Projectleider Participatiehuis 26-36 u/w
Volgnummer: 16452

>Projectleider Participatiehuis 26-36 u/w
Volgnummer: 16452
Projectleider Participatiehuis 26-36 u/w
Volgnummer: 16452
2019-07-02T00:00:00+00:00

Standplaats: ‘s-Hertogenbosch
Duur: 1-8-2019 t/m 31-7-2020
Optie tot verlenging: 4 x 3 maanden

Het project het Participatiehuis

Weener XL wil in 2019 starten met een specifieke aanpak gericht op de mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, het Participatie Huis. De klanten uit deze doelgroep hebben baat bij een laagdrempelige, veilige omgeving, van waaruit stappen naar activering kunnen worden gezet. Het idee is om alle klanten die niet zelfstandig de stap naar werk kunnen zetten groepsgewijs in een op te zetten Participatiehuis te ontvangen. Het gaat om ongeveer 450 klanten per jaar.

Doel van het Participatiehuis is in eerste instantie ‘actief worden’ c.q. activering. Deze mensen zitten vaak al jarenlang thuis en hebben geen werkervaring (meer). De filosofie van het Participatiehuis is gebaseerd op de gedachte ‘waar ben jij goed in’? Dus niet: wat zijn je beperkingen/belemmeringen, maar: ‘wat kun je wél’? Er wordt gedacht in mogelijkheden en kansen, en niet in beperkingen en onmogelijkheden. Iedere cliënt wordt uitgedaagd om met kleine stappen actief te worden, (nieuwe) dingen en vaardigheden te leren en voor zichzelf kansen te zien.

De situatie op de arbeidsmarkt biedt op dit moment ook perspectieven en kansen voor deze groep mensen. Het Participatiehuis kan hierbij ontwikkeling en ondersteuning bieden.

Deelname aan het Participatiehuis is verplicht. Een cliënt is op basis van de Participatiewet verplicht mee te werken aan zijn/haar re-integratie. Maar we zoeken het vooral in het motiveren en stimuleren om mee te doen in het Participatiehuis.

Kandidaatomschrijving
Het Profiel

Je bent nauw betrokken bij het proces, hierdoor signaleer je knelpunten die samen met het projectteam worden omgebogen naar een goed resultaat;
je bent verantwoordelijk voor en coördineert de implementatie van het participatiehuis van WeenerXl en bereidt de organisatie hierop voor (zowel op cultureel, functioneel als financieel gebied, advisering over de inrichting van de interne organisatie; bijscholen weco etc.)
betrekt directe collega’s van Weener XL bij het Participatiehuis en neemt hen mee (creëert consensus en commitment)
je bent trekker van de projectgroep en lid van de stuurgroep;
stuurt de diverse werkgroepen in het project aan;
verzorgt in samenwerking met het team Communicatie van WeenerXL de communicatie rondom het Participatiehuis;
draagt samen met de Coördinator W&P zorg voor voldoende instroom van kandidaten;
draagt zorg voor doorstroom en uitstroom vanuit het Participatiehuis naar andere afdelingen binnen WXL, en monitort dat ook met behulp van een integraal dashboard (te ontwikkelen);
draagt zorg voor beheer van de financiën in het project;
draagt zorg voor passende trainingen, activiteiten en werkzaamheden;
je stuurt tijdens de projectfase de coördinator(en) van het Participatiehuis aan.

Toelichting op rooster:
26 uren per week, oplopend naar 36 uren per week.

Eisen:
-Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en je hebt relevante ervaring op het gebied van voorbereiding, sturing en uitvoering projecten.
-Je kunt hierbij denken aan zorgdragen dat het project volgens planning en binnen budget wordt uitgevoerd.
-Werkervaring met het opzetten van nieuwe projecten is een must. Graag twee referenties opgeven (kunnen later eventueel gecheckt worden).

Minimale competenties:
Je hebt een hands-on mentaliteit, de verwachting is dat je onderwerpen daar waar nodig ook zelfstandig oppakt en uitwerkt. Dit doe je in samenwerking met de inhoudelijk experts:
je bent resultaatgericht en inventief;
We verwachten van jou dat jij vakoverstijgend kunt denken en handelen en daarmee dus afdelings- en organisatiebreed kunt samenwerken.
je bent verbindend, resultaatgericht, daadkrachtig en je hebt een helikopterview.
Plannen en ondernemen zijn termen die op jou van toepassing zijn;
Ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen / activiteiten voor de doelgroep is een pré;
Affiniteit en kennis van processen, systemen vanuit bedrijfskundige inslag.

Gunningscriteria:
Gewenst opleidingsniveau Afgeronde HBO opleiding Bedrijfskunde 20%
Psychologische aantekening Afgeronde psychologische aantekening op minimaal HBO niveau 15%
Gewenste werkervaring 12%
Gewenste competenties: Een enthousiaste, stressbestendige en communicatief vaardige projectleider die op inspirerende wijze zijn of haar kennis weet om te zetten naar resultaten en samen met collega’s en diverse partijen het Participatiehuis weet op te bouwen en in te richten. Een pré: kandidaat is vernieuwendWeging: 3%
Sollicitatiegesprek 25%

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(16452) Projectleider Participatiehuis 26-36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022