Projectleider Digitale Archieven op Orde 24 u/w
Volgnummer: 12729

>Projectleider Digitale Archieven op Orde 24 u/w
Volgnummer: 12729
Projectleider Digitale Archieven op Orde 24 u/w
Volgnummer: 12729
2018-12-05T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 3 maanden, start z.s.m., uiterlijk 1-2-2019 t/m 31-3-2019
Optie tot verlenging: telkens voor 3 maanden, max. 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Innovatie, Impact & Implementatie
De unit Innovatie, Impactanalyse & Implementatieondersteuning (hierna Unit III) onderzoekt de gevolgen van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving voor gemeenten. De unit adviseert daarnaast het management van VNG Realisatie over nieuwe opdrachten en projecten.

Daarnaast coördineert de Unit het accountmanagement van VNG Realisatie en richt zich op de relatie en feitelijke samenwerking met onze opdrachtgevers: de gemeenten. De unit organiseert en ondersteunt netwerken van gemeenten en streeft naar een eenduidige en innovatieve implementatie van het portfolio van VNG Realisatie. De zogenoemde roadmap brengt toekomstige ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op gemeenten en vormt de basis voor het werk van de unit.

Doel van de opdracht
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het implementatieplan Digitale archieven op orde. Deze implementatie heeft betrekking op de techniek en de processen in de gemeentelijke beleids- en uitvoeringsdomeinen waarbij digitale archivering een belangrijke rol speelt. Je takenpakket is gericht op de planning, bewaking en uitvoering van de doelen en resultaten in het implementatieplan.

Tijdens de uitvoering onderhoud je contacten met alle belangrijke stakeholders binnen gemeenten, relevante gemeentelijke koepelorganisatie, gemeentelijke ketenpartners en andere relevante organisaties in het archief- en IT-domein. Daarnaast zoek je zelfstandig en actief de verbinding tussen het project en andere (deel)projecten binnen VNG en VNG Realisatie. De projecten zoals Common Ground, Actieve Openbaarheid maar met name ook ontwikkelingen zoals Wetsvoorstel Open Overheid en Archiving by design zijn daarbij de belangrijkste.

Je werkt, van meet af aan, met een multidisciplinair team bestaande uit gemeentelijke
professionals, implementatie-adviseurs, analisten, accountmanagers en
communicatiemedewerkers om de doelstelling uit het implementatieplan te realiseren.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
– Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden binnen de kaders van het
implementatieplan Digitale archieven op orde;
– Draagt zorg voor rapportage over voortgang, besteding van (financiële) middelen en
beslismomenten;
– Stemt af met bij het project betrokken partijen zowel binnen VNG, VNG Realisatie als
daarbuiten;
– Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
– Adviseert over toekomstige gerelateerde (deel)projecten;
– Onderhoudt een relatienetwerk bij gemeenten maar ook bij relevante ketenpartners
binnen het domein van archivering;
– Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;
– Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;
– Creëert draagvlak voor het project;
– Verbindt doelen en resultaten van het project met doelen van het jaarplan GGU;
– Zorgt voor verbinding met doelen van andere projecten/programma’s binnen VNGRealisatie en de VNG op het gebied van archivering en wettelijke ontwikkelingen zoals WOO (wetsvoorstel Open Overheid).

Resultaat van de opdracht
De projectleider Digitale Archieven op Orde geeft uitvoering en nadere uitwerking aan het implementatieplan. Zo draagt de projectleider zorg voor de integrale uitvoering van de implementatie-ondersteuning aan gemeenten, ontwikkelt en complementeert hij/zij de implementatietoolkit, zorgt voor communicatie-activiteiten en plant en organiseert ondersteuningsactiviteiten voor en door gemeenten.

Kennis- en ervaringsvereisten
– WO-werk- en denkniveau;
– Aantoonbare ervaring (meer dan vijf jaar) in (landelijke) projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten bij het implementeren van dienstverlenings- of informatiekundige initiatieven;
– Aantoonbare ervaring (tenminste vijf jaar, opgedaan in de afgelopen 7 jaar) in het werken met of in gemeenten als adviseur of projectleider in projecten op het snijvlak van informatievoorziening en digitale archivering;
– Aantoonbare ruime ervaring als adviseur of sparringpartner voor bestuurders en ambtenaren rond digitale archiveringsvraagstukken;
– Meerjarige ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) op het gebied van realisatie van oplossingen in complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de (lokale) overheid;
– Aantoonbare uitgebreide kennis van de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening;
– Ruime ervaring met het aansturen van professionals voor het bereiken van concrete resultaten;
– Ruime kennis van de dienstverlenings- en besluitvormingsprocessen in gemeenten;
– Kennis van de markt (producten en diensten, rollen en positie en de onderlinge relaties) van leveranciers rond de lokale overheid op het gebied van digitale archivering.

Houdingaspecten
– Samenwerkingsgericht
– Resultaatgericht
– Klantgericht
– Omgevingssensitief
– Proactief
– Flexibel
– In staat om in een veranderende omgeving te kunnen opereren
– Communicatief vaardig (schriftelijk en verbaal)

Eisen
– De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde data beschikbaar voor een matchgesprek.
– De kandidaat is zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 februari 2019 beschikbaar voor de opdracht.
– De voorgestelde kandidaat heeft WO-werk- en denkniveau?
– De voorgestelde kandidaat heeft (in CV) aantoonbare ervaring (meer dan vijf jaar) in (landelijke) projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten bij het implementeren van dienstverlenings- of informatiekundige initiatieven?
– De voorgestelde kandidaat heeft (in CV) aantoonbare ervaring in het werken met of in gemeenten als adviseur of projectleider in projecten op het snijvlak van informatievoorziening en digitale archivering?
– De voorgestelde kandidaat heeft (in CV) aantoonbare ruime ervaring als adviseur of sparringpartner voor bestuurders en ambtenaren rond digitale archiveringsvraagstukken?
– De voorgestelde kandidaat heeft meerjarig ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) op het gebied van realisatie van oplossingen in complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de (lokale) overheid?
– De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare kennis van de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening?
– De voorgestelde kandidaat heeft ruime ervaring met het aansturen van professionals voor het bereiken van concrete resultaten?
– De voorgestelde kandidaat heeft ruime kennis van de dienstverlenings- en besluitvormingsprocessen in gemeenten ?
– De voorgestelde kandidaat heeft kennis van de markt (producten en diensten, rollen en positie en de onderlinge relaties) van leveranciers rond de lokale overheid op het gebied van digitale archivering?

Motivatie
Door de kandidaat geschreven motivatie waarom hij/zij in aanmerking wil komen en geschikt is voor de functie.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 10 januari tussen 13.00-16.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(12729) Projectleider Digitale Archieven op Orde 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022