Projectleider implementatie bestuursinformatiesysteem 16 u/w
Volgnummer: 15985

>Projectleider implementatie bestuursinformatiesysteem 16 u/w
Volgnummer: 15985
Projectleider implementatie bestuursinformatiesysteem 16 u/w
Volgnummer: 15985
2019-06-11T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 11-06-2019
  • Eind datum: 01-05-2020

Standplaats:Ridderkerk
Duur: 1-8-2019 t/m 1-5-2020
Optie Verlenging: Maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van 24 maanden

Urenomschrijving:
Het gaat om een gemiddelde van 16 uur in de periode van voorbereiding en aanbesteding (september-december 2019) en van 24 uur/week in de periode van implementatie (januari-april 2020). Dit betreft gemiddelden. Totaal aantal is maximaal 768 uren. Enige flexibiliteit wordt gevraagd afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt, zoals een iets intensiever inzet in aanloop van de publicatie van de aanbestedingsstukken op tendernet, bij de beantwoording van vragen van de inschrijvers, de gunning en het samen met de leverancier uitwerken van het gedetailleerde implementatieplan. Daarnaast een iets rustigere periode wanneer de inschrijvers aan zet zijn bij het opstellen van de offertes. De inzet moet aansluiten op de behoefte van de organisatie. In beginmaanden is dit minder relevant, maar zodra implementatie start, is het cruciaal dat de projectleider aanwezig is op het moment dat het projectteam en stuurgroep dat ook zijn.

Doel is om het proces van “Ambtelijke en Bestuurlijke besluitvorming”, inclusief digitaal vergaderen en publicatie van openbare agenda’s, vergaderstukken en het beeldverslag, optimaal vanuit één Bestuurlijk Informatie Systeem te ondersteunen. Streven is om te komen tot efficiëntere processen, eenduidig beheer van agenda’s en stukken en laagdrempelige ontsluiting voor alle stakeholders.

Concreet betreft het de vervanging van een drietal huidige applicaties (BABS, iBABS en Notubiz) door één integrale oplossing. Deze oplossing wordt gekoppeld met diverse andere applicaties, waarvan de belangrijkste Sharepoint is, het DMS van WSHD. Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase en zal in de contractperiode worden uitgevoerd (aanbesteding en implementatie).

Werkzaamheden:
Is verantwoordelijk voor de realisatie van het project. In samenspraak met de Opdrachtgever worden resultaatafspraken gemaakt over de realisatie en oplevering van producten.
Stelt het projectplan op en zorgt voor besluitvorming over (deel)resultaten.
De projectleider is er voor verantwoordelijk dat het projectresultaat met voldoende kwaliteit binnen de gestelde grenzen van tijd en geld word opgeleverd.
De projectleider zorgt ervoor dat iedere individuele deelnemer aan het projectteam zijn bijdrage aan het project levert. Daarbij heeft de projectleider zowel aandacht voor de inhoud van de opdracht als de voor kwaliteit van het proces.DD.
De projectleider is enerzijds de coördinator en regisseur van het project (inhoud en doel) anderzijds is hij de linking pin naar de omgeving. Hij stemt hiervoor af met de Opdrachtgever, leverancier(s), onderhoudt zijn netwerk, bewaakt de omgeving, heeft alle informatie maar hij moet ook zaken durven delegeren.
De projectleider bewaakt de resources en de planning en rapporteert hierover aan de opdrachtgever.
Stelt projectdocumentatie op volgens de standaarden van WSHD zodat, in elke fase van het project, het project overdraagbaar is aan een vervanger.
De projectleider draagt zorg voor de overdracht van het gerealiseerde aan de (staande) beheerorganisatie.

Eisen:
– Per 1 augustus 2019 beschikbaar voor de gevraagde uren
– Heeft minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding
– Motivatie
– Niet toegestaan deze rol uit te voeren indien kandidaat en/of het adviesbureau onderdeel zijn van de aanbieding van een aannemer aan opdrachtnemerszijde voor de uitvoeringsfase op de projecten.
– CV: Deze is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.
– U dient 2 referenties in te dienen.

Wensen:
– Minimaal drie jaar aantoonbare relevante werkervaring met informatievoorzienings- en ICT-projecten met betrekking tot processen en systemen met een soortgelijke functionaliteit en complexiteit als een zaak(workflow)systeem.
– Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd gaat worden. Essentieel daarbij zijn de volgende punten:
Informatievoorzienings- en ICT-projecten
Processen en systemen met een soortgelijke functionaliteit en soortgelijke complexiteit als een zaak(workflow)systeem
Het in projectvorm ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen.
Dienstverlenende processen bij de overheid
Leveren productie, sturen op resultaat en het project presenteren
Implementatie van een Bestuurlijk Informatie Systeem bij overheden

Interview:
Gesprekken op dinsdag 2 juli 2019
Maximaal 5 kandidaten

Interesse?

Vacature:
(15985) Projectleider implementatie bestuursinformatiesysteem 16 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022