Projectmanager Noord (12) 24-28 u/w
Volgnummer: 15491

>Projectmanager Noord (12) 24-28 u/w
Volgnummer: 15491
Projectmanager Noord (12) 24-28 u/w
Volgnummer: 15491
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 10-06-2020

Standplaats: Wilhelminakade 179, Rotterdam
Duur: 12 maanden, start z.s.m., naar verwachting medio juni 2019
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Jouw functie
Als projectmanager verzorg (organiseer) je het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een gebiedsontwikkelingsproject(en) en heb je de dagelijkse leiding. Bij een project wordt het gewenste eindresultaat door de projectmanager in overleg met de opdrachtgever gedefinieerd. Het doel of resultaat dient binnen een bepaalde periode tegen en een vooraf vastgesteld budget, ofwel binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit te worden bereikt. Daarbij is het van belang zicht te houden op de risico’s en hierop te sturen door het nemen van beheersmaatregelen (GOTRICK).

Jouw profiel
In het kader van de opbouw, evenwicht op de afdeling en de aard van de werkzaamheden zoeken wij naar een kandidaat met ervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling. Die tevens beschikt over een zakelijke, flexibele en klantgerichte werkhouding.

Als projectmanager in Noord werk je aan een verscheidenheid van projecten. Aan buitenruimte-opgaven met klimaatadaptieve doelstellingen, aan woningbouwontwikkeling in zowel een faciliterende rol als een actieve rol (via gronduitgifte) en aan gemengde opgaven (commercieel programma + wonen). Werken in Rotterdam Noord betekent werken aan binnenstedelijke projecten waardoor goede communicatie met stakeholders in de omgeving een belangrijke rol speelt. Dus naast het beheersen van tijd, geld en procedures is het van belang dat je het leuk vindt om veel tijd en aandacht te besteden aan communicatie met de directe en indirecte omgeving van de projecten. Omdat alle ontwikkelingen verspreid in het gebied liggen is het wenselijk dat je als projectmanager ook naar de verbanden kijkt tussen de ontwikkelingen om zo meerwaarde voor het gebied te genereren.

Onze organisatie
Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft – samen met private en publieke partners – vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

Geschikt voor ZZP’ers: Nee
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP’er niet mogelijk. Inzet van een ZZP’er die aangeboden wordt middels een doorleenconstructie via een bureau is ook niet mogelijk. Een kandidaat die wordt aangeboden via een bureau dient bij het desbetreffende bureau in loondienst te zijn.

Eisen
– Een WO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding in het ruimtelijk domein (planologie, ruimtelijke ordening, stadontwikkeling, geografie, stedenbouw, bouwkunde, of vergelijkbaar).
– Relevante en aantoonbare werkervaring voor een aaneengesloten periode van minimaal 5 jaar, opgedaan in de afgelopen 8 jaar, als projectmanager binnen het ruimtelijk domein (met name gebiedsontwikkeling) en het werkveld van stadsontwikkeling.
– Minimaal 5 jaar ervaring met integrale gebiedsontwikkeling (stadswijken) waarbij je met zowel corporaties als commerciële partijen hebt samengewerkt.
– Ervaring met bestuurlijke-politieke besluitvorming en het begeleiden van deze processen. De bestuurlijke en directietafel: je bent een volwaardig gesprekspartner in deze.
– Afgeronde training projectmatig werken.
– Affiniteit met het thema klimaat, in het bijzonder in de buitenruimte.

Je hebt kennis van en ervaring met:
– Het werken aan de integrale opgave in herstructureringswijken, (zowel fysiek, sociaal, veilig en beheer). In staat zijn om met alle disciplines samen te werken aan het integrale plan van aanpak.
– Het samenwerken/onderhandelen met corporaties en marktpartijen.
– Een integraal (plan)team kunnen aansturen.
– Gestructureerd en bedrijfsmatig werken: het als vanzelfsprekend vinden om te werken met voortgangsrapportages en projectplannen.
– Het sluiten van overeenkomsten, verstand van projectfinanciën (Grex/ anterieur).
– Selectie van marktpartijen via interactieve tenderprocessen (verkoop in dialoog).
– Het speelveld; waaronder ontwikkelaars, bouwers, beleggers en ontwerpers.
– De ontwikkeling van vastgoed en grondexploitatie.

Wensen
– Ervaring met werken bij een gemeentelijke organisatie.
– Afgeronde training programmamanagement

Competenties
– Planmatig werken
– Omgevingsbewustzijn
– Coachen/leidinggeven
– Communicatief vaardig
– Sociaal
– Onderhandelen
– Netwerken
– Overtuigingskracht
– Innovatief vermogen
– Ondernemen

Vormvereisten cv
– Volledige naam + voorletters kandidaat
– Mogelijke startdatum indien startdatum onduidelijk is (z.s.m.)
– Beschikbaar voor x aantal uren vanaf startdatum
– Opleiding
– Werkervaring
– Specifieke kennis
– Systeem kennis
– Relevante nevenactiviteiten
– Gevraagde certificaten + naam instituut + datum behaald
– in het Nederlands
– maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.
Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 – 60 minuten. Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden op 29 mei 2019. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.

Interesse?

Vacature:
(15491) Projectmanager Noord (12) 24-28 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022