Projectsecretaresse ter ondersteuning van het ketenbureau i-Sociaal Domein (8) 36 u/w
Volgnummer: 12180

>Projectsecretaresse ter ondersteuning van het ketenbureau i-Sociaal Domein (8) 36 u/w
Volgnummer: 12180
Projectsecretaresse ter ondersteuning van het ketenbureau i-Sociaal Domein (8) 36 u/w
Volgnummer: 12180
2018-11-08T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 01-01-2019 t/m 30-09-2019
Optie tot verlenging: Ja, 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein
Gemeenten en aanbieders willen samen vermijdbare administratieve lasten in het sociaal
domein beperken. Zij zetten daarvoor instrumenten in: de landelijke standaarden iWmo
en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling, met daarbij
ondersteunende producten en voorzieningen. De partijen die destijds het Programma
geïnitieerd hebben, verenigd in een Stuurgroep, willen zich voor langere tijd committeren aan een gezamenlijk doel. Het is om die reden dat deze partijen een
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten waarin de samenwerking wordt
gewaarborgd voor een initiële looptijd van vijf jaar met tussentijdse evaluatie. In deze
samenwerkingsovereenkomst worden de gezamenlijke ambities voor de samenwerking
benoemd. Deze samenwerking wordt vormgegeven middels een Stuurgroep en een
uitvoeringsorganisatie, het Ketenbureau. Het Ketenbureau wordt geaccommodeerd door VNG Realisatie, onder inhoudelijke sturing door de Stuurgroep.

Over de Unit Staf & Ondersteuning
De unit Staf & Ondersteuning ondersteunt de VNG Realisatie-organisatie. Dit betreft
secretariële ondersteuning, projectsecretariaat, personeelsbeleid, kwaliteitsborging,
communicatie en financiën. Doelstelling is om de medewerkers van VNG Realisatie
zodanig te ontzorgen dat ze zich optimaal kunnen richten op de dienstverlening aan
gemeenten. Het secretariaat bestaat uit de officemanager, vijf lijnsecretaresses en vier
projectondersteuners.

Doel van de opdracht
Ondersteunen van ketenbureau i-Sociaal Domein.

Resultaat van de opdracht
Goede ondersteuning van het ketenbureau.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
Zorgvuldig inbox- en agendabeheer van hoofdketenbureau i-Sociaal Domein;
Plannen van complexe overleggen (bijv. regiobijeenkomsten);
Voorbereiden en notuleren van vergaderingen;
Acties bijhouden en bewaken van lopende activiteiten;
Regelen van vergaderruimtes;
Aanmelden en ontvangen van bezoekers;
Projectadministratie opzetten, onder begeleiding van. Denk hierbij aan:
ondersteuning financiën, inrichten van SharePoint);
Ondersteuning bieden bij onderhouden van website i-Sociaal Domein;
Het regelen van reizen en accommodaties;
Onderhouden van telefonische contacten met gemeenten, leveranciers, etc.;
Archiveren van (digitale) documenten.

Kennis- en ervaringsvereisten:
MBO+ werk- en denkniveau, blijkend uit opleiding en ervaring;
Aantoonbare ruime ervaring in een vergelijkbare functie;
Ruime ervaring met het beheer van de mailboxen;
Ruime ervaring met complexe agendabeheer;
Aantoonbare ervaring met verslaglegging;
Ruime aantoonbare kennis en ervaring met het complete Microsoft-Officepakket.

Competenties:
Klantgericht
Resultaatgericht
Samenwerkingsgericht
Dienstverlenend
Planmatig
Proactief
Oplossingsgericht denken
Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)
Flexibel
Zelfstandig
Nauwkeurig
Collegiaal

Graag ontvangen we een CV van de voorgestelde kandidaat en een door deze kandidaat zelfgeschreven separate motivatie waarom hij in aanmerking wil komen voor deze opdracht.

Gesprek:
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden
maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op maandag 3 december 2018,
tussen 9:00-12:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd
voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(12180) Projectsecretaresse ter ondersteuning van het ketenbureau i-Sociaal Domein (8) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022