Projectleider Gebiedsontwikkeling 32 u/w
Volgnummer: 20300

>Projectleider Gebiedsontwikkeling 32 u/w
Volgnummer: 20300
Projectleider Gebiedsontwikkeling 32 u/w
Volgnummer: 20300
2020-01-16T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 16-01-2020
  • Eind datum: 28-02-2021

Standplaats: In principe bij het programmabureau M4H, maar je zult ook bij het Havenbedrijf Rotterdam je werkplek vinden (WPC)
Duur: Ongeveer 1 jaar. Start: z.s.m, uiterlijk 1 maart 2020.
Optie tot verlenging: Ja, mogelijkheid tot 1 jaar verlenging

Het Havenbedrijf Rotterdam actief voor heel de haven. Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de
vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied, zoals Maasvlakte 2.

Beschrijving afdeling
Het gebied M4H, onderdeel van het Rotterdam Makers District, verandert langzaam van kleur, van industrie- en fruithaven naar een plek voor innovatieve bedrijven. Ook worden delen getransformeerd tot aantrekkelijke woon-werkgebieden. Het programmabureau M4H is vanuit de samenwerking tussen gemeente en Havenbedrijf Rotterdam N.V. ontstaan. Het programmabureau heeft de taak om de coördinatie van
gebiedsontwikkeling M4H met de partners vorm te geven. De taken van het programmabureau zijn onder meer het ontwikkelen van gebiedsbrede kaders (Ruimtelijk Raamwerk, Bestemmingsplan/MER, Welstandsparagraaf) of specifieke
thematische studies en adviezen die nodig zijn om de ambities in het Ruimtelijk Raamwerk te vertalen in een (uitvoerings)strategie (voorbeelden zijn de Mobiliteitsstrategie, Energiestrategie, Sociale strategie). De verdere planvorming, conceptontwikkeling en realisatie van grond-, vastgoed- en infrastructuurprojecten vallen niet onder de taken van het programmabureau. Deze worden uitgevoerd door de projectorganisaties van de gebiedspartners HbR en gemeente.

Het programmabureau M4H verzorgt ook de gebiedscommunicatie, de marketing & branding, samen metprogrammabureau RDM, onder de noemer Rotterdam Makers
District. Ook faciliteert zij de verbinding tussen (innovatie)partnersin de gebieden. Dit zijn in het algemeen de ondernemers in het gebied, en intermediaire organisaties zoals Innovation Quarter, Rotterdam Partners, gemeente Schiedam, i-tanks en
onderwijsinstellingen.

Opdracht beschrijving/belangrijkste werkzaamheden
Ter versterking van het programmabureau zijn wij op zoek naar een (medior) projectleider/adviseur die integraal kan werken aan gebiedsvraagstukken. De projectleider/adviseur fungeert daarbij als aanspreekpunt cq projectleider voor het uitzetten van benodigde onderzoeken of adviezen, betrekt de juiste expertise
binnen en buiten gemeente en HbR of huurt hiervoor externe bureaus in. De projectleider bewaakt daarbij de inhoudelijke kwaliteit, de processen en de voortgang en adviseert daarbij waar nodig de algemeen programmamanager.

Het type projecten zijn te definiëren als onderzoeksprojecten, beleidsadviezen of opstellen van kaderstellende (gebiedsbrede) criteria. Komende periode is dit onder andere de Energiestrategie, Welstandnota, en gebiedsgerichte vraagstukken.
Een andere belangrijke taak is het mede vormgeven dan wel structureren van sturingsdocumenten van het programmabureau, zoals de jaarlijkse programmamonitor, werkplan en het uitvoeringsprogramma.

CV eisen:
CV (PDF) volledig in het Nederlands en maximaal 5 pagina’s.

Opleiding:
Minimaal een afgeronde HBO opleiding, een afgeronde WO opleiding is een pre.

Specifieke kennis / ervaring
Ervaring met gebiedscommunicatie, in het bijzonder complexe
transformaties.
Aansturen van professionals en externe bureaus (TKGIO).
Opstellen van diverse rapportages en adviezen
Gevoel voor bestuurlijk en politiek verhoudingen
Ervaring met stakeholdermanagement

Eisen:
– Het CV wordt in Word of PDF aangeleverd. Het CV dient volledig in het Nederlands te zijn. De werkervaring van de afgelopen 5 jaar is minimaal vermeld, evenals behaalde certificaten en afgeronde opleidingen.
– Een afgeronde HBO opleiding
– Werkervaring op gebied van gebiedscommunicatie
– Ervaring met aansturen van professionals en externe bureaus (TKGIO).
– Opstellen van diverse rapportages en adviezen

Wensen:
– Een afgeronde WO opleiding is een pre.
– Ervaring met gebiedscommunicatie, in het bijzonder complexe transformaties.

Competenties:
– Proces en structuurgericht
– Breed blikveld; generalist
– Proactief
– Zeer zelfstandig
– Teamplayer
– Kunnen omgaan met complexe projectomgeving.

Wij nodigen de 3 beste kandidaten uit voor een gesprek op dinsdag de 28ste in de middag.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(20300) Projectleider Gebiedsontwikkeling 32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022