Projectleider (Koplopers strateeg) 24 u/w
Volgnummer: 15402

>Projectleider (Koplopers strateeg) 24 u/w
Volgnummer: 15402
Projectleider (Koplopers strateeg) 24 u/w
Volgnummer: 15402
2019-05-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amsterdam, hele stad
Duur: 01-06-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, t/m 2022

Functieomschrijving
Projectleider (Koplopers strateeg)

Werkzaamheden
Organiseert eind meieen grote multistakeholder bijeenkomst met gebruikmaking van de future search methodiek
Met als resultaat een gezamenlijk verhaal (narrative of change) voor het Amsterdam van de toekomst, een set aan concrete afspraken met gezamenlijk opgestelde spelregels die samenwerken en commitment faciliteren
Geeft daarbij ook mede invulling aan het principe van een rechtvaardige energietransitie (in samenwerking met de projectleider klimaatrechtvaardigheid)
Begeleidt challenges op het gebied van grootstedelijke vraagstukken gerelateerd aan de energietransitie
Organiseert en begeleidt participatie workshops

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Amsterdam wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van de doeltellingen van Parijs en heeft daarom de ambitie om de CO2 uitstoot in Amsterdam terug te brengen met 55% in 2030 en 95% in 2050.
Hiertoe is een transitie nodig van fossiele naar schone brandstoffen. Dit is een maatschappelijke transitie. De gemeente Amsterdam is er van overtuigd dat deze transitie niet door een enkele partij of branche succesvol kan worden volbracht. Ook niet door een overheid alleen. Alleen in een gezamenlijke aanpak kan deze transitie succesvol worden: industrie, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, mkb, kennisinstellingen, startups, bewonersinitiatieven, nutsbedrijven, woningcorporaties, overheden. In de wetenschap en overtuiging dat al deze partijen hun eigen perspectieven, belangen, motieven, snelheden en een stuk van de oplossing hebben.

De veranderstrategie van Amsterdam is er deels op gericht om deze partijen, waaronder de gemeente, op voet van gelijkwaardigheid en in wederkerigheid te verbinden aan elkaar en de urgente maatschappelijke opgave.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft een breed en divers netwerk in de stad Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is een gecertificeerd design thinker.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in multistakeholdermanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in maatschappelijke transities.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met actie onderzoek.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met co creatie.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat is een gecertificeerd facilitator design thinker.
– De aangeboden Kandidaat is bekend met Appriciative Inquiry.
– De aangeboden kandidaat heeft werkervaring opgedaan bij de overheid en in het bedrijfsleven.
– De aangeboden kandidaat is ervaren in het begeleiden van (grote) groepen in ontwerptrajecten.

Cv eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 26 mei en 2 juni.

Interesse?

Vacature:
(15402) Projectleider (Koplopers strateeg) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022