Projectleider Ontzorgen Inburgeringsplichtigen & Coordinatie Deelprojectleiders 32 u/w
Volgnummer: 15367

>Projectleider Ontzorgen Inburgeringsplichtigen & Coordinatie Deelprojectleiders 32 u/w
Volgnummer: 15367
Projectleider Ontzorgen Inburgeringsplichtigen & Coordinatie Deelprojectleiders 32 u/w
Volgnummer: 15367
2019-05-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-05-2019
  • Eind datum: 01-01-2021

Standplaats: Jodebreestraat 25, Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 1-1-2021
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
Coördinerend projectleider Nieuwe Amsterdamse Aanpak Inburgering

Werkzaamheden
Deze projectleider:
Рdraagt zorg voor het co̦rdineren van de verschillende deelprojecten die onderdeel uitmaken van het project Nieuwe Amsterdamse Aanpak Inburgering zowel wat inhoud als planning betreft;
– draagt zorg voor de prioritering, de (door)ontwikkeling en de coördinatie van het deelproject ontzorgen. En daarbij ook voor het opzetten en onderhouden van diverse samenwerkingsrelaties met collega’s, professionals en organisatie die van belang zijn voor het ontzorgen van statushouders / inburgeringsplichtigen;
– draagt zorg voor toegankelijke en goed leesbare voortgangsrapportages o.a. voor college en raad;
– draagt in samenspraak met de deelprojectleiders zorg voor het inzetten van onderzoek t.b.v. van het project Nieuwe Amsterdamse Aanpak Inburgering (zoals bijvoorbeeld steekproeven, tussenevaluaties, et cetera);
– draagt in samenspraak met de deelprojectleiders bij aan de afstemming met het Ministerie van SZW over de uitwerking van de nieuwe Inburgeringswet.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Cluster Sociaal / RvE Werk / ”afdeling statushouders” (team 4, afdeling Koers Naar Werk)

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van projectmatig / programmatisch werken waarvan minimaal 7 binnen een gemeentelijke context.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van beleidsadvisering binnen het sociaal domein en met name op het gebied van werk & inkomen, re-integratie, participatie.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare onderzoekservaring binnen een beleidsmatige omgeving.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft aanvullende ervaring binnen voor inburgering relevante aanpalende beleidsterreinen zoals het onderwijsdomein, schuldhulpverlening en de WMO.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met het werken binnen/in opdracht van een grote gemeentelijk organisatie.
– De aangeboden kandidaat dient te beschikken over een ruim netwerk binnen de Amsterdamse gemeentelijke organisatie / het sociaal domein.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: zsm na sluiting

Interesse?

Vacature:
(15367) Projectleider Ontzorgen Inburgeringsplichtigen & Coordinatie Deelprojectleiders 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022