Raadsadviseur voor de Griffie 24 u/w
Volgnummer: 20290

>Raadsadviseur voor de Griffie 24 u/w
Volgnummer: 20290
Raadsadviseur voor de Griffie 24 u/w
Volgnummer: 20290
2020-01-16T00:00:00+00:00

Standplaats: Anna Pauwlona
Duur: van drie (3) maanden.. Start: 17-2-2020
Optie tot verlenging: 15-05-2020 t/m 14-08-2020

Als raadsadviseur:
Pak je diverse projecten op ter verbetering van het vergaderproces van de raad.
Ben je coördinator van beeldvormende bijeenkomsten.
Adviseer en ondersteun je de gemeenteraad over de inhoud en toepassing van raadsinstrumenten.
Treed je op als verbinder van politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen.
Ben je sparringpartner van de griffier en plaatsvervangend griffier/raadsadviseur.
Kan je bij gelegenheid de griffier en plaatsvervangend griffier/raadsadviseur vervangen.

Bij vervanging van de griffiemedewerker:
Ondersteun je bij de voorbereiding, het verloop en de afwikkeling van de vergaderingen van de raad.
Ben je een belangrijk aanspreekpunt voor de raadsleden.
Heb je veel contact met collega’s en met burgers die vragen hebben over de gemeenteraad.
De taakaccenten worden in onderling overleg met de griffier bepaald.
De werkzaamheden worden door uzelf uitgevoerd.

De tijdelijke inhuur gaat zich vooral bezig houden met een aantal projecten, niet zijnde dagelijkse werkzaamheden die de komende periode opgepakt of verder gezet moeten worden zoals bijvoorbeeld:
Uitwerking evaluatie BOB-model en oppakken project bestuurlijke vernieuwing.
Opleidingen raadsleden.
Audio- en visuele inrichting en facilitering raadszaal.
Applicatiebeheer griffie.
Declaraties raadsleden.

Eisen:
– HBO werk- en denkniveau.
– Bestuurskundige opleiding of ruime ervaring met raadsadviseurschap en griffie werkzaamheden.
– Uit je opleiding en werkervaring blijkt ook je belangstelling voor dit vakgebied.
Minimaal 2 jaar ervaring bij een griffie.
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Gunningscriteria:
– Uit je opleiding en werkervaring blijkt ook je belangstelling voor dit vakgebied.
– Je bent iemand die uitstekend kan plannen en organiseren, de juiste prioriteiten stelt en prima gevoel heeft voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je bent accuraat, resultaatgericht en authentiek. Je pakt zaken zelfstandig op.
– Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie. De raadsleden in Hollands Kroon ontvangen van jou hun raadsdocumenten en informatie digitaal. Het is daarom van belang dat je goed overweg kunt met computers en snel met nieuwe programma’s leert werken.
РAffiniteit met Sharepoint is een pr̩.

Competenties:
Een correctie representatie en vertegenwoordiging van de gemeente Hollands Kroon naar inwoners en bedrijven; en
Kennis van eigen organisatie en bedrijfsvoering. Hoe bewaakt de kandidaat de voortgang tijdens onvoorziene omstandigheden waaronder ziekte;
Ervaring met genoemde werkzaamheden;
klik met het team;
startdatum.

Interview:
De gesprekken vinden plaats op woensdag 5 februari 2020, van 08:00 t/m 17:00 uur.
20 minuten durend interview

Interesse?

Vacature:
(20290) Raadsadviseur voor de Griffie 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022