Projectleider Integratie Jeugdhulp (11) 24 u/w
Volgnummer: 11287

>Projectleider Integratie Jeugdhulp (11) 24 u/w
Volgnummer: 11287
Projectleider Integratie Jeugdhulp (11) 24 u/w
Volgnummer: 11287
2018-09-07T00:00:00+00:00
  • HOUTEN
  • Start datum: 07-09-2018
  • Eind datum: 07-02-2019

Standplaats: Houten
Duur: 5 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 1 x 3 maanden

Organisatie
De Regionale backoffice Lekstroom( RBL) bestaat sinds januari 2015. Het is de uitvoeringsorganisatie van de Lekstroomgemeenten Vianen, IJsselstein, Nieuwegein, Houten en Lopik waar de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO wordt uitgevoerd. Het is een unieke plek in de regio waar medewerkers van diverse gemeenten met en voor elkaar de inkoop en administratie van jeugdhulp en WMO verzorgen. De RBL heeft de ambitie verder uit te groeien tot een informatieknooppunt rond Jeugdhulp en WMO. Daarnaast wil de RBL haar kennis op het gebied van het zorgaanbod Jeugdhulp en WMO verder aanbieden aan de deelnemende gemeenten en sociale teams.

Opdracht
Per 1 januari 2019 worden de Jeugdhulptaken op het gebied van administratie, accounthouderschap en inkoop voor de huidige gemeenten Leerdam en Zederik geïntegreerd in de activiteiten van de RBL. Dit betekent dat cliëntgegevens overgenomen worden, nieuwe contracten met zorgaanbieders opgesteld dienen te worden en processen op elkaar worden afgestemd.

Als projectleider:
– Ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de projectopdracht integratie jeugdhulp;
– Ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, dat wil zeggen voor de planning, budget, kwaliteit, informatievoorziening en de organisatie van het project;
– Zorg je voor afstemming met en leg je verantwoording af aan de opdrachtgevers (programmamanager RBL de regionaal projectleider Inkoop Lekstroom en de projectorganisatie Vijfheerenlanden).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 18 september 2018;
2. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein met jeugdhulp;
3. Aantoonbare werkervaring met implementatie/integratie automatiseringssystemen;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 6 jaar (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met processen rond Jeugdzorg en WMO (25 punten);
7. Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (25 punten).

Competenties:
– Analytisch: systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens;
– Conceptueel denken: situaties in een meer omvattend kader plaatsen en/of verbanden leggen met andere informatie;
– Accuraat: De werkzaamheden verrichten met de daarvoor benodigde nauwkeurigheid, tijdigheid en zorgvuldigheid.;
– Flexibel :Indien zich kansen of problemen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen, teneinde een gesteld doel te bereiken. Taken oppakken die net buiten de eigen functie liggen, meedenken met de organisatie;
– Initiatief: Uit zichzelf zaken oppakken en realiseren. Tijdig signaleren van knelpunten en deze oplossen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten;
– Stressbestendig: Onder druk goed blijven presteren;
– Planmatig werken: Zorgt voor een gestructureerde aanpak van het werk/ de taak. – Toetst de gerealiseerde voortgang regelmatig aan het te behalen resultaat.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, in overleg.

Planning
De gesprekken zijn gepland op maandag 17 september 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 14 september 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(11287) Projectleider Integratie Jeugdhulp (11) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022