Projectleider Landschapsvisie (11) 12-16 u/w
Volgnummer: 19457

>Projectleider Landschapsvisie (11) 12-16 u/w
Volgnummer: 19457
Projectleider Landschapsvisie (11) 12-16 u/w
Volgnummer: 19457
2019-12-04T00:00:00+00:00
  • LELYSTAD
  • Start datum: 04-12-2019
  • Eind datum: 06-01-2020

Standplaats: Lelystad
Duur: 7 maanden. Start: 6 januari 2020
Optie tot verlenging: 1 maal 5 maand(en)

Organisatie
Als je de provinciegrens passeert, weet je meteen dat je in Flevoland bent. Flevoland is Nederlands meest herkenbare provincie: een ontworpen landschap gelegen op de voormalige zeebodem, zo’n vier meter onder de zeespiegel en beschermd door vele kilometers dijk. Flevoland is de kroon op de eeuwenlange Hollandse inpolderingstraditie. Door wereldwijde trends gaan veel plekken steeds meer op elkaar lijken. We willen dat Flevoland zich hieraan onttrekt en zijn eigen verhaal blijft vertellen. De provincie Flevoland is een jonge provincie met een ondernemende geest en ruimte om met elkaar idealen aan te pakken. Binnen de afdeling Strategie en Beleid geven we o.a. vorm aan de opgaven van Omgevingsvisie. We werken aan de middellange en lange termijn. Het Verhaal van Flevoland is een van de opgave in de Omgevingsvisie, voor het uitdragen van het verhaal van Flevoland en het verder ontwikkelen ervan. Het verhaal is gebaseerd op het DNA; waar we vandaan komen, wie we zijn en wat dat zegt over de toekomst. De landschapsvisie is een van de middelen om de landschappelijk waarden van de polders binnen het Verhaal van Flevoland te koesteren en vanuit daar verder te ontwikkelen en te blijven vernieuwen. Binnen de afdeling Strategie en Beleid stuur je een klein team van de landschapsvisie aan. Een team dat bestaat uit interne inhoudelijke mensen, landschapsarchitect en planoloog, communicatie, externe opdrachten, een flexibele betrokken schil. Daarnaast werken we in een politieke omgeving en samen in een netwerk van gemeenten en maatschappelijk partners vanuit de één overheidsgedachte.

De landschapsvisie zit in een rijdende voortvarende trein en dit is het voortraject van het uiteindelijke te maken landschapsprogramma. Er is een goede basis gelegd voor de visie. Met dit proces is de Provincie een nieuwe weg ingeslagen. De landschapsvisie schets een beeld waar we naartoe willen werken en welke vanuit vormgevende principes. Enerzijds is dat het benoemen van de landschappelijke kwaliteiten en anderzijds is dat het ruimtelijk ontwikkelen op een manier die het ruimtelijke kwaliteit toevoegt. Belangrijk is, vanwege onze provinciale rol, dat dit beeld breed gedragen is met andere partijen. Na het vaststellen van het de ontwerp landschapsvisie wordt een startnotitie voor het landschapsprogramma opgesteld en vastgesteld. Daarin bepalen we de bandbreedte van de uitwerkingsrichtingen voor het programma met bijbehorend proces met Provinciale Staten en College en gemeente en partners. Voor het opleveren van deze twee producten hebben een ambitieuze projectleider die binnen de grote lijnen de koers planmatig opzet met het team, in samenwerking met omgeving.

Opdracht
De provincie Flevoland is voornemens een projectleider landschapsvisie te selecteren die ervaring heeft met en kennis heeft met het opstellen van een beleid op het gebied van Ruimtelijke Ordening en ervaring met de Omgevingswet.

De werkzaamheden die de projectleider voor de Landschapsvisie/programma moet gaan oppakken:

Het ambtelijk aanspreekpunt van de landschapsvisie/programma samen met de provinciale landschapsarchitect;
Het aansturen op het opstellen van de landschapsvisie (op basis van bestaand concept) en startnotitie landschapsprogramma;
Het optimaal inzetten van het team bestaande uit Provincieambtenaren en ingehuurde krachten;
Het plannen van het proces;
Het organiseren van het proces rondom participatie van overheden, collega’s gebiedspartners en burgers.

Eisen:
– Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad;
– In staat om de opdracht individueel uit te voeren en niet in duo verband;
– De adviseur is in tijd flexibel inzetbaar;

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Gunningscriteria:
– Een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van Ruimtelijke Ordening of aanverwant
– Aantoonbare werkervaring met projecten op regionale schaal aangaande landschapsontwikkeling
– Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider, bij voorkeur op het gebied van Ruimtelijke Ordening of aanverwant
– Aantoonbare werkervaring met de omgevingswet/omgevingsvisie
– Aantoonbare werkervaring binnen een politiek/bestuurlijke omgeving

Competenties
Planmatig werken
Politiek gevoelig
Omgevingsbewust
Resultaatgericht
Samenwerken
Empoweren

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg, maar niet op vrijdag.

Interview:
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op maandag 16 december 2019 van 13:00 tot 17:00 uur.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(19457) Projectleider Landschapsvisie (11) 12-16 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022