Projectmanager Strategie Afdeling Onderwijs en Leerplicht (12) 32 u/w
Volgnummer: 10557

>Projectmanager Strategie Afdeling Onderwijs en Leerplicht (12) 32 u/w
Volgnummer: 10557
Projectmanager Strategie Afdeling Onderwijs en Leerplicht (12) 32 u/w
Volgnummer: 10557
2018-07-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-07-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Jodenbreestraat 25 te Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Begeleiden van projecten waarin analyse vaardigheden van de medewerkers van OJZ verder worden ontwikkeld. Dit naar voorbeeld het project ‘Strategische bouwstenen van de afdeling Onderwijs en Leerplicht’. In dit project heeft een extern projectmanager de afdeling geholpen inzicht te krijgen in welke trends en analyse en interventies van de afdeling ook de komende jaren de Amsterdamse onderwijsagenda zouden kunnen bepalen. De directie OJZ wil graag wil graag breder over de directie inzicht in deze bouwstenen en de daarbij behorende handelingsperspectieven, dit ter ondersteuning voor het maken van de keuzes voor beleid. Tijdens de opdracht voor de afdeling Onderwijs en Leerplicht is ook veel geïnvesteerd in de analytische vaardigheden op de afdeling, ook die vaardigheden wil de directie OJZ graag breder in de organisatie activeren.

Werkzaamheden
Opdrachtgevers en opdrachtnemer bepalen in overleg op welke vraagstukken een strategische analyses het meest nodig is om het meest impact te hebben. Per vraagstuk begeleidt de opdrachtnemer het team bij het maken van strategische analyses en eindproducten t.b.v. complexe vraagstukken. Daarnaast investeert de opdrachtnemer gedurende het project in het ontwikkelen van de analytische vaardigheden van de teamleden. Daarvoor zal de opdrachtnemer af en toe intern trainingen verzorgen op deze analytische vaardigheden.

Voorbeelden van vragen die beantwoord moeten worden in de verschillende projecten:
– Wat zijn de belangrijkste drijvers achter een bepaald probleem?
– Welke trends worden met ons huidige beleid al opgepakt?
– Welke trend heeft de meeste urgentie, is er een volgordelijkheid aan te brengen in de trends?
– Welke verwachte landelijke inzet zal veel effect op de Amsterdamse situatie gaan hebben?
– Wat is het effect van een groeiende stad op lokaal onderwijsbeleid?
– Hoe verhoudt de inzet op wettelijke taken van de gemeente zich tot de opdracht die er lokaal is?
– Hoe kan de gemeente effectief interveniëren op deze trends en ontwikkelingen? Wat zijn de opties voor activiteiten en handelingen van ons?

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer

Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het Cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk. In Amsterdam willen we onze kinderen de best mogelijke kansen bieden en dat begint met onderwijs. Om dit te bereiken werken we nauw samen met individuele scholen, leraren en ouders en met de schoolbesturen. De gemeente ondersteunt scholen bij het versterken van kwaliteit. Het beleid is gemaakt, de komende jaren ligt de nadruk op uitvoering op het gebied van kwaliteit van onderwijs, voorschoolse educatie, onderwijshuisvesting, de leraren- en MBO agenda, tweetalig onderwijs, kansengelijkheid en diversiteit op scholen. Er wordt gewerkt vanuit een snel veranderende omgeving vanwege de politieke invloed. Dit vraagt om een flexibele organisatie van de afdeling en heeft een grote impact op de bedrijfsvoering.

Afdeling
De afdeling Onderwijs en Leerplicht heeft een omvang van ± 300 fte. en is opgedeeld in de teams Onderwijshuisvesting (OHV), kinderopvang/voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie (KO/VVE), Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs/Middelbaar Beroepsonderwijs (VO/MBO), Leerplicht (6 teams verdeeld over de stad, Handhaving, Consulenten/Leerling administratie Sectie (LAS)/ Leerlingenvervoer en Natuur en Milieu-educatie Schooltuinwerk.

Eisen
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau. Verkregen door opleiding of minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met adviseren van beleidsafdelingen in de publieke sector, bij voorkeur op het terrein van onderwijs
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan bij een internationaal strategisch consultingbureau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring hebben met interne consultancy: Hoe zorg je binnen een organisatie voor slimmere en betere inzichten?
Geef in maximaal 0,5 A4 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht op basis van bovenstaande eis. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– Leidraad eindproduct: De aangeboden kandidaat is in staat de informatie beknopt en visueel aantrekkelijk weer te geven en daarbij deze vaardigheden kunnen overbrengen aan medewerkers van de afdeling m.b.t. excel (databases opbouwen en analyses doen) om daarna ook zelf nieuwe analyses te kunnen doen.
De aangeboden kandidaat voegt in dit onderdeel een eindproduct toe van een eerdere opdrachtgever waaruit blijkt dat de kandidaat ervaring heeft met dit soort projecten. Dit document moet inzicht geven in de manier waarop de kandidaat resultaten presenteert.
Er dient een duidelijke opdrachtomschrijving worden toegevoegd.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het geven van trainingen in excel en powerpoint.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het gebruik van een brede set aan tools voor strategische analyses. De kandidaat is in staat het gebruik van deze tools ook aan anderen te leren.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken met start-up methodieken (kort cyclus en output gedreven).

Wens
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring opgedaan bij Gemeente Amsterdam? Zoja, hoeveel jaar?

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: di 7 aug 2018 8:30 – wo 8 aug 2018 17:00

Interesse?

Vacature:
(10557) Projectmanager Strategie Afdeling Onderwijs en Leerplicht (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022