Scheepscoordinator (9) 36-40 u/w
Volgnummer: 19829

>Scheepscoordinator (9) 36-40 u/w
Volgnummer: 19829
Scheepscoordinator (9) 36-40 u/w
Volgnummer: 19829
2019-12-18T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 18-12-2019
  • Eind datum: 01-01-2022

Standplaats: Den Helder
Duur: 01-06-2020 t/m 01-01-2022
Optie tot verlenging: Nee

Beschrijving afdeling binnen DMI
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Instandhoudingsgroep (IG) Fregatten en OPV bij de Afdeling Maritieme Instandhouding van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

– Beschrijving taken afdeling
De Instandhoudingsgroep is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van Fregatten, OPV’s en op projectbasis voor het Up Keep Programma van de Portugese MF.

– Functie omschrijving en taken
1. Coördineert de uitvoering van het Up-Keep Programma door:
– Op te treden als eerste aanspreekpunt voor de klant ((externe) scheepwerf / Portugese marine (PoN) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO));
– Het initiëren en bevorderen van de communicatie tussen alle bij het Up-Keep Programma betrokken partijen en te bemiddelen in conflictsituaties;
– Het m.n. tijdens de externe werf periode bewaken van de projectvoortgang, juistheid van start- en gereedheidsdatums en gewenste kwaliteit;
– Zorgdragen voor een juiste afstemming van de werkzaamheden zowel intern, extern (scheepswerf) en particuliere onderaannemers;
Het ondernemen van actie, die naar haar/zijn inzicht benodigd zijn, om de voortgang te waarborgen;
– Toe te zien op de naleving van de geldende voorschriften in het kader van de veiligheid-, ARBO-, en milieuregelgeving op de onderhoudslocatie door het periodiek lopen van veiligheidsrondes, het verstrekken van veilig werkvergunningen en op te treden bij grote overtredingen van de regelgeving.

2. Adviseert en assisteert bij de voorbereiding van het uit te voeren Up-Keep Programma door:
– Het op basis van zijn expertise leveren van informatie voor de totstandkoming van het projectmanagementplan, de conceptreparatielijsten (SOL/ASOL) en/of offertes, aanvullingen op het ARBO-objectplan, de voorbereiding van de survey en schouwing externe werf, het initiëren van de technische survey, het opstellen van de mijlpalenplanning en de netwerkplanning;
РDe survey van het projectteam te co̦rdineren en uit te voeren, met als product een definitief conceptreparatielijst;
РCo̦rdineren van de schouwing t.b.v. de externe werf;
– Het bewaken van de restpunten en/of proeftochtpunten na het afsluiten van het Up-Keep Programma.

3. Adviseert gevraagd en ongevraagd inzake het Up-Keep Programma en daaraan gerelateerde veiligheid, ARBO/BV- en milieuregelgeving door:
– het gestructureerd vergaren en analyseren van informatie in relatie tot orderacceptatie, (integrale) planning, prioriteitstelling, technische en economische haalbaarheid, capaciteitsinzet, werkmethode en middelen.
РU werkt in een projectteam van Projectleiders, Scheepco̦rdinatoren, (Quality) Engineers, Orderbestuurders, Specialisten, gebruikers en Productieafdelingen. Ook onderhoud U contacten met de Zeewaardigheidsautoriteit M-Fregatten.

Omdat alle Platform gerelateerde werkzaamheden worden uitbesteed aan een particulier scheepswerf moet U rekening houden met het feit dat een deel van uw werkzaamheden, voor een periode van ca. 6 maanden, op een externe werf zullen plaatsvinden.

Eisen:
– De kandidaat beschikt minimaal over een MBO 4-diploma richting techniek of gelijkwaardig.
РDe kandidaat heeft aantoonbare ervaring in de functie van scheepsco̦rdinator, of gelijksoortige functie, bij de begeleiding van onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden in de maritieme sector.
– De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het werken in projectteams in een technische omgeving.
– De kandidaat heeft kennis, inzicht en vaardigheden van productie en onderhoudstechnieken binnen de scheepsvaart.
– De kandidaat beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift goed.
– De kandidaat is bij aanvang van de werkzaamheden in het bezit van een VCA-VOL certificaat.
– Het minimaal beschikbare aantal uren per week is van belang voor de efficiënte inzet.

Wensen:
– Het is een pre als de kandiaat beschikt over werkervaring met DMI, of CZSK of DMO organisaties.
– De aangeboden kandidaat beschikt over kennis en ervaring met het instandhoudensprogramma;s van platform en SEWACO installaties.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in aansturen en leidinggeven.
– De aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met de volgende systemen
SAP
Office
IPMA D

Competenties:
Kandidaat voldoet tenminste aan de competentie: Communicatie – niveau 2
Kandidaat voldoet tenminste aan de competentie: Initiatief – niveau 2
Kandidaat voldoet tenminste aan de competentie: Plannen en organiseren – niveau 2
Kandidaat voldoet tenminste aan de competentie: Samenwerken – niveau 1
Kandidaat voldoet tenminste aan de competentie: Resultaatgericht – niveau 1
Kandidaat voldoet tenminste aan de competentie: Netwerken – niveau 1
Kandidaat voldoet tenminste aan de competentie: Flexibel – niveau 1

Voor het verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar afgegeven door de MIVD is het noodzakelijk dat de kandidaat over de Nederlandse nationaliteit beschikt.

CV eisen:
U voegt hierbij de CV toe van uw kandidaat. Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal vier A4´s. Het CV dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen, wensen en gegeven antwoorden.
U dient ervoor te zorgen dat de kandidaat volledig op de hoogte is van de gestelde eisen en wensen en dient de inschrijving zorgvuldig met kandidaat af te stemmen voor indiening. Een toelichting op de gestelde wensen kunt u op de vierde pagina van het CV plaatsen.

Gepsrek:
Het gesprek zal op 10 februari 2020 plaatsvinden.

Interesse?

Vacature:
(19829) Scheepscoordinator (9) 36-40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022