RO medewerker Ontwikkelopgave 24-36 u/w
Volgnummer: 15480

>RO medewerker Ontwikkelopgave 24-36 u/w
Volgnummer: 15480
RO medewerker Ontwikkelopgave 24-36 u/w
Volgnummer: 15480
2019-05-15T00:00:00+00:00
  • ENSCHEDE
  • Start datum: 15-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Zwolle
Duur: Start 11-6-2019 t/m 31-12-2020
Optie:verlening in overleg

Organisatie:
Het team Projectrealisatie. Dit team is onderdeel van de eenheid Natuur en Milieu. De belangrijkste opgave van het team is de realisatie van de Ontwikkelopgave Natura 2000, waaronder het Programma Aanpak Stikstof.

Project:
Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden is te vinden in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de Natura 2000 gebieden. Daar ligt echter nog een complexe opgave. Provincie Overijssel neemt maatregelen om natuurwaarden te herstellen, behouden en versterken en voldoende economische ontwikkelingsruimte te creëren. Met deze maatregelen proberen we vooral de hoeveelheid stikstof in het milieu terug te dringen. De maatregelen zijn noodzakelijk, maar kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in de gebieden direct grenzend aan Natura 2000 gebieden.

Hiervoor werken – in opdracht van het programma – diverse projectteams aan inrichtingsplannen die de benodigde maatregelen bevatten. Deze inrichtingsplannen moeten vervolgens vervat worden in een nieuw ruimtelijk plan, om de maatregelen uit te kunnen voeren en/of te borgen.

Functie omschrijving:
Vanuit het programma ontwikkelopgave N2000 vorm je de verbinding tussen programma en projecten op het vlak van de ruimtelijke procedures waarbij het in hoofdlijn gaat om:

– Interne en externe afstemming over inhoud en juridische regeling van ruimtelijke plannen met een doorkijk naar de benodigde vervolgvergunningen en realisatie van de maatregelen.

– Inhoudelijke advisering tijdens de ruimtelijke procedure.

Eisen:
– Beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO of WO opleiding, benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar
– Beschikt aantoonbaar over minimaal 4 jaar werkervaring binnen de Ruimtelijke Ordening bij een overheidsorganisatie en/of adviesbureau in de periode 2007-2019. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
– Werkervaring met het opstellen en begeleiden van ruimtelijke procedures (provinciale inpassingsplannen en/of bestemmingsplannen) in de periode 2007-2019.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
– Afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.

CV Eis:
– CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10.

Wens:
– Heeft ervaring met plannen in het landelijk gebied en/of de natuur 40%
– Gebiedskennis van de Natura 2000-gebieden in Overijssel 30%

Motivatie:
– Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken15%

Kwaliteiten:
– Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt 15%

Competenties:
– Snel en Secuur kunnen werken;
– Hands-on mentaliteit;
– Pro-actief;
– Vaardig in samenwerken;
– Doelgericht handelen;
– Oplossingsgericht;
– Bestuurssensitiviteit.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De interviews zullen plaatsvinden met Gerritjan Meppelink (omgevingsmanager ontwikkelopgave) en Iris Wolters (projectleider RO ontwikkelopgave) op dinsdag 28 mei 2019 tussen 10:30 en 13:00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(15480) RO medewerker Ontwikkelopgave 24-36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022