Projectleider Speeltuinbeleidsplan (10) 15-20 u/w
Volgnummer: 10895

>Projectleider Speeltuinbeleidsplan (10) 15-20 u/w
Volgnummer: 10895
Projectleider Speeltuinbeleidsplan (10) 15-20 u/w
Volgnummer: 10895
2018-08-08T00:00:00+00:00
  • BILTHOVEN
  • Start datum: 08-08-2018
  • Eind datum: 01-03-2019

Standplaats: De Bilt
Duur: 6 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Mogelijk

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Sinds 2 januari werken wij in onze nieuwe organisatiestructuur. De essentie van onze nieuwe organisatiestructuur is dat we het werk gebiedsgericht organiseren. Daarvoor zijn drie gebiedsteams – De Bilt, Bilthoven en De Groene Kernen – gecreëerd, die samen het grondgebied van de gehele gemeente omvatten. Je wordt als plantoetser ondergebracht in gebiedsteam De Bilt, maar zal vanuit je rol en functie samenwerken met de collega plantoetsers en Wabo juristen binnen alle drie de gebiedsteams.

Kernopdracht Gebiedsteams
In de drie gebiedsteams lossen we samen met onze partners, ondernemers en inwoners maatschappelijke opgaven op om de integrale kwaliteit van de leefomgeving in het gebied te behouden en te ontwikkelen.

Opdracht
Het speeltuinenbeleid van de gemeente De Bilt is toe aan een actualisatie. De kernvraag daarbij is: Hoe kunnen we in samenwerking met inwoners in de wijken en andere belanghebbenden tot een uitwerking van het Speelruimtebeleidsplan komen? En hoe verdelen we de voorzieningen en het beschikbare budget optimaal over de wijken en de verschillende leeftijdscategorieën? Eind 2018 moet dit plan er liggen. En daar hebben we jou voor nodig. Er ligt al veel input en er zijn goede contacten met de verschillende wijken, maar nu moet het samenkomen. Ben jij een projectleider met affiniteit met openbare ruimte en vooral speelvoorzieningen? Is het jouw natuurlijke stijl om vooral met inwoners samen te schrijven aan een plan in plaats van achter je bureau? Schrijf dan in op deze leuke klus voor tenminste zes maanden met optie op verlenging. Je hoeft geen opleiding in het beheer van de openbare ruimte te hebben, maar affiniteit met het onderwerp en wat jaren werkervaring zijn wel een vereiste.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De motivatie voor deze opdracht dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat;

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, planologie, urban design, communicatie, enz) (30%);
3. Beschikbaar per 1 september 2018 (15%);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker bij- of in opdracht van een gemeente (40%);
5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15%).

Competenties:
Je bent resultaatgericht en je hebt overtuigingskracht;
Je werkt graag samen;
Je neemt graag initiatief en bent oplossingsgericht;
Je bent omgevingsbewust: goed op de hoogte van (in- en externe) ontwikkelingen en van wat er leeft bij alle belanghebbenden;
Werken onder tijdsdruk vind je geen probleem;
Je kunt uitstekend plannen en organiseren;
Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Op het CV dient de relevante ervaring op het gevraagde advieswerk duidelijk omschreven weergegeven te worden.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 augustus 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 augustus 2018 bericht.

Interesse?

Vacature:
(10895) Projectleider Speeltuinbeleidsplan (10) 15-20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022