Projectleider Techniek Signalling & Control (S&C) (11) 36 u/w
Volgnummer: 8373

>Projectleider Techniek Signalling & Control (S&C) (11) 36 u/w
Volgnummer: 8373
Projectleider Techniek Signalling & Control (S&C) (11) 36 u/w
Volgnummer: 8373
2018-02-13T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 13-02-2018
  • Eind datum: 01-03-2019

Standplaats: Amsterdam
Duur: 1 jaar, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Invulling geven aan vernieuwing van de systemen voor Signalling & Control (S&C) van het bestaande metronetwerk van Amsterdam, en tegelijkertijd de realisatie van de aansluiting van de nieuwe Noord/Zuidlijn op deze systemen.

Werkzaamheden
Inrichten van de architectuur en de technische werking van het systeem volgens de leveringen in het contract
Zorgdragen dat zowel interne als externe stakeholders die raakvlakken hebben met het Signalling & Control project, geen vragen meer hebben over het systeem v.w.b.:
De technische functionaliteiten van alle interfaces
De overgang van de ontwerp- en installatiefase
Expliciet vastleggen en (continu) bewaken van de scope per levering t.a.v. de functionaliteit (mogelijkheden en beperkingen)
Expliciet vastleggen en (continu) bewaken van ontwerpbeslissingen
Zorgdragen dat de status van afspraken over bovenstaande en andere thema’s bij betrokken collega’s en partijen bekend is en blijft (wie doet wat, hoe en wanneer).
Coördineren van testwerkzaamheden gerelateerd aan S&C, waaronder het organiseren van waarnemers en het opvolgen van bevindingen

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Metro en Tram heeft de ambitie om dé organisatie te zijn voor de realisatie, het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Als organisatie willen wij ons onderscheiden door een onafhankelijke, transparante, slagvaardige en uitvoeringsgerichte werkwijze die geworteld is in de projectcultuur van de Noord/Zuidlijn.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend master diploma Electrical Engineering. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat is vanaf 23 februari direct beschikbaar.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare en relevante ervaring van tenminste 5 jaar, m.b.t. technische signalling en control van metro- en tunnelprojecten of vergelijkbare projecten, waarbij tenminste de volgende aspecten een rol spelen:
Afstemming met opdrachtnemers en stakeholders (zoals GVB) en bevoegde gezagen
Integraliteit in multidisciplinaire omgeving
Coördinatie tussen disciplines
Project- en procesmanagement
Projecten op basis van D&C of gelijksoortig (UAV-GC)
Kennis van S&C en het CBTC-systeem van het Amsterdamse metro systeem

Wensen:
– Aantoonbare ervaring met testwerkzaamheden van treinbeveiligingssystemen
Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met testen relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
Kennis en ervaring van testen van veiligheidssystemen
Vanuit verschillende oogpunten het kunnen organiseren van testen
Begrip hebben welke systemen er beïnvloed worden door testen van het CBTC-systeem
– Aantoonbare kennis en ervaring met werken aan complexe systemen
Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met complexe systemen relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
Snel verbanden kunnen zien tussen verschillende subsystemen;
Oorzaken van testbevindingen kunnen koppelen aan specifieke sub-sytemen.
Specifiek kunnen beschrijven van testbevindingen, zodat de aannemer het mogelijke probleem snel kan oplossen.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en/of de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje.

Interesse?

Vacature:
(8373) Projectleider Techniek Signalling & Control (S&C) (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022