Regisseur Vernieuwing Plein ’40-’45 28 u/w
Volgnummer: 13806

>Regisseur Vernieuwing Plein ’40-’45 28 u/w
Volgnummer: 13806
Regisseur Vernieuwing Plein ’40-’45 28 u/w
Volgnummer: 13806
2019-02-14T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 14-02-2019
  • Eind datum: 01-04-2020

Standplaats: Plein 40-45 (tuinstadhuis)
Duur: 1-4-2019 t/m 1-4-2020
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Merkbaar en zichtbaar samen met alle gebiedspartners, waaronder bewoners en ondernemers, met kleine en grotere interventies toewerken naar een breed gedragen fundamentele fysieke, economische en programmatische (wonen, markt, evenementen) vernieuwing voor het hele plein inclusief aanliggend winkelgebied.

Werkzaamheden
– Werken volgens de methode urban commons en pentahelix (labgov) met speciale aandacht voor bewoners en lokale ondernemers;
– Alle lopende activiteiten rondom het functioneren van het plein, gezamenlijk met anderen, te verbinden en te ontwikkelen tot een samenhangende aanpak (communicatie, inspanningen, partnerschappen etc.);
– De Regisseur Vernieuwing Plein ’40- ’45 zal- met de interne en externe stakeholders van deze aanpak en zijn/haar netwerk van expertise en innovatieve methoden- een ruimtelijk, sociaal en economische visie ontwikkelen, uitwerken/detailleren en tot uitvoer brengen voor het vitaal functioneren van het plein in 2025 als onderdeel van de investeringsaanpak Nieuw-West.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het ”groene stadsdeel” genoemd. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en RVE’s mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams. Binnen de Gebiedspool werken Ambtelijke opdrachtgevers die de opdrachten op gebied van fysieke en sociale projecten vorm geven.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over HBO+ of /WO opleiding (bij voorkeur bedrijfseconomisch).
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van lokale gebiedscontext.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare recente ervaring (tussen 1 en 5 jaar) in vergelijkbare opgaven (integrale gebiedsontwikkeling binnen een economisch omgeving/werkveld).

Wensen
– De aangeboden kandidaat is bekend met gebiedsgericht werken/ commons aanpak.
– De aangeboden kandidaat is in staat tot verbinden van mensen/ verbindende persoonlijkheid.
– De aangeboden Kandidaat heeft kennis van en actieve participatie in innovatieve ontwikkelingen van het werkterrein.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: maand februari/maart

Interesse?

Vacature:
(13806) Regisseur Vernieuwing Plein '40-'45 28 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022