Projectleider Dienstverlening (12) 24 u/w
Volgnummer: 11849

>Projectleider Dienstverlening (12) 24 u/w
Volgnummer: 11849
Projectleider Dienstverlening (12) 24 u/w
Volgnummer: 11849
2018-10-19T00:00:00+00:00
  • HILVERSUM
  • Start datum: 19-10-2018
  • Eind datum: 30-04-2019

Standplaats: Hilversum
Duur: 6 maanden, start 15-11-2018
Optie tot verlenging: Ja, 1 x 3 maanden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken en soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De gemeente Hilversum wil haar dienstverlening aan burgers en bedrijven verder verbeteren, voor alle kanalen: digitaal, balie, telefoon en post. De nadruk ligt daarbij op het verder door ontwikkelen van de digitale dienstverlening (inclusief klantvriendelijke website) en het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheden op informatiemanagement.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende documenten geschreven over de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening; er is een programma dienstverlening en er zijn verschillende projecten en activiteiten op het gebied van dienstverlening geweest.

Waar nu behoefte aan is, is: meters maken: geen uitgebreide visie, maar het uitvoeren van concrete acties die leiden tot een beter inzicht.

De gemeente wil daarbij gebruik maken van de formuleaanpak van de gemeente Hengelo. De focus ligt hierbij in eerste instantie op de rol van klant: het invoeren van de flitsformule en de wegwijsformule voor de meest voorkomende klantvragen.

Op te leveren projectresultaat
De formuleaanpak is geïmplementeerd voor de rol van klant: flitsformule en wegwijsformule voor de meest voorkomende (nog nader te bepalen) klantvragen. Dit betekent dat voor deze klantvragen voor alle kanalen zowel de zekerheden voor de klant als de interne afspraken bekend zijn en geïmplementeerd in processen en systemen.

Taken en werkzaamheden
Je geeft leiding aan het project Dienstverlening;
Je draagt zorg voor een helder projectplan en inrichting van de projectorganisatie;
Je informeert opdrachtgever(s) over de voortgang;
Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat;
Je zet grote lijnen uit en spreekt individuen op hun eigen bijdrage aan. Je motiveert een groep tot maximale inzet voor het eindproduct;
Je werkt van buiten naar binnen. Dat betekent dat je kijkt vanuit de vraag in plaats van het aanbod;
Je vertaalt strategie in tactische doelen en haalbare resultaten;
Je houdt contact met diverse organisaties en partijen. Ook zorg je actief voor burgerparticipatie en interactie met betrokkenen;
Je weegt mogelijke handelswijzen tegen elkaar af met relevante criteria. Je houdt rekening met een hoge politieke, financiële en maatschappelijke impact.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het leiden van projecten die strategisch (integrale projecten met een visie voor de lange termijn) van aard zijn (25 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van informatiemanagement (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met projecten ten aanzien van dienstverlening in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
5. Aantoonbare kennis en werkervaring met klantreizen en het opstellen van persona’s in de afgelopen 5 jaar (15 punten);
6. Minimaal een afgeronde opleiding op WO niveau (10 punten).

Competenties:
Je bent analytisch sterk;
Je kunt anderen motiveren en enthousiasmeren;
Je voelt je thuis in de politiek-bestuurlijke dynamiek die hoort bij een gemeente;
Je kunt goed samenwerken;
Je bent communicatief sterk: je kunt duidelijk en helder formuleren

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 31 oktober 2018 tussen 14:30 en 17:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 oktober 2018 bericht.

Interesse?

Vacature:
(11849) Projectleider Dienstverlening (12) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022