Regisseur Grondcontracten 24-32 u/w
Volgnummer: 11344

>Regisseur Grondcontracten 24-32 u/w
Volgnummer: 11344
Regisseur Grondcontracten 24-32 u/w
Volgnummer: 11344
2018-09-11T00:00:00+00:00
  • ALMERE
  • Start datum: 11-09-2018
  • Eind datum: 31-01-2019

Standplaats: Almere
Duur: 1-10-2018 t/m 31-1-2019
Optie verlenging: 2 x 4 maanden

Opdrachtomschrijving
Vanwege het vertrek van onze Regisseur grondcontracten zijn wij op zoek naar een initiatiefvolle en zelfstandige Regisseur grondcontracten die koop-, huur-, bruikleen-, pacht- en erfpachtovereenkomsten mbt grond van de gemeente beheert, de naleving en afloop van de contracten in de gaten houdt en aangepaste/ nieuwe contracten afsluit.

De werkomgeving
De afdeling Grondzaken & Strategie (G&S) houdt zich bezig met vraagstukken in het ruimtelijk domein die gebieds- en sector­overstijgend zijn en van strategisch stedelijk of regionaal belang. Het team (circa 18 fte) is aanjager van innovaties en kennis­ontwikkeling, financierings- en grondstrategieën en beleidsvernieuwing. De afdeling brengt grond, geld en strategie bij elkaar. De uitgifte van grond is de verantwoordelijkheid van de afdeling Gebiedsontwikkeling, in nauwe samenwerking met G&S. Het beheer van bestaande grondcontracten vindt plaats door G&S. Voor de functie wordt tevens nauw samengewerkt met de afdeling Financieel Beheer.

Gemeente Almere heeft een flinke voorraad (grond)contracten: koop-, huur-, bruikleen-, pacht- en erfpachtovereenkomsten. Deze dienen te worden beheerd, naleving en afloop van contracten moet in de gaten gehouden worden, waar nodig moet worden gehandhaafd en nieuwe (verlengings)overeenkomsten moeten tijdig worden gesloten.

Jij bent – ondersteund door o.a. de financiële administratie – integraal verantwoordelijk voor het beheer van deze contracten. Je werkt binnen de kaders van het grondprijzenbeleid en de door juristen en uitgifte medewerkers afgesloten contracten.

De werkzaamheden bestaan concreet uit:
– Het beheren in de meest brede zin van (grond)contracten die reeds gesloten zijn. Het gaat dan om het toezien op afspraken in koop-, huur-, bruikleen-, pacht-, en erfpachtovereenkomsten en indien nodig hierop handhavend optreden;
– Het aanspreken op betalingsverplichtingen door de wederpartij;
– Het sluiten van nieuwe (verlengings)overeenkomsten;
– Het bijhouden van contracttermijnen op basis van signalen uit de GISA-database;
– Het zijn van extern aanspreekpunt voor contractpartijen en indien van toepassing curatoren;
– Het zijn van intern aanspreekpunt voor de financiële administratie, uitgiftemedewerkers en juristen voor contractbeheer;
– Het leveren van rapportages inzake de stand van zaken m.b.t. bestaande contracten;
– Tijdig signaleren van acties zoals verlenging, onderhoud, verzekeren etc. Deze afhandelen of uitzetten;

Kandidaatomschrijving
Wie ben je?
Je beschikt over HBO niveau – economisch/juridisch met kennis van vastgoed en contracten. Je hebt ruime ervaring met afsluiten van overeenkomsten/contracten – met name gericht op beheersen en verlengen. Je bent bekend in de wereld van vastgoed en makelaardij. Je hebt algemene basiskennis van grondprijzen, (geliberaliseerde) pachtprijzen, verjaringen. Je hebt een algemene basiskennis van huurrecht, erfpacht en agrarische pacht. Ervaring met Contractbeheer is een pre.

De volgende competenties horen bij deze functie:
– Klant- en resultaatgericht handelen, volhardend met aandacht voor de relatie
– Zelfstandig en pro-actief werken en mede vorm geven aan een nieuw gecreëerde functie
– Stevig in de schoenen staan en goed kunnen samenwerken met uitgifte medewerkers, juristen, externe partijen
– In staat de organisatie mee te nemen in het belang van contractbeheer.
– Initiatief nemen binnen een beheersende context
– Nauwgezet werken: goed en secuur beheren en (steekproefsgewijs controleren) van de contracten database. Daaruit de nodige rapportages kunnen opleveren.
– Omgevingssensitiviteit,
– Analyseren
– Creatief

Genoemde competenties in de opdracht- en/of kandidaat-omschrijving zullen door de opdrachtgever worden getoetst in de motivatiebrief en/of tijdens de gespreksronde.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Regisseur grondcontracten wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Regisseur grondcontracten is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er / DGA.

Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat de offerte indient. De zzp’er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau of payroll-bedrijf.

Toelichting op rooster
De opdracht is voor 24-32 uur per week waarvan de dagen/tijden in overleg te bepalen zijn.

Eisen
– Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
– Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, met privaatrechtelijke grondcontracten . Let op: dit moet duidelijk uit het cv naar voren komen anders wordt de eis niet toegekend
РEr dient een door de kandidaat zelfgeschreven motivatie toegevoegd te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht. De brief dient door de kandidaat z̩lf geschreven te worden en wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving.

Gunningscriteria
– Op cv aantoonbaar minimaal 4 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, met het afsluiten van privaatrechtelijke contracten.
– Op cv aantoonbaar een afgeronde opleiding Makelaardij en/of Rentmeester en/of vastgoedrecht.
– Op cv aantoonbaar werkervaring met het bepalen van grondprijzen, (geliberaliseerde) pachtprijzen en verjaringen. Let op: dit moet duidelijk uit het cv naar voren komen, anders worden de punten niet toegekend.
– Op cv aantoonbaar algemene basiskennis van huurrecht, erfpacht en agrarische pacht, opgedaan door werkervaring en/of een afgeronde cursus in de afgelopen 5 jaar.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 28 september 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.

Wanneer u op donderdag 27 september a.s. aan het einde van de middag nog géén uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Flevolandhuurtin.nl, dan behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaatomschrijving. Tevens wordt gekeken of er een klik met de kandidaat aanwezig is. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Aanleveren na gunning
– VOG

Interesse?

Vacature:
(11344) Regisseur Grondcontracten 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022