Senior Adviseur 16-24 u /w
Volgnummer: 16511

>Senior Adviseur 16-24 u /w
Volgnummer: 16511
Senior Adviseur 16-24 u /w
Volgnummer: 16511
2019-07-04T00:00:00+00:00
  • MIDDELBURG
  • Start datum: 04-07-2019
  • Eind datum: 31-07-2020

Standplaats: Middelburg
Duur: 19-8-2019 t/m 31-7-2020
Optie tot verlenging: Ja, mogelijk

Functiebeschrijving
Senior Adviseur Systems Engineering
(16-24 uur per week, duur 1 jaar met kans dat de inhuur wordt verlengd)

Het project HWBP Zuid-Beveland West omvat het aanpassen van de waterkering rondom het dorp Hansweert (Zeeland). Het project kenmerkt zicht door een grote mate van complexiteit vanwege de opgave in combinatie met de ligging van het dorp, bedrijven en natuurgebieden. Doordat de impact van het project op de omgeving erg groot is, is de behoefte aan het gestructureerd aanpakken van het project groot. Daarom is er behoefte ontstaan om de kwaliteit gedurende het project te borgen door te werken met Systems Engineering. De toepassing van Systems Engineering is de gekozen methodiek om dit verantwoord te doen. In het projectteam wordt het werken conform de leidraad SE op dit moment geïmplementeerd.

Doel van de functie
Binnen het project HWBP Zuid-Beveland West is gekozen voor het werken conform de SE-werkwijze van RWS. Doordat binnen het team weinig ervaring is met SE zijn we op zoek naar een ervaren SE-er die zowel op strategisch niveau plannen maakt, op team niveau mensen kan coachen/begeleiden om de werkwijze in te voeren alswel om zelf ook hands-on werk uit te voeren binnen GRIP. Samen met het team zal je een strategie op stellen en helpen deze te implementeren. Je bewaakt dat de gekozen SE-strategie wordt gevolgd. Je stemt af met de overige IPM-rollen over SE-methodieken en bijbehorende implementatie om zo tot een goede vraagspecificatie voor UAV-gc-contracten te komen. De procesbeschrijving Systems Engineering (voorheen stappen plan SE) kan als tool ingezet worden.

Niveau en vaardigheden
– Aantoonbaar WO werk- en denkniveau met civieltechnische achtergrond (bij voorkeur met waterbouwkundige projecten).
– Minimaal 5 jaar ervaring in het gevraagde werkgebied.
– Aantoonbare kennis en ervaring m.b.t. de gevraagde functie/rol/werkzaamheden/taken en producten in het vakgebied, zoals in dit document is beschreven.
– Ervaring betreft multidisciplinaire complexe projecten.

Taken en Verantwoordelijkheden
– Zorg dragen dat het projectteam werkt volgens de principes van systems engineering;
– Zorg dragen voor de kwaliteit van SE-werkzaamheden in het project;
– Bijdragen aan de bekendheid van SE en het werken met SE binnen het projectteam;
– Creëren draagvlak voor het werken volgens principes van SE binnen en buiten het projectteam;
РCo̦rdineren en begeleiden bij de invulling van werkpakketten in het project;
РCo̦rdineren en begeleiden bij de opstelling van procesbeschrijving Planuitwerkingsfase;
РCo̦rdineren en begeleiden van het honoreringsproces van opgehaalde KES;
РCo̦rdineren en begeleiden van systeemanalyse, functionele analyse,aakvlakkenanalyse, opstellen topeisen en systeemspecificatie (op topniveau);
– Coachen van rolhouders en adviseurs in het vertalingsproces van KES naar SES gebruikmakend van Grip (Relaticspakket van RWS);
– Invullen functieboom, objectenboom, raakvlakken, topeisen in Grip;
– Het uitvoeren van cross-checks om de kwaliteit van het pakket van eisen binnen GRIP te bewaken;
– Plannen en afnemen van kwaliteitstoetsen van SE-producten;
– Inhoudelijk beoordelen van producten op het gebied van SE;
-Toetsen of systeemeisen SMART geformuleerd zijn;
– Afstemmen met Contractmanagement en Omgevingsmanagement over de SE-werkwijze;
– Adviseren van en rapporteren aan de Technisch Manager van het betreffende project;
– Coördineren en begeleiden van het opstellen – volgens richtlijnen van SE – van een functionele vraagspecificatie die aansluit op een UAV-gc contract;
– Opstellen V&V-plan;
– Het opstellen van een plan waarin een voorstel voor de werkwijze na implementatie wordt beschreven.
– De rol van Grip Kerngebruiker vervullen

Profiel
Relevante projectkennis en ervaring met Systems Engineering
In staat snel te schakelen van abstract naar concreet en daarbij resultaatgericht.
Laat blijken als teamspeler te opereren
Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Competenties
– Weet haar/zijn ideeën binnen en buiten de organisatie geaccepteerd te krijgen.
– Zorgt voor een integrale aanpak met een focus op de te behalen projectresultaten
– Denkt buiten de gebaande paden van de geijkte problemen en oplossingen en kijkt daarbij ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen.
– Weet complexe materie terug te brengen tot de essentie van het probleem of het belang;
– Vermogen om zijn eigen werk goed te organiseren;
– Is in staat om problemen integraal aan te pakken.

Interesse?

Vacature:
(16511) Senior Adviseur 16-24 u /w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022