Projectleider Gebiedsontwikkeling (12) 14 u/w
Volgnummer: 15509

>Projectleider Gebiedsontwikkeling (12) 14 u/w
Volgnummer: 15509
Projectleider Gebiedsontwikkeling (12) 14 u/w
Volgnummer: 15509
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • NAALDWIJK
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 31-01-2020

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 8 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: mogelijk maar nog niet bekend

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Gebiedsontwikkeling
In het team Gebiedsontwikkeling werken projectleiders, projectondersteuners, planeconomen en aan- en verkopers. Het team initieert projecten die een concrete invulling geven aan de structuurvisie Westland 2025. Het gaat hierbij om o.a.:
– Woningbouwprojecten;
– Projecten om bedrijventerreinen te realiseren;
– Projecten met een gemeentelijke grondexploitatie;
– Grotere projecten van marktpartijen waarbij de gemeente faciliteert;
– Projecten die met gemeentelijke middelen worden gefinancierd. Dit zijn onder andere projecten op infrastructureel gebied.

Het team stuurt deze projecten aan en draagt actief bij aan de verbetering van de interne en externe samenwerking in gebiedsontwikkeling en projectmanagement. Programmamanagement is een van de andere sturingsprincipes van het cluster Ruimte.

Opdracht
Als projectleider gebiedsontwikkeling ben je integraal verantwoordelijk voor het realiseren van (complexe) projecten op het gebied van woningbouw, groen, recreatie en infrastructuur (onderdeel van de Structuurvisie 2025).

Je onderhandelt met marktpartijen, overleg met inwoners en stakeholders in je project en je zorgt ervoor dat overeenkomsten met marktpartijen gesloten worden. Verder stuur je en draag je zorg voor de voortgang, het resultaat, het budget, de kwaliteit, het omgevingsmanagement en de informatievoorziening van je project. Je geeft leiding aan projectmedewerkers. Het zorgen voor planningen, begrotingen en diverse rapportages en het opstellen van nota’s voor B&W en de gemeenteraad horen ook tot je werkzaamheden. Hierin initieer, communiceer, coördineer en evalueer je alle werkzaamheden die nodig zijn om een project te laten slagen.

Dit alles doe je door het toepassen van projectmatig werken: dit draag je uit naar je collega’s zowel binnen het team als daarbuiten.

Vereisten / knock-outcriteria
– Minimaal een afgeronde opleiding op het gebied van planologie, projectmanagement en/of locatie- en gebiedsontwikkeling;
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling;
– Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken bij een 100.000+gemeente;

Gunningscriteria
– Minimaal een afgeronde wo opleiding (30 punten);
– Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig leidinggeven aan gebieds- /locatieontwikkelingen (35 punten);
– Aantoonbare werkervaring met projecten in de regio Haaglanden (35 punten);

Competenties
– Doel en resultaat gericht;
– Oplossingsgericht;
– Betrokken en een energieke persoonlijkheid;
– Omgevingsbewust;
– Tactisch sterk en strategisch goed onderlegd en beschik je over bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
– Daarnaast ben je gewend in een complexe bestuurlijke omgeving te werken.
Samenwerkingsgericht én je bent in staat om zelfstandig te werken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 29 mei 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 mei 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
– De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
– Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

Interesse?

Vacature:
(15509) Projectleider Gebiedsontwikkeling (12) 14 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022