Projectleider Planvorming 32 u/w
Volgnummer: 10906

>Projectleider Planvorming 32 u/w
Volgnummer: 10906
Projectleider Planvorming 32 u/w
Volgnummer: 10906
2018-08-08T00:00:00+00:00
  • GRONINGEN
  • Start datum: 08-08-2018
  • Eind datum: 01-10-2019

Standplaats: Groningen
Duur: 1-10-2018 t/m 1-10-2019
Optie verlenging: 4 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water. Wij creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe. We zijn transparant, resultaatgericht en kostenefficiënt op een innovatieve, maatschappelijke, verantwoorde en duurzame wijze, in samenwerking met onze partners. Wij willen zichtbaar zijn voor onze omgeving. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied

In verband met interne verschuivingen zijn we voor het team Plannen en Projecten, op zoek naar een Projectleider Planvorming

Je werkt aan integrale inrichtingsplannen van wateren in landelijk of stedelijk gebied, geïnitieerd vanuit bijvoorbeeld een baggeropgave, een ruimtelijke herinrichting of een natuurdoel. Ook werk je aan waterstructuurplannen voor stedelijk gebied, projecten voor vismigratie en projecten van derden, waarbij je bewust de koppelkansen met doelen en opgaves van het waterschap zoekt en borgt.

Als Projectleider Planvorming bereid je samen met andere partijen integrale waterbeheerprojecten voor tot het moment van uitvoering. Je stelt projectplannen op en de uitwerking van deze plannen zet je vervolgens intern en/of extern uit. Je bewaakt de voortgang en rapporteert hierover aan de opdrachtgever. Daarnaast zorg je voor implementatie en borging van beleid en regelgeving. Je overlegt met regionale partners in het beheersgebied van het waterschap en werkt nauw samen met collega’s uit andere teams en processen.

In ons beheergebied spelen bodemdaling en de aardbevingsproblematiek als gevolg van aardgaswinning een belangrijke rol. Samen met de gevolgen van de klimaatontwikkeling en de impact hiervan op ons beheersgebied, is het voor ons extra belangrijk om plannen en projecten gezamenlijk met de regio op te pakken.

Kandidaatomschrijving
– Minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting cultuurtechniek of planologie;
– Je hebt ervaring met landinrichtingsprojecten en het ontwikkelen van plannen;
– Kennis van waterbeheer en watersystemen en de ontwikkelingen daarin;
– Je hebt ervaring in projectmatig werken en projectbeheer;
– Je bent een goede gesprekspartner voor gemeenten en andere externe partijen;
– Je hebt voor of bij een overheid gewerkt.

Competenties:
– Je bent omgevingsbewust, resultaat- en samenwerkingsgericht;
– Je hebt oog voor kansen met respect voor belemmeringen;
– Je bent een professional die zich kenmerkt door een zakelijke en integere aanpak;
– Je hebt oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, de juridische context waarin deze ontwikkelingen zich afspelen en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
– Je bent kwaliteits- en kostenbewust;
– Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
– Je bent iemand die van nature het gesprek aangaat en daarbij de belangen van het waterschap vertegenwoordigt;
– Je hebt een brede blik en een uitstekend analytisch vermogen completeren je profiel.

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden door het Waterschap getoetst in de motivatiebrief en/of het gesprek.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA.
Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau dat de offerte indient. De zzp’er gaat een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau.

Toelichting op rooster
Het aantal uur bedraagt 32 uur per week. De werkuren zijn in overleg en afhankelijk van de werkdagen van collega’s.

Eisen
– Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Op CV aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als projectleider met de voorbereiding en uitvoering van cultuur-technische inrichtingswerken. Referentie vereist
РMotivatiebrief, door de kandidaat z̩lf geschreven (max 1 A-4). De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.

Gunningscriteria
– Op cv aantoonbare werkervaring als projectleider met projecten in het stedelijk en/of landelijk waterbeheer.
– Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring als projectleider, in de afgelopen 5 jaar, bij of voor een overheidsinstantie.

Gespreksplanning
Het Waterschap nodigt 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op donderdagochtend 13 september, 2018. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze dag.

Wanneer u op woensdag 12 september, 2018 aan het einde van de dag nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat en/of opdrachtomschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Aanleveren na gunning
– VOG
– HBO diploma

Interesse?

Vacature:
(10906) Projectleider Planvorming 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022