Projectleider Techniek Projectencentrum 32 u/w
Volgnummer: 12186

>Projectleider Techniek Projectencentrum 32 u/w
Volgnummer: 12186
Projectleider Techniek Projectencentrum 32 u/w
Volgnummer: 12186
2018-11-08T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 08-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amsterdam, Entrada 702
Duur: 1-1-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Integrale borging van alle technische aspecten binnen de projecten. Technisch begeleiden van de uitvoering van het project (ontwerpfase tot definitief ontwerp). Waar nodig/mogelijk de rol oppakken van de Technisch Manager, Contractmanager of Omgevingsmanager binnen een project.

Werkzaamheden
De Projectleider Techniek verzorgt het technisch management van de hem/haar toegewezen project(en). Dit zijn veelal projecten die onderdeel zijn van complexe en/of omvangrijke projecten, of projecten die vanwege hun omvang, afbreukrisico, minder multidisciplinaire karakter en/of doorlooptijd van het project als meer gekaderd kunnen worden aangemerkt. Waar nodig/mogelijk de rol oppakken van algemeen projectleider, contractmanager of omgevingsmanager binnen een project.

De Projectleider Techniek is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke en systeem integrale inbreng in het project. Onder verantwoordelijkheid van de Technisch Manager wordt de technische scope in de vorm van specificaties richting marktpartijen geformuleerd. Ook levert de Projectleider Techniek een bijdrage in de vorm van technisch inhoudelijke inbreng bij het formuleren van de systeem-, proces- en producttoetsen richting marktpartijen tijdens de ontwerp- en realisatiefase als onderdeel van systeemgerichte contractbeheersing. Hierbij levert de projectleider techniek een bijdrage in de vorm van het aandragen van risico’s, toetsen en een bijdrage aan de uitvoering van de systeem-, proces- en producttoetsen. De Projectleider Techniek is verantwoordelijk voor de technische bijdrage aan de processen vallend onder de verantwoordelijkheid van de Contractmanager, Omgevingsmanager en Manager Projectbeheersing. Hierbij is de continue aandacht voor risicomanagement van belang.

De Projectleider Techniek vervult een spilfunctie in het projectteam. De Projectleider Techniek leidt diverse stakeholder overleggen en onderhoudt de directe contacten met het ondersteunend ingenieursbureau.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, Metro & Tram, Projectencentrum
Het Projectencentrum maakt onderdeel uit van de Metro en Tram. Het is de ambitie van de Metro en Tram (MET) om dé organisatie te zijn voor de realisatie, het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam.

Binnen de afdeling Projectencentrum wordt vorm, inhoud en leiding gegeven aan een groot aantal projecten m.b.t. de (rial)infrastructuur voor metro en tram in de gemeente Amsterdam. Dit betreft zowel uitbreidings-, vervangings- als vernieuwingsprojecten aan de bestaande (rail)infrastructuur van de metro en tram in de gemeente Amsterdam.

Het betreffen projecten in de openbare ruimte van een grootstedelijk gebied met regionale uitstraling en regionale samenwerkingsverbanden (w.o. Stadsregio Amsterdam), waarbij veel stakeholders betrokken zijn en veel belangen en belangentegenstellingen eigenlijk altijd aan de orde zijn. Deze belangentegenstellingen liggen zowel op het politieke, economische als op maatschappelijke vlak.

Voorbeelden van projecten die op dit moment binnen de projectenportefeuille van de afdeling Projectencentrum vallen zijn:
– Ombouw Amstelveenlijn;
– Renovatie Oostlijn;
– Metrostation Sixhaven;
– IJ-tram;
– Zuidasdok;
– Station RAI.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– Voeg een officiële offerte (op briefpapier) toe en vermeld de bedrijfsgegevens, persoon waar het om gaat, tarief en of aangeboden kandidaat een zzp er is en of doorgeleend wordt.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een afgerond hbo diploma Civiele Techniek of gelijkwaardig. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van het VCA-VOL certificaat. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met civieltechnische projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring in een stedelijke omgeving.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met System Engineering(SE).
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met ICT systemen/contracten binnen OV projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring van BIM (Building Information Model) en 3D ontwerpen.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de bestuurlijke /politieke aspecten (ambtelijke opdrachtgever, eigenaar en exploitant) van OV gerelateerde infrastructurele projecten.

Wensen
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring in OV gerelateerde ICT systemen?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring in BIM protocollen binnen ov gerelateerd technisch contractmanagement?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met ontwerp en realisatie o.b.v. systeem integratie en System Engineering?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring opgedaan met het technisch projectmanagement van nieuwbouw en/of renovatie van stations in de gecombineerde omgeving van spoor, metro en openbare ruimte?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring in het gelijktijdig aansturen van meerdere opdrachtnemers in een complex stedelijk project.

Geef aan hoeveel jaar ervaring er is opgebouwd, dit dient ook duidelijk uit het cv te blijken.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: z.s.m. na sluiting aanvraag

Interesse?

Vacature:
(12186) Projectleider Techniek Projectencentrum 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022