Projectleider Verkeersveiligheid (10) 24 u/w
Volgnummer: 8347

>Projectleider Verkeersveiligheid (10) 24 u/w
Volgnummer: 8347
Projectleider Verkeersveiligheid (10) 24 u/w
Volgnummer: 8347
2018-02-12T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 12-02-2018
  • Eind datum: 12-03-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: 12-03-2018 t/m 12-03-2019
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 1 jaar

Functiebeschrijving
Wie zijn wij
Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Binnen het team Mobiliteit zijn ca 50 medewerkers verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Mobiliteitsplan (visie en programma). We werken samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid van de provincie Utrecht. Je gaat werken bij het cluster Verkeersveiligheid. In dit cluster voeren we projecten uit die in het Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid 2015-2018 zijn vastgesteld. Het cluster verkeersveiligheid bestaat op dit moment uit: één opdrachtleider en 5 medewerkers.

Wat ga je doen
Wij zijn op zoek naar een projectleider verkeersveiligheid. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig aandragen van infrastructurele oplossingen voor verkeersveiligheidsknelpunten op het provinciale wegennet. Je stemt hierbij je werkzaamheden af in het cluster Verkeersveiligheid Ook voorzie je als gelijkwaardig sparringpartner andere projectleiders van adviezen met betrekking tot verkeersveiligheid. Je focust hierbij op de projectleiders die het westelijk deel van de provincie Utrecht onder beheer hebben. Jij voelt je thuis in de rol van verkeersveiligheids-infrastructuurspecialist. Oplossingen draag je aan vanuit je ervaring met CROW-richtlijnen en -toepassingen (o.a. Duurzaam Veilig en Basiskenmerken Wegontwerp BKWO).
Je bent in staat om samen met de collega’s van het cluster Mobiliteitsinformatie inzichtelijk te maken hoe de verkeersveiligheid zich ontwikkeld en waar de prioriteiten liggen als het gaat om een veilig wegennet. Je bent daarnaast in staat voor een verkeersveiligheidsprobleem een onderbouwde oplossingsrichting te bedenken en hierover te adviseren. Ook beleidsadvisering, met beantwoording van statenvragen of algemene verkeersveiligheidsvragen behoren tot je taken. Met het schrijven van bestuurlijke stukken heb je dan ook aantoonbare ervaring.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
– Bijdragen aan een goede monitoring en prioritering gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de infrastructuur van provinciale wegen.
– Zelfstandig infrastructurele oplossingsrichtingen aandragen voor verkeersveiligheidsproblemen en deze afstemmen met de interne en externe ketenpartners (o.a. Verkeersveiligheidscluster, projectleiders van de diverse trajectstudies in het westelijk deel van de provincie, gemeentes etc.). Daarbij geef je ook onderbouwd advies over de prioritering van verkeersveiligheidsproblemen.
– De oplossingsrichtingen verwerken in bestuurlijke stukken om zorg te dragen voor een oplossing en bijbehorende financiering. Dit in de rol van Verkeersveiligheid-infrastructuurspecialist.
– Het optreden als een positief-kritische sparringpartner voor de projectleiders die zich bezighouden met trajectstudies. Je draagt oplossingen aan die de potentie hebben om het aantal verkeerslachtoffers te laten dalen.

Tijdsverdeling
Projectleider verkeersveiligheidsprojecten richting infrastructuur (50%)
Adviseren trajectstudies toegespitst op Utrecht West (25%)
Beleidsuitwerking inclusief monitoring en prioritering op het gebied van verkeersveiligheid (25%)

Eisen:
– Kandidaten worden gevraagd een APARTE MOTIVATIEBRIEF in PDF in te dienen, waarin de kandidaat aangeeft waarom deze de functie ambieert. Deze brief vermeldt dus niet waarom je als kandidaat geschikt bent voor de functie.
Deze brief wordt gebruikt indien er meer dan het genoemde aantal personen gelijkelijk in aanmerking komen voor de mondelinge ronde.
– Minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider met verkeersveiligheidsprojecten.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de beleidsvoorbereiding van infrastructurele projecten.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met CROW-richtlijnen en toepassingen (o.a. Duurzaam Veilig en Basiskenmerken Wegontwerp BKWO).
– Je hebt een afgeronde HBO opleiding Verkeerskunde.

Wensen:
– Werkervaring als projectleider van verkeersveiligheidsprojecten.
– Je hebt ervaring met CROW-richtlijnen en toepassingen (o.a. Duurzaam Veilig en Basiskenmerken Wegontwerp BKWO).
– Werkervaring met het adviseren bij trajectstudies.
– Ervaring met beleidsadvisering en het schrijven van bestuurlijke stukken.

Competenties:
Proactief en initiatiefrijk
Communicatieve vaardigheden
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Analyserend en adviserend

CV eis:
Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
Gesprekken zijn gepland op 6 maart 2018.

Interesse?

Vacature:
(8347) Projectleider Verkeersveiligheid (10) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022