Senior Adviseur Communicatie en Woordvoering IBD en Privacy (12) 32 u/w
Volgnummer: 13567

>Senior Adviseur Communicatie en Woordvoering IBD en Privacy (12) 32 u/w
Volgnummer: 13567
Senior Adviseur Communicatie en Woordvoering IBD en Privacy (12) 32 u/w
Volgnummer: 13567
2019-01-30T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 4 maanden, start 01-03-2019
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over het team Communicatie
Het team Communicatie adviseert en ondersteunt de units, programma’s en directie van
VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering en
werkt hierbij nauw samen met de communicatieadviseurs van gemeenten.
Het team is daarnaast verantwoordelijk voor de websites, bijeenkomsten en publicaties
en beheert ook het relatiesysteem. Het team is formeel onderdeel van de unit Staf &
Ondersteuning.

Doel van de opdracht
Je bent verantwoordelijk voor de communicatiestrategie en het bijbehorende
communicatieplan van de IBD en Privacy. De werkzaamheden vinden plaats op
strategisch, tactisch en deels operationeel niveau.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en het (laten) uitvoeren van het
communicatieplan. Je werkt hierbij nauw samen met VNG Beleid.
Een groot deel van de tactisch-operationele communicatiewerkzaamheden worden onder jouw verantwoordelijkheid door anderen uitgevoerd.

Daarnaast is de senior adviseur de woordvoerder van de IBD en VNG Realisatie. De
communicatieadviseur kan dag en nacht kan worden ingeschakeld voor advies bij
(mogelijke) informatiebeveiligingsincidenten bij gemeenten en stelt een
woordvoeringslijn op conform de doelstellingen en uitgangspunten van de IBD en VNG
Realisatie. Je stemt deze af met woordvoering van VNG Beleid.

De senior communicatieadviseur maakt deel uit van het team communicatie. Dit team
bestaat uit communicatieadviseurs en experts zoals (web)redacteurs en vormgevers.
Daarnaast is de adviseur aangesloten op het team IBD.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
? Maakt doorlopend een bestuurlijke en communicatieve risicoschatting op basis van
het werk bij de IBD-CERT;
? Adviseert het hoofd IBD en de teamleider IBD gevraagd en ongevraagd over de
dienstverlening van de IBD op het gebied van preventie, detectie, coördinatie en
kennisdeling;
? Verantwoordelijk voor de opzet en de uitvoering van het communicatiestrategie en
plan IBD&Privacy;
? Past aan wanneer ontwikkelingen in de markt daarom vragen;
? Draagt actief bij en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en professionaliteit/
consistentie van de communicatie-uitingen van de IBD en Privacy;
? Vertaalt relevante ontwikkelingen naar communicatiemiddelen en adviesproducten en
is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan;
? Verantwoordelijk voor de online strategie van de IBD en Privacy: Website,
Community, Social media et cetera;
? Houdt ontwikkelingen in het vakgebied van IBD en Privacy bij gemeenten, binnen de
(lokale) overheid en in de media in de gaten, geeft duiding aan deze ontwikkelingen
en adviseert de afdeling hierover;
? Adviseren van gemeenten op het gebied van woordvoering is onderdeel van de
functie. Daarbij komt je ervaring in het adviseren van overheidsorganisaties in het
omgaan met de media van pas.

Kennis- en ervaringsvereisten
? WO-werk- en denkniveau;
? Ervaring (minimaal 8 jaar) in een functie als communicatie adviseur en woordvoerder
(inclusief crisiswoordvoering);
? Werkervaring (minimaal 3 jaar) in (ICT-)woordvoering en crisis-woordvoering;
? Werkervaring (minimaal 5 jaar) opgedaan bij overheidsorganisaties en kent het
politieke speelveld;
? Aantoonbaar ervaring in het ontwikkelen van communicatiestrategieën;
? Ruime ervaring in een complexe bestuurlijke omgeving is een voorwaarde;
? Ervaring of in ieder geval affiniteit met ICT, informatiebeveiliging en privacy en bent
in staat je in zeer korte tijd complexe onderwerpen eigen te maken;
? Ervaring in het adviseren van overheidsorganisaties in het omgaan met de media;
? Bereidheid tot 24/7 bereikbaarheid.

Resultaat van de opdracht
Bij aanvang van de opdracht ligt de nadruk op het ontwikkelen van een
communicatiestrategie en planning met middeleninzet 2019 voor de IBD en Privacy.
Daarna zal de aandacht meer verschuiven naar lopende werkzaamheden, zoals
beschreven onder de kop “Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden”.

Houdingaspecten
? Integer
? Kritisch
? Politiek sensitief
? Flexibel inzetbaar
? Betrokken
? Accuraat
? Resultaatgericht
? Stressbestendig
? Omgevingsbewust
? Analytisch sterk (probleemanalyse)
? Beschikt over doorzettingsvermogen en overtuigingskracht
? Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)

Gesprek:
In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 21 februari 2019 9:00-11:00. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(13567) Senior Adviseur Communicatie en Woordvoering IBD en Privacy (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022