Senior Adresonderzoeker 32-36 u/w
Volgnummer: 18805

>Senior Adresonderzoeker 32-36 u/w
Volgnummer: 18805
Senior Adresonderzoeker 32-36 u/w
Volgnummer: 18805
2019-11-05T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 05-11-2019
  • Eind datum: 29-02-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: start zsm t/m 29-02-2020
Optie tot verlenging: Ja

Korte beschrijving speelveld
Team Adresonderzoek, onderdeel van Burgerzaken, richt zich op de controle van adresgegevens, om de betrouwbaarheid van de BRP zo optimaal mogelijk te houden. Dit doen zij n.a.v. signalen van diverse partijen en op eigen initiatief. Het team is verantwoordelijk voor een actuele, betrouwbare en juiste registratie van persoonsgegevens in de BRP. Het belang van de betrouwbaarheid van de gegevens is de laatste jaren toegenomen, de basisregistratie wordt verplicht gebruikt door alle
overheidsinstanties.

Het ontvangen van uitkeringen, toeslagen of vergoedingen is gekoppeld aan de registratie op een bepaald adres in de BRP. Een burger heeft de plicht volgens de Wet BRP om zijn adreswijziging binnen 5 dagen na verhuizing door te geven aan de gemeente. Helaas blijkt in de praktijk dat dit niet in alle gevallen gebeurt. Soms is er sprake van een vergissing of van onwetendheid, in andere gevallen is er sprake van fraude. Uit een adresonderzoek moet blijken wat de feitelijke situatie is.

Indien spoed:
Door een situatie van een langdurig zieke en een zwangerschapsverlof ontstaat een acuut tekort aan capaciteit op het product adresonderzoek. Extra inzet bij het team is daarom op zo kort mogelijke termijn noodzakelijk.

Je taken zijn:
Uitvoering adresonderzoeken (administratief en incidenteel door middel van locatieonderzoek):
? Je onderzoekt de juistheid van interne en externe signalen met als basis de Wet
Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij maak je gebruik van diverse bronnen, o.a Suwinet, Key2Burgerzaken, het klantcontactsysteem (KCS), Stroomlijn, de BAG en externe partijen.
? Je trekt je conclusie op basis van de bevindingen uit je onderzoek en voert vervolgens een onderzoek uit op een gestandaardiseerde en afgewogen wijze.
? Je behandelt schriftelijke en digitale verzoeken op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier.
? Relevante onderzoeksgegevens verwerk je in een juridisch goed onderbouwde rapportage
? Verder muteer je op nauwkeurige en verantwoordelijke manier de persoonsgegevens in de BRP.
? Voor het controleren van de werkelijke situatie leg je incidenteel locatieonderzoeken af (huisbezoeken).

Jij bent:
? Je beschikt over een MBO denk- en werkniveau.
? Je hebt een brede ervaring op gebied van de Basis Registratie Personen met minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van de BRP.
?Het CV toont recente opdrachten (taken) waarin de medewerker werkzaam was bij een gemeente, afdeling Burgerzaken met minimaal de producten Verhuizen en/of Adresonderzoek in zijn/haar portefeuille
? Je bent ervaren in het werken met Key2Burgerzaken en KCS
? Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, ook in het Engels
? Je kunt e-mails, brieven en gesprekken goed analyseren en interpreteren
? Je werkt snel en accuraat met diverse programma’s en je kunt daarin snel schakelen
? Je bent sterk in het maken van goed onderbouwdedossiers
? Je kunt omgaan met agressief publiek

Goed om te weten:
Team Adresonderzoek is een klein team, er werken slechts 7 personen. Het team werkt zelfstandig aan de werkvoorrraad en is vrij om naar eigen inzicht werk te verdelen. Kwaliteit en accuratesse staat daarbij voorop!

Het stadskantoor is slecht te bereiken per auto, bovendien zijn er in/ nabij het gebouw geen parkeerplekken voor medewerkers beschikbaar.

Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat voor deze opdracht?

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden.

CV eis:
Je cv is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Interesse?

Vacature:
(18805) Senior Adresonderzoeker 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022