Projectleider Handshake 16 u/w
Volgnummer: 20218

>Projectleider Handshake 16 u/w
Volgnummer: 20218
Projectleider Handshake 16 u/w
Volgnummer: 20218
2020-01-13T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 13-01-2020
  • Eind datum: 31-01-2021

Standplaats: Weesperstraat 113 Amsterdam
Duur: 1 jaar, start z.s.m.
Optie tot verlenging: ja, met een jaar tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
De gemeente Amsterdam neemt deel aan het Europese programma ‘Handshake’, waarin kennisoverdracht en -uitwisseling over fietsbeleid en fietsprojecten centraal staan. Amsterdam is als fietsstad de mentor van vijf Europese steden, die ook fietsstad willen worden (Bordeaux, Brugge, Rome, Dublin en Turijn). De activiteiten van dit programma worden gesubsidieerd door de EU vanuit het Horizon 2020 programma. We zoeken hiervoor een projectleider die namens Gemeente Amsterdam de activiteiten coördineert.

Binnen het team is ruime ervaring op het gebied van fietsbeleid en fietsprojecten, dit is dan ook niet wat we van jou als opdrachtnemer verwachten. Er is vooral behoefte aan kennis van en ervaring met het deelnemen aan Europese projecten en programma’s. Jouw werkzaamheden zijn vooral gericht op het coördineren van de Amsterdamse activiteiten in het programma, gestructureerd werken en consciëntieus zorgen ervoor dat Amsterdam de afgesproken resultaten en activiteiten oplevert en hierover kan rapporteren. Er is een inhoudelijke medewerker die zorgt voor de inbreng van kennis en expertise over het fietsbeleid van Amsterdam richting de partnersteden. Jullie werken nauw samen om het Handshake programma tot een succes te maken.

Werkzaamheden
– Voorbereiden en bijwonen activiteiten zoals meerdaagse studiesymposia, fietsstudietours, workshops;
– Opzetten/onderhouden projectbegroting en administratie;
– Rapporteren over de Amsterdamse inbreng (activiteiten, financiën, etc.) in het Handshake programma richting de internationale projectleiding;
– Namens Amsterdam vergaderingen voorbereiden en bijwonen (deze vinden plaats in de diverse Europese steden)

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting: Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend hbo of wo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat beheerst professionele schrijf- en spreekvaardigheden in de Engelse taal. Wij vragen om een in het Engels geschreven motivatie van de kandidaat voor deze functie in maximaal een half A4, toe te voegen. De opdrachtgever zal beoordelen of de motivatie aansluit bij de behoefte.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met Europees gesubsidieerde programma’s en projecten.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met fietsbeleid. Geef het aantal ervaringsjaren aan.
– De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van Amsterdam, opgedaan door werkervaring binnen de werkgever Gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beheerst bij voorkeur de Engelse vaktaal op het gebied van verkeer en vervoer (fiets) en stedenbouw. En beheerst bij voorkeur de volgende talen op professioneel niveau: Frans, Duits, Italiaans. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en zal mogelijk worden getoetst tijdens het interview.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: n.t.b.

Interesse?

Vacature:
(20218) Projectleider Handshake 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022