Projectleider Realisatie 32-36 u/w
Volgnummer: 16000

>Projectleider Realisatie 32-36 u/w
Volgnummer: 16000
Projectleider Realisatie 32-36 u/w
Volgnummer: 16000
2019-06-12T00:00:00+00:00

Standplaats: Stadskantoor ‘s-Hertogenbosch
Duur: 1-7-2019 t/m 1-7-2020
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
Als projectleider ben je het aanspreekpunt bij ontwikkel-, beheer- en onderhoudsprojecten, vanaf de fase initiatief t/m overdracht aan beheerder, inhoudende:
– gecontroleerd starten van een project op basis van een projectplan en psu;
– leiding geven aan het projectteam in de ontwerp; voorbereidings- en uitvoeringsfase;
– verantwoordelijk voor sturing op de gemaakte afspraken mbt de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, risico’s, organisatie, beheeraspecten en communicatie;
– verzorgen van de aanbesteding en gunning;
– voeren van directievoering inclusief afhandeling meer- en minderwerk;
– regulier overleg met opdrachtgever over voortgang van het project
– het opleveren en overdragen aan de beheerders.

Werkzaamheden op het gebied van element- en asfaltverharding, riolering, water, groen. Het verzorgen van technische & financiële adviezen en rapportages Hierbij valt te denken aan:
– beoordelen van contracten binnen het werkgebied, zoals RAW en openposten bestekken;
– opstellen inkoopplan;
– opstellen projectenplanning;
– opstellen van reguliere risicoanalyses volgend de Risman methodiek;
– opstellen van periodieke projectvoortgangsrapportages.

Kandidaatomschrijving
Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding civiele techniek. Is gewend om te werken in een multi-disciplinaire omgeving en in staat koers te houden in een omgeving met vaak tegenstrijdige belangen. Beschikt over een open houding.

Toelichting op rooster: 32 tot 36 uur per week.

Eisen
– Afgeronde HBO opleiding Civiele techniek. Referentie vereist.
– Minimale werkervaring: a) aantoonbaar 5 jaar werkervaring als projectleider; b) aantoonbaar 5 jaar werkervaring als directievoerder UAV; c) aantoonbaar 5 jaar werkzaam of gedetacheerd geweest bij de afdeling projecten van een (middel)grote gemeente.
– Minimale competenties: Initiatiefrijk, samenwerkingsgericht, communicatief, omgevingsbewust, daadkrachtig, nauwkeurig

Gunningscriteria
– Gewenst opleidingsniveau: Projectmanagement; Aanvullende cursussen Directievoering UAV.
РGewenste werkervaring: a) aantoonbaar 10 jaar werkervaring als projectleider; b) aantoonbaar 10 jaar werkervaring als directievoerder UAV; c) aantoonbaar 10 jaar werkzaam of gedetacheerd geweest bij de afdeling (civiele) projecten van een (middel)grote gemeente; d) Affiniteit/kennis van andere contractvormen zoals UAV/GC en bouwteam is een pr̩.
– Gewenste competenties: Initiatiefrijk, samenwerkingsgericht, communicatief, omgevingsbewust, daadkrachtig, nauwkeurig

Aanleveren bij offerte
– HBO diploma civiele techniek

Gespreksplanning
De gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van juli (week 27).

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top-3 wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

Interesse?

Vacature:
(16000) Projectleider Realisatie 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022