Senior Adviseur Bedrijfsvoering (12) 24 u/w
Volgnummer: 19477

>Senior Adviseur Bedrijfsvoering (12) 24 u/w
Volgnummer: 19477
Senior Adviseur Bedrijfsvoering (12) 24 u/w
Volgnummer: 19477
2019-12-04T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 04-12-2019
  • Eind datum: 23-12-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: 23-12-2019 t/m 23-12-2020
Optie tot verlenging: Ja, 1 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Projectmanager/ adviseur CDV met LEAN deskundigheid

Opdrachtomschrijving
Binnen een organisatie als Rijkswaterstaat met zes landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen is een goede bedrijfsvoering essentieel. Het organisatieonderdeel Corporate Dienst levert excellente bedrijfsvoeringdiensten voor Rijkswaterstaat, andere Rijksonderdelen en partners buiten het Rijk. De vraag van morgen vandaag geleverd, dat is ons motto. Jij bent als projectmanager/ adviseur CD1V voor ons een belangrijke speler in het facilitaire speelveld bij facilitiare transitieprojecten voor onze afnemer
RWS en/ of andere Rijksafnemers danwel afnemers van buiten het Rijk zoals provincies, gemeentes, marktpartijen.

Als Projectmanager/ adviseur CDV met Leandeskundigheid draag je bij aan complexe ontwikkelings- en veranderprocessen binnen onze organisatie en de (Master)projecten. Jouw werkpakket betreft het in Masterplanprojecten, en/ of aansluitingen of grote klantaanvragen (DANK) komen tot uiteindelijk geïmplementeerde afspraken over de facilitaire dienstverlening en het vertegenwoordigen van het belang van de klanten van de facilitaire dienstverlener Rijkswaterstaat in deze projecten. Daarnaast bouw je met
ons aan onze Facilitaire Rijksbrede Concerndienstverleningstaken door actieve bijdrage in de lopende ontwikkelingen en deze zo LEAN mogelijk borgen in onze organisatie.

Taken binnen Verbetertrajecten Facilitair en Vastgoed:
· Samen met een ketenteam CDV-betrokkenen verder vormgeven en professionaliseren van het onze dienstverlening binnen het Rijk. Dit in de rol van facilitator, maar ook vanuit inhoudelijke ervaring en inzichten vanuit de Leanfilosofie en Agile;
· Coachen van projectmanagers van masterplanprojecten (en aansluittrajecten) bij het toepassen van Agile projectmanagementtools en inzichten om de projectmanagers in staat te stellen meer grip te krijgen op hun projecten;
· Het opstellen van deelprocessen vanuit de eigen ervaring als projectmanager en deze verrijken met andere betrokkenen en hier ook de beheerrollen in meenemen.

Organisatieonderdeel RWS Corporate Dienst
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
Onze Corporate Dienst (CD)vervult een prominente rol in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. De CD zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de huidige Staf DG en de RWS- Organisatieonderdelen. Dit gebeurt door het leveren van excellente diensten tegen zo
laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, communicatie, facilitaire en financiële dienstverlening en bestuurlijke juridische zaken en vastgoed.

De afdeling – Beheer en Relatiemanagement
De afdeling Beheer en Relatiemanagement staat voor een integrale benadering binnen het facilitaire domein. Naast het optimaal inzetten van projectleiders facilitair, deskundig contractbeheer en goede facilitaire bedrijfsvoering zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de rijksbrede facilitaire dienstverlening (CDV). Dit vanuit een Rijksbrede insteek en partnership met onze afnemers met behulp van ons facilitair accountmanagers. Ook faciliteren we blijvend de eigendomsportefeuille van
Rijkswaterstaat. Duurzaamheid (waaronder circulaire kantoorinrichting), veiligheid en optimalisatie van de werk(plek)omgeving zijn thema’s die we integreren in onze producten en diensten. Het gaat hier onder meer om kwalitaiteve serviceverlening aan (nieuwe) afnemers, (verbouwings)projecten, verhuizingen, evenementenorganisatie, beveiligingstrajecten, facilitaire kostprijzen en bedrijfseconomische analyses.
De afdeling is in beweging en samen met twee collega facilitaire afdelingen Vastgoedmangement en Facilitair Management werken we toe naar een organisatie die weer robuust is voor de huidige en toekomstige dienstverlening vanuit onze eenheid Facilitair en Vastgoed.

Opdrachtcriteria
Opleidingsniveau: Minimaal Master/doctoraal – WO
Opleiding in een facilitaire en/ of bestuurskundige richting;
Actieve kennis van LEAN & minimaal Green Belt. Waarbij de kennis aantoonbaar is onderhouden;
Werkervaring minimaal 5 jaar binnen bedrijfsvoering waarvan minimaal 3 jaar als projectmanager;
Prince2 Foundation gecertificeerd;
Management (LFMO), inrichting Concerndienstverleners (CDV’s);
Kennis van het Rijksbrede Huisvestingsstelsel Rijk;
Kennis van de Rijksbrede kaders zoals Kader Rijkskantoor, Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR), NKBRNormenkader Beveiliging Rijkskantoren, ProductDienstCatalogus Facilitaire;

Eisen:
– kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO-opleiding en een opleiding in een facilitaire en/ of bestuurskundige richting met goed gevolg afgerond;
Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer diploma is behaald.
– kandidaat heeft actieve kennis van LEAN en beschikt over aantoonbaar over een certificaat op minimaal het niveau van Green Belt.
Tevens dient de kandidaat in het cv (smart) aan te tonen dat deze kennis aantoonbaar is onderhouden;
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen

Wensen:
– kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring bijvoorbeeld binnen bedrijfsvoering, waarvan over de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als projectmanager;
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per ………… (datum)
– kandidaat is Prince2 Foundation gecertificeerd.
– De aangeboden kandidaat heeft:
a. Kennis van Rijksbrede ontwikkelingen, waaronder in ieder geval: Landelijke Facilitair Management (LFMO), inrichting Concerndienstverleners (CDV’s);
b. Kennis van het Rijksbrede Huisvestingsstelsel Rijk;
c. Kennis van de Rijksbrede kaders zoals Kader Rijkskantoor, Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR), NKBR- Normenkader Beveiliging Rijkskantoren, ProductDienstCatalogus Facilitaire;

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(19477) Senior Adviseur Bedrijfsvoering (12) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022