Projectleider Fiets Openbare Ruimte (11) 32-36 u/w
Volgnummer: 7949

>Projectleider Fiets Openbare Ruimte (11) 32-36 u/w
Volgnummer: 7949
Projectleider Fiets Openbare Ruimte (11) 32-36 u/w
Volgnummer: 7949
2018-01-15T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 15-01-2018
  • Eind datum: 15-04-2019

Standplaats: Amsterdam
Duur: 16-04-2018 t/m 15-04-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Projectleiding Openbare Ruimte, specialisatie Gedrag en Innovatie in meerjarenprogramma Fiets
Het Ingenieursbureau zoekt een projectleider die voor Amsterdam het onderdeel Gedrag en Innovatie van het meerjarenprogramma Fiets 2017-2022 in goede banen leidt.

Taken en verantwoordelijkheden
– Je bent verantwoordelijk voor het gehele onderdeel Gedrag en Innovatie van het programma, namens de opdrachtgever van het de dienst Verkeer en Openbare Ruimte;
– Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding en uitvoering van de projecten en stuur je het projectteam aan. Je zorgt ook voor de bestuurlijke besluitvorming en het draagvlak in de omgeving;
– Innovatie is een belangrijk onderdeel van het programma. Je moet fysieke maatregelen in de openbare ruimte uitdenken en laten realiseren, die het fietsgebruik in Amsterdam stimuleren en begrenzen;
– Doel is om fietsgebruik in de stad te stimuleren en te reguleren, zodat fiets de onderdeel is en blijft van de bereikbaarheid van Amsterdam;
– Daartoe combineer je kennis van de openbare ruimte en van psychologie en gedrag. Je hebt op beide vakgebieden een opleiding op minimaal HBO niveau gedaan;

Wij zij op zoek naar een stevige, creatieve persoonlijkheid, die het leuk vindt om in een complexe, soms hectische, politiek gevoelige omgeving te werken. Tevens beschik je daarbij over de vaardigheid om helder te communiceren en beknopt te formuleren en te rapporteren.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie.
De organisatie-eenheid Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De eenheid realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden.
Het Ingenieursbureau werkt onder andere aan
– Projectrealisatie voor de gebiedsontwikkeling, infrastructurele projecten en de inrichting van de openbare ruimte;
– Het in opdracht) uitvoeren inkoop en aanbesteding, daartoe o.a. marktbenadering, contractering en contractmonitoring;
– Adviseren op het gebied van infrastructurele projecten en de inrichting van de openbare ruimte;
– De optimale inrichting (kosten, effectiviteit) van de verschillende fasen in een project;
– Het beheren en realiseren van geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit);
– Het overdragen van gerealiseerde projecten aan de eigenaar of beheerder;
– Het door ontwikkelen van de kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om haar taken voor Amsterdam te kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, de toepassing van nieuwe contractvormen en informatieanalyse.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van:
Een erkende academische opleiding / wo diploma Civiele Techniek;
EN van een erkende academische opleiding / wo diploma op het gebied van Psychologie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Let op! De kandidaat moet de documenten meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien de documenten niet aanwezig zijn of niet voldoen wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare affiniteit met gedragsbeïnvloeding en innovatie. Voeg als bijlage in de map achter deze vraag de motivatie toe waaruit de gevraagde affiniteit blijkt.
Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 15 jaar, minimaal 8 jaar ervaring opgedaan in het projectmanagement in een complexe stedelijke omgeving.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met:
Het uitvoeren van experimenten in de openbare ruimte in een stedelijke omgeving;
Vraagstukken rond fietsgebruik.
Onderbouw in de motivatie waar en hoe bovenstaande is opgedaan. Waar de ervaring is opgedaan dient ook duidelijk te blijken uit het cv.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met leiding geven aan een projectteam in een leidinggevende rol.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met projecten op het gebied van fietsgebruik en/of fietsparkeren.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in projectmanagement voor een gemeentelijke organisatie.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring opgedaan binnen een G4 gemeente?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met projectleiding in fiets?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met projectleiding in gedragsbeïnvloeding en innovatie?
Indien u aan deze wens kan voldoen dan voegt u een motivatie toe waaruit blijkt dat de gevraagde ervaring is opgedaan. Tevens geeft u in de motivatie aan waar deze ervaring is opgedaan. Daarbij is het belangrijk dat waar de ervaring is opgedaan ook blijkt uit het cv.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn gepland tussen 19 en 30 maart.

Interesse?

Vacature:
(7949) Projectleider Fiets Openbare Ruimte (11) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022