Projectmanager Woningbouw (12) 32 u/w
Volgnummer: 10193

>Projectmanager Woningbouw (12) 32 u/w
Volgnummer: 10193
Projectmanager Woningbouw (12) 32 u/w
Volgnummer: 10193
2018-06-19T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 19-06-2018
  • Eind datum: 31-01-2019

Standplaats: Hoofddorp
Van 27-8-2018 t/m 31-1-2019
Optie verlenging: 9 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
In de gemeente Haarlemmermeer groeit het aantal fysiek ruimtelijke projecten. Hiervoor zoeken wij een projectmanager die in staat zijn om woningbouwplannen als gebiedsontwikkelaar op te kunnen pakken. Zo is er grote behoefte aan nieuwe woningen waarvoor een woningbouwversnellingsprogramma is opgezet. Het toepassen van duurzaamheidsoplossingen in woningbouwprojecten heeft in de gemeente Haarlemmermeer een hoge prioriteit. Omdat steeds minder woningbouwprojecten op eigen gemeentegrond plaats vinden zijn wij op zoek naar een projectmanager die in staat is om met uitnodigingsplanologie om te gaan. De projecten bevinden zich in de voorbereidingsfase.

Functieprofiel:
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen zoals die zijn afgesproken met de bestuurlijke – en ambtelijke opdrachtgever. Je organiseert en structureert op professionele wijze jouw projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en de diverse gemeentelijke teams.
Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project.
Je draagt zorg voor helder geschreven projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Er wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke projecten gericht op gebieds(her)ontwikkeling.
Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing en je coördineert de werkzaamheden binnen jouw projectteam.
Je bent verantwoordelijk voor het projectresultaat en zorgt er voor dat jouw projecten binnen de gestelde planningen en budgetten gerealiseerd worden.
Je organiseert jouw project gestructureerd. Je legt de basis vast in een project- en procesplanning, risicoanalyse en een plan van aanpak.
Je rapporteert professioneel over voortgang en legt verantwoording af over jouw project naar de ambtelijk- en bestuurlijk opdrachtgever.
Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

De kandidaat voldoet aan:
de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;
is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;
is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering;
beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;
gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Eisen:
– Opleidingsniveau
Op CV aantoonbaar universitair denk- en werkniveau door ervaring of opleiding. Genoten opleiding bij voorkeur op het gebied van planologie, bestuurskunde, rechten of civiele techniek.
– Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als projectmanager in het sturen van complexe ruimtelijke projecten en op CV aantoonbare ervaring met planologische procedures en civiel technische vraagstukken in projecten.
Referentie vereist
– Beschikbaarheid en werktijden
Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
– Integriteit
Gedraagt zich integer en is bereid integriteitverklaring te ondertekenen.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (10%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wij verwachten een persoonlijke motivatiebrief waarin de volgende aspecten zijn verwerkt: – bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur; – het organiseren van het project; – stijl van werken en je affiniteit met gebiedsontwikkeling.
– Ervaring gemeentelijke organisatie
Op CV aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring met werkzaamheden binnen (in dienst van/gedetacheerd bij) een (middel)grote gemeentelijke organisatie (100.000+).
5 tot 10 jaar (3 %)
meer dan 10 jaar (5 %)
– Functiespecifieke ervaring
Op CV aantoonbaar relevante ervaring als projectmanager met complexe ruimtelijke projecten.
5 tot 7 jaar (6 %)
meer dan 7 jaar (10 %)
– Functiespecifieke ervaring
Op CV aantoonbare ervaring met projecten rond woningbouw waarin sprake is van uitnodigingsplanologie.
geen tot weinig ervaring (1 %)
ruime ervaring (10 %)
– Functiespecifieke ervaring
Op CV aantoonbare ervaring met het toepassen van duurzaamheidsoplossingen in woningbouwprojecten.
geen tot weinig ervaring (1 %)
ruime ervaring (10 %)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In het sollicitatiegesprek zal de casusbeschrijving gebruikt worden om aan de hand van de genoemde criteria kandidaten te beoordelen: – Relevante werkervaring; – Relevante opleidingen; – bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur; – specifieke ervaring met ruimtelijke procedures, met name MER.

Aanleveren bij offerte:
Tevredenheidsverklaringen eerdere opdrachten.
Casusbeschrijving van een belangrijke projectsituatie naar eigen keuze waarbij “het er op aan kwam” in een bestaand eigen project van de kandidaat volgens de STAR methode (situatie, taak, actie, resultaat).

Toelichting op rooster
Het genoemde aantal uren is een gemiddelde. De contracturen liggen tussen de 28 en 36 uur per week. De duur en het aantal uren van de inzet wordt bepaald door de teammanager, afhankelijk van het werkaanbod.

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14, 15 en 16 augustus 2018.
De exacte tijdstippen worden na de eerste selectie doorgegeven.

Interesse?

Vacature:
(10193) Projectmanager Woningbouw (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022