinden om in die maatschappelijke dynamiek een goede weg te vinden met inwoners, collega’s en bestuurders.

Je stuurt multidisciplinaire projectteams aan en je hebt daarbij oog voor de diverse beheer variabelen (GROTICK). Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding door middel van het opstellen van projectbrieven en projectcontracten, het ontwerpen van projectstructuur, het inschakelen van in- of externe capaciteit en het creëren van werkbare randvoorwaarden. En natuurlijk heb je zicht op de doorontwikkeling van beleidsambities en vertaalt deze waar mogelijk in je projecten. Daardoor schakel je actief met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever om koers te bepalen en weet je wanneer op te schalen of een besluit op te halen. Vanzelfsprekend ligt de verantwoordelijkheid van de financiële bewaking bij jou en rapporteer je aan de opdrachtgever over de voortgang. Jij bent de schakel tussen inwoners, bestuurders, belangengroepen, opdrachtgever, collega’s, aannemer(s) en overige betrokken partijen bij de uitvoering van het project.

Het team is bezig met een ontwikkelopgave waarbij onder meer projectmatig creëren en vraaggericht werken belangrijke thema’s zijn. Wij verwachten van je dat je naast de rol van projectleider ook nadrukkelijk een senior-rol op je neemt in deze opgave binnen het team. Je neemt initiatief, stimuleert, hebt een frisse kritische blik en deelt kennis en ervaring op het gebied van goede interactie met de samenleving.

Profiel
Je werkt en denkt op HBO-niveau en je hebt een gerichte HBO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Civiele Techniek. Verder heb je minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van projectmanagement en beschik je over een rijbewijs. Je kunt goed zelfstandig werken en durft koers te kiezen en lastige knopen door te hakken. Je houdt rekening met de aanwezige (politieke) gevoeligheden binnen en buiten de organisatie. Je bent communicatief sterk in woord en schrift en begrijpt de werking van social media. Je bent in staat om collegevoorstellen op te kunnen stellen waarbij je snapt welke bestuurlijke dilemma’s relevant zijn. Je kijkt breder dan alleen civiele projecten en hebt affiniteit/ervaring met verkeer, groen en beheer. Je bent een teamplayer en je bent in staat om medewerkers te coachen en te reflecteren op gedrag. Je levert graag een structurele bijdrage aan de opgave waar de organisatie voor staat.

Dit bieden wij
Als je bij de gemeente Zeist werkt, heb je uitstekende arbeidsvoorwaarden. Een goede balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk. Ook zijn er talloze regelingen om je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Lerend werken noemen we dat. Bij ons zit niemand stil, je kunt altijd vooruit. Onze intentie is om na 1 jaar over te gaan naar een vast contract.

Gunningscriteria (weging):
Aantoonbare werkervaring met sturen op de communicatie, omgevingsmanagement, politieke antenne en de informatievoorziening met partners, inwoners en stakeholders (10 punten);
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectleider Civiel (30 punten);
Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen een overheidsorganisatie (10 punten);
Minimaal afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Civiele Techniek of vergelijkbaar (15 punten);
Affiniteit en ervaring met verkeer, groen en beheer, aantoonbaar gemaakt middels werkervaring en of opleidingen/cursussen (15 punten);
Bereid om na 12 maanden kosteloos in dienst te treden bij de gemeente Zeist (5 punten);
Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten).

Competenties:
Je bent alert op politieke gevoeligheden binnen en buiten de organisatie;
Je bent sociaal vaardig;
Je kunt zelfstandig werken;
Je bent een teamplayer
Je bent in staat om medewerkers te coachen en te reflecteren op hun gedrag;
Je bent communicatief sterk in woord en schrift;
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je hebt een bestuurlijke en politieke antenne.

Overige informatie
Bij gunning vraagt de gemeente om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en je dient een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

CV-eisen
Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 25 mei 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 23 mei 2018 bericht.

Interesse?

Vacature:
(9683) Projectleider Civiele Techniek (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022