Projectleider Ruimtelijke Ordening/Projectcoordinator (10) 16 u/w
Volgnummer: 9642

>Projectleider Ruimtelijke Ordening/Projectcoordinator (10) 16 u/w
Volgnummer: 9642
Projectleider Ruimtelijke Ordening/Projectcoordinator (10) 16 u/w
Volgnummer: 9642
2018-05-14T00:00:00+00:00
  • RIJSWIJK
  • Start datum: 14-05-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Rijswijk
Duur: 6 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja, 4 x 6 maanden

Organisatie
Rijswijk is een sterke groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden en koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Bijna een vijfde van Rijswijk bestaat uit parken en plantsoenen. Daar tegenover staat de hoogbouw van de wederopbouwwijken, het winkelcentrum In de Bogaard en het uitgestrekte bedrijventerrein Plaspoelpolder. De gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 430 medewerkers.

Rijswijk is een zeer interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Het heeft een overzichtelijke schaal, maar kent tevens ook veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om jouw werkervaring te verdiepen én te verbreden. Daarbij ondersteunt Rijswijk de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers in de regel.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 430 medewerkers. De medewerkers zijn verdeeld over vijf domeinen, die weer bestaan uit opgaven (Opgave gestuurde Organisatie). Dit betekent dat de organisatie in kan spelen op (toekomstige) bestuurlijke uitdagingen en flexibel en wendbaar is.

Er wordt gewerkt in teams rond opgaven met verantwoordelijkheden laag in de organisatie, met korte lijnen en op basis van vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Wil je meer informatie over het opgaven gestuurd werken binnen de gemeente Rijswijk? Kijk dan op http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki

Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkelingen is er bij de Opgave Bogaard en Omgeving, en meer specifiek, in het beleidsveld Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Rijswijk door een sterk gestegen werkdruk behoefte aan extra capaciteit.

Opdracht
Het gaat o.a. om de volgende zaken:
Coördineren van complexe en minder complexe transformaties (bouwplannen/projecten/gebiedsvisies), incl. voorbereiden en deels begeleiden van vergunningaanvragen en daarbij behorende ruimtelijke onderbouwingen en onderzoeken c.q. daarvoor nodige bestemmingsplanprocedures en visies;
Interne en externe afstemming over deze zaken;
Op integrale wijze (tijd, geld, kwaliteit) organiseren en aansturen van complexe projecten gericht op gebiedsontwikkeling;
Coördineren van een multidisciplinair projectteam van interne medewerkers en externe adviseurs;
Formuleren en aansturen van externe onderzoeks- en adviesopdrachten ten behoeve van ruimtelijke instrumenten;
Onderhandelen met ontwikkelaars (contractvorming);
Voeren van participatie en inspraakprocessen;
Voeren van overleg en onderhandelingen met medeoverheden (o.a. provincie, regiogemeenten, Waternet en Rijkswaterstaat);
Adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over het project;
Opstellen/(eind)redactie voeren van B en W besluiten
(Eind)verantwoordelijk voor de ruimtelijke procedures en/of bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, e.d.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde HBO Bachelor opleiding

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van de genoemde relevante beleidsproducten en/of het coördineren van projecten in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider / Projectcoördinator in het beleidsveld Ruimtelijke Ordening gedurende de afgelopen 8 jaar:
4. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20 punten).

Competenties:
Resultaatgericht;
Transparant;
Ondernemend;
Naast samenwerkingsgerichtheid, ook initiërend en zelfstandig;
Proactief en adviesvaardig met goed gevoel voor communicatieve aspecten;
Klantgericht;
Omgevingsbewust;
Overtuigingskracht, creativiteit en organisatievermogen;
Oordeelsvorming en besluitvaardigheid;
Politiek- bestuurlijk sensitief.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 22. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 28 mei 2018 bericht.

Interesse?

Vacature:
(9642) Projectleider Ruimtelijke Ordening/Projectcoordinator (10) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022