Scheepscoordinator FF&OPV (9) 36-40 u/w
Volgnummer: 19773

>Scheepscoordinator FF&OPV (9) 36-40 u/w
Volgnummer: 19773
Scheepscoordinator FF&OPV (9) 36-40 u/w
Volgnummer: 19773
2019-12-16T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 16-12-2019
  • Eind datum: 31-12-2022

Standplaats: Den Helder
Duur: Gewenste startdatum 1 mei 2020 t/m 31 december 2022
Optie tot verlenging: ja.

Beschrijving afdeling binnen DMI
De instandhoudinggroep is verantwoordelijk voor de tijdige materiële gereedheid van onder de groep vallende operationele eenheden: Fregatten en Patrouilleschepen. Ook vallen de Belgische eenheden hier onder. De instandhoudinggroep heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten als hoofddoelstelling: het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de schepen.

Beschrijving taken afdeling
Sectie Projecten zorgt voor alle projectmanagementtaken die bij het projectmatig uitvoeren van het onderhoud behoren. Dit omvat projectmanagement, projectplanning, scheepscoördinatie en werkcoördinatie.

Functieomschrijving en taken
De scheepscoördinator wordt ingezet op het Instandhoudingsprogramma IP/LCF:

Coördineert de uitvoering van onderhouds- en vernieuwbouwactiviteiten op locatie door:
op te treden als eerste aanspreekpunt voor de klant op de onderhoudslocatie;
het initiëren en bevorderen van de communicatie tussen alle bij het onderhoud betrokken partijen en te bemiddelen in conflictsituaties;
het gedurende de uitvoeringsfase bewaken van de projectvoortgang, juistheid van start- en gereedheidsdata en gewenste kwaliteit tegen de afgesproken kosten;
zorg te dragen voor een juiste afstemming van de werkzaamheden zowel intern als extern (overige Defensie organisaties, particuliere opdrachtgevers) en particuliere onderaannemers;
het stellen van prioriteiten en het ondernemen van actie, die naar zijn inzicht benodigd zijn, om de voortgang te waarborgen;
toe te zien op de naleving van de geldende voorschriften in het kader van de veiligheid-, ARBO-, en milieuregelgeving op de onderhoudslocatie door het periodiek lopen van veiligheidsrondes, het verstrekken van veiligwerkvergunningen en op te treden bij grote overtredingen van de regelgeving.

Eisen:
– U voegt hierbij de CV toe van uw kandidaat. Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal vier A4´s.
– kandidaat beschikt minimaal over een diploma op MBO-niveau 4 elektrotechniek/werktuigbouwkunde/scheepsbouwkunde of een vergelijkbare opleiding.
– kandidaat heeft minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring met scheepsonderhoud.
Рkandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als scheepsco̦rdinator of in een vergelijkbare functie in een maritiem technische omgeving.
– kandidaat moet voldoen aan de onderstaande competenties:
Inititatief
Communicatie
Plannen en organisere
Samenwerken
Stressbestending
– kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift goed.
– kandidaat is bij aanvang van de werkzaamheden in het bezit van een VCA-VOL certificaat.
– Het minimaal beschikbare aantal uren per week is van belang voor de efficiënte inzet.Het beschikbaar aantal werkuren per week is minimaal 36 uren met uitzondering van vakantieverlof, feestdagen en dergelijke met een maximum van 9 uur per werkdag.
– Voor het verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar afgegeven door de MIVD is het noodzakelijk dat de kandidaat over de Nederlandse nationaliteit beschikt.
– kandidaat zal gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht een arbeidsovereenkomst (die door de belastingdienst ook als zodanig zal worden aangemerkt, dit ter beoordeling van de Koninklijke Marine) bij de inschrijver hebben dan wel bij een door de inschrijver opgevoerde onderaannemer.

Wensen:
– Kandidaat beschikt over een diploma IPMA-D of Prince2 Foundation.
– kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring van tenminste 3 jaar op onderstaande deelgebieden.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 6 februari 2020.
VOG na gunning

Interesse?

Vacature:
(19773) Scheepscoordinator FF&OPV (9) 36-40 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022