Projectleider Zwerfafvalvergoeding (9) 8-24 u/w
Volgnummer: 8787

>Projectleider Zwerfafvalvergoeding (9) 8-24 u/w
Volgnummer: 8787
Projectleider Zwerfafvalvergoeding (9) 8-24 u/w
Volgnummer: 8787
2018-03-10T00:00:00+00:00
  • DELFT
  • Start datum: 10-03-2018
  • Eind datum: 01-03-2023

Standplaats: Delft
Duur: 4 jaar en 11 maanden, proefperiode 6 maanden, start 01-04-2018
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 12 maanden, t/m 01-03-2023

Beschrijving Aanbestedende Dienst
Gemeente Delft (en de aan haar gelieerde onderdelen, zoals o.a. OBS, Werkse en Museum Prinsenhof) treedt op als Aanbestedende Dienst in deze aanbestedingsprocedure.

Omschrijving werkzaamheden
Gemeente Delft is op zoek naar een projectleider voor de besteding en verantwoording van de zwerfafvalvergoeding in Delft van 1 april 2018 t/m 1 maart 2023. De zwerfafvalsubsidie betreft in totaal (tot en met 2022, € 120.000 per jaar) € 780.000, waarvan circa € 450.000 nog niet is belegd. De projectleider wordt betaald vanuit de zwerfafvalsubsidie. Belangrijk is dat de projectleider steeds de goede afweging maakt tussen zelf doen en uitbesteden, tussen gebruik maken van bestaande relatienetwerken en zelf nieuwe contacten aanboren. In dit verband probeert de projectleider de bestaande ambtelijke contacten met maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk te benutten. Natuurlijk met steun van de opdrachtgever.

Werkzaamheden:
1. Concept zwerfafvalplan 2018 – 2022 afmaken, (laten) uitvoeren, evalueren en zo nodig tussentijds aanpassen. Dit betreft:
– Uiterlijk op 1-8-2018 een plan maken voor de besteding van € 200.000. Hieronder valt
een plan van aanpak en uitvoeringsplan voor de invoering van gescheiden
afvalinzameling in de openbare ruimte.
– Aansturing bewaking van de voortgang en evaluatie van de reeds gecontracteerde
partijen: Papaver, Stunt, Avalex, deelnemers Schoon Belonen.
2. Jaarlijks verantwoording van de zwerfafvalvergoeding in de Wastetool.

Eisen:
– Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
– Aantoonbare ervaring met projectmatig werken in samenwerking met of in opdracht van een gemeentelijke organisatie;
– Aantoonbare ervaring met het betrekken van gebruikers van de openbare ruimte.
– De kandidaat werkt vanuit het stadskantoor van Delft;
– De kandidaat is ook beschikbaar buiten kantoortijden (in verband met communicatie met bewoners).

Aan te leveren documenten voorafgaand aan de start van de werkzaamheden:
Iedere in te huren medewerker dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden de volgende
documenten aan te leveren:
– Persoonsgegevens;
– Ondertekende integriteitsverklaring;
– Kopie van aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag;
– Kopie van behaalde opleidingen, certificaten en rijbewijzen conform instapkwalificaties.

Competenties:
Participatie: aantrekken, motiveren, enthousiasmeren én vasthouden van actieve
personen en organisaties;
Goed kunnen regelen;
Realistisch;
Flexibel;
Creatief;
Samenwerken;
Omgevingsbewustzijn;
Resultaatgerichtheid

Gesprek:
Gesprekken zijn op 27 maart gepland.

Interesse?

Vacature:
(8787) Projectleider Zwerfafvalvergoeding (9) 8-24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022