Projectleider Zuidas (13) 36 u/w
Volgnummer: 9681

>Projectleider Zuidas (13) 36 u/w
Volgnummer: 9681
Projectleider Zuidas (13) 36 u/w
Volgnummer: 9681
2018-05-16T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 16-05-2018
  • Eind datum: 31-05-2019

Standplaats; Projectbureau Zuidas (Mahlerplein) en Ingenieursbureau (Weesperstraat)
Duur: 1-6-2018 t/m 31/5-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Wij zoeken een projectleider civiele techniek met ervaring in infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De opdrachten variëren van strategische vraagstukken in de planvorming tot en met de begeleiding van complexe uitvoeringsvraagstukken. Als projectleider ben je met name verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding van de projecten en stuur je projectteams van wisselende samenstelling en grootte aan. Ook tijdens de uitvoering speel je een belangrijke rol. Je gaat werkzaamheden uitvoeren voor grootschalige gebiedsontwikkelingen in de Zuidas, De complexiteit zit soms in de techniek, soms in de drukke Amsterdamse omgeving, soms in de belangen van betrokken partijen en meestal in alle drie. Over je werk communiceer je naar de projectmanager.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij zijn lead buyer voor de fysieke sector en hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Onze belangrijkste opgave is het realiseren van projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Het Ingenieursbureau heeft 500 medewerkers en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam.

Eisen
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een afgeronde HBO-opleiding Civiele Techniek. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring als projectleider op het gebied van maaiveldinrichting en infrastructuur. Deze ervaring is recent, maximaal 12 jaar oud.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met voorbereiding op het gebied van gebiedsontwikkeling, groen, kabels en leidingen en faseringen. Dit alles bij projecten in een stedelijke omgeving. Deze ervaring is recent, maximaal 12 jaar oud.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met werken in projectteamverband. Deze ervaring is recent, maximaal 12 jaar oud.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring of affiniteit met System Engineering (SE).
РDe aangeboden kandidaat heeft ervaring of affiniteit met aansturing van een BIM-co̦rdinator/-modelleur.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de Amsterdamse procedures en regelgeving.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 5
Planning interviews: in overleg

Interesse?

Vacature:
(9681) Projectleider Zuidas (13) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541