Projectmanager Initiatieven Oosterwold (11) 32 u/w
Volgnummer: 8759

>Projectmanager Initiatieven Oosterwold (11) 32 u/w
Volgnummer: 8759
Projectmanager Initiatieven Oosterwold (11) 32 u/w
Volgnummer: 8759
2018-03-09T00:00:00+00:00
  • ALMERE
  • Start datum: 09-03-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Almere
Duur: 2-4-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Werkgebied
Oosterwold is één van de meest vooruitstrevende gebiedsontwikkelingen van Nederland. Het gaat om een gebied waarbij geen gedetailleerd uitbreidingsplan is vastgesteld, maar een set van spelregels die een veelheid van particuliere initiatieven mogelijk maakt. Het voorziet in de vraag naar groene woon- en werkmilieus. Binnen een beperkt aantal spelregels worden initiatiefnemers uitgenodigd om het gebied zelf in te richten met een woning, bedrijf, voorziening, maar ook de openbare ruimte, het groen, stadslandbouw en de wegen.

Het gebiedsteam Oosterwold werkt in opdracht van de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf aan het faciliteren van de initiatieven in dit gebied. Het gebiedsteam bestaat uit een team dat zich met de uitvoering bezighoudt en een team dat zich bezighoudt met het initiatieven en verkoopproces. De projectmanager zal deel uit maken van dit laatste team en zal nauw samenwerking met de overige leden van het gebiedsteam. De gebiedsregisseur Oosterwold stuurt het Gebiedsteam functioneel aan. De hiërarchische aansturing ligt in handen van een teamleider.

Taken en verantwoordelijkheden
Proces: verantwoordelijk voor:
– de inhoudelijke aansturing van het initiatieven- en verkoopteam,
– de aansturing van het verkoopoverleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere

Inhoud: verantwoordelijk voor:
– complexe projecten in de initiatieffase
– het vlot trekken van kwesties die voortgang of uitvoering van de gebiedsontwikkeling in de weg zitten;
– het analyseren probleemsituaties en oplossen knelpunten
– Beoordelen van de ontwikkelplannen van initiatiefnemers en zorg dragen voor de integrale beoordeling, in samenwerking met betrokken overheden

Voortgang, budget:
– Bijdrage leveren aan sturingsinstrumenten zoals begroting en voortgangsrapportages.
– Bijdrage leveren aan de beleidsontwikkelingen en beleidsuitvoering van het programmateam;
– Bewaken van de voortgang, kwaliteit en de besluitvorming van het initiatievenproces;
– Zorg dragen voor de totstandkoming van de te realiseren producten binnen de daarvoor gestelde termijnen en budgetten

Advies en samenwerking
– Adviseren van de gebiedsregisseur m.b.t. de voortgang van de (deel)projecten
– Adviseren van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold m.b.t. de inhoud en strategische aspecten van het ontwikkelingsproces;
– Gevraagd en ongevraagd adviseren van de gebiedsregisseur over de ontwikkeling binnen de in Oosterwold gehanteerde kaders;
– Intermediair tussen externe partners, initiatiefnemers in Oosterwold, gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur;
– Intermediair tussen Oosterwoldpartners (Almere, Rijksvastgoedbedrijf, Zeewolde, Flevoland, Waterschap), initiatiefnemers, gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een kandidaat die de vernieuwende gebiedsontwikkeling van Oosterwold een warm hart toe draagt en het als een uitdaging ziet om buiten de gebaande paden te treden. Die, ook wanneer het complexer wordt, met het gedachtegoed van Oosterwold als kompas deze zaken tot een goede oplossing brengt. Geen problemen overneemt van de initiatiefnemers, maar meedenkt om gezamenlijk tot een oplossing komen. Dit betekent soms het roeien tegen de stroom in en het weerstand kunnen bieden aan de reflex van de overheid het op de ‘gebruikelijke wijze’ te regelen en de bereidheid voortdurend het principe van de bijzondere gebiedsontwikkeling van Oosterwold uit te dragen.

Vooropleiding:
– Academisch werk- en denkniveau;
– Bij voorkeur sociale geografie, planologie of bedrijfskunde.

Ervaring:
– Zeer ruime ervaring met het werken in gebiedsontwikkeling of grootstedelijke projecten en inhoudelijke kennis van stedenbouw, ruimtelijke ordening, grondexploitatie en de bestuurlijke organisatie
– Zeer ruime ervaring met het werken in en met overheidsorganisaties, marktpartijen, vastgoedpartijen en adviseurs

Competenties:
– Tactisch en strategisch kunnen omgaan met wisselende belangen
– Sterk ontwikkeld analytisch vermogen, stressbestendig en een echte netwerker.
– Stimulerend, creatief, besluit- en adviesvaardig teamworker

Genoemde eisen en competenties in de opdracht- en /of kandidaatomschrijving zullen door de opdrachtgever worden beoordeeld in de motivatiebrief en/of tijdens de gespreksronde.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Projectmanager initiatieven Oosterwold wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Daarom is er sprake van een dienstbetrekking waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA. Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

Eisen
– Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar in de functie van proces-/projectmanager in de gebiedsontwikkeling en/of grootstedelijke projecten.
– Door de kandidaat zélf geschreven motivatiebrief. Als bijlage toe te voegen door de inschrijver.

Gunningscriteria
– Motivatiebrief. De kandidaat dient zélf gemotiveerd aan te geven in de zelf geschreven motivatiebrief waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties. De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving. Daarnaast moet in het bijzonder in de motivatiebrief het volgende tot uiting komen, zo veel mogelijk gestaafd door voorbeelden -Aantoonbare affiniteit met vernieuwende wijze van aanpak in het algemeen; in het bijzonder gerelateerd aan gebiedsontwikkeling. -Naar buiten: overtuigingskracht, enthousiasmeren en op een positieve wijze meekrijgen van anderen die betrokken zijn bij de uitdagingen om zaken op een onconventionele wijze aan te pakken. Standvastig, goed ‘het verhaal kunnen vertellen’, tegen de stroom in kunnen gaan. -Naar binnen: Binnen eigen team kritisch kunnen zijn en zaken aan de orde durven/kunnen stellen, met het oog op verbetering.
– Op cv aantoonbaar een afgeronde WO opleiding Sociale geografie en/of Planologie en/of Stedenbouw en/of Landschapsarchitectuur en/of Bedrijfskunde en/of Financieel en/of Juridisch.
– Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar met het samenwerken met overheidsorganisaties en/of vastgoedpartijen. !Let op: Laat letterlijk in de taken naar voren komen dat je samen hebt gewerkt met een overheidsorganisatie(s) en/of vastgoedpartij(en).
– Op cv aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar in de functie van proces-/projectmanager in de gebiedsontwikkeling en/of grootstedelijke projecten bij een overheidsinstantie.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op maandag 26 maart 2018. Wij verzoeken de kandidaten hiermee rekening te houden.

Wanneer u op vrijdag 23 maart 2018 aan het einde van de dag nog geen uitnodiging heeft ontvangen via de Inhuurdesk, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaatomschrijving. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek. In het sollicitatiegesprek wordt in het bijzonder gekeken naar: -Klik tussen opdrachtgever / kandidaat -Affiniteit met onconventionele aanpak -Overtuigingskracht, enthousiasmeren en verbinden -Kritisch inbreng

Aanleveren na gunning
– VOG

Interesse?

Vacature:
(8759) Projectmanager Initiatieven Oosterwold (11) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 06-53475541