Senior Adviseur Gronduitgifte Bedrijventerreinen (9) 20 u/w
Volgnummer: 7349

>Senior Adviseur Gronduitgifte Bedrijventerreinen (9) 20 u/w
Volgnummer: 7349
Senior Adviseur Gronduitgifte Bedrijventerreinen (9) 20 u/w
Volgnummer: 7349
2017-11-30T00:00:00+00:00
  • ALMERE
  • Start datum: 30-11-2017
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Almere
Van 2-1-2018 t/m 31-12-2018
Optie verlenging: 2 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De organisatie
Almere groeit. Het aantal inwoners van Almere bedraagt inmiddels meer dan 200.000. Komende jaren groeit Almere door tot een stad met 250.000 inwoners en mogelijk meer.
Almere investeert volop in de stad.

Onlangs won de gemeente Almere samen met Amvest de toonaangevende NEPROM-prijs voor de ontwikkeling van het gebied ZuiderDuin. De identiteit van ZuiderDuin en het onderscheidende woonmilieu dat is ontwikkeld, wordt gewaardeerd. ZuiderDuin is een bijzondere ontwikkeling op een fantastische plek. Direct gelegen aan het IJmeer en met zicht op Amsterdam wordt dit een uniek stuk stad, gemaakt in een nieuw duinlandschap.

Naast ZuiderDuin wordt er hard gewerkt aan andere gebieden zoals Poort-Oost, Nobelhorst, Noorderplassen en het bestaande stedelijk gebied. Dit moet uitmonden in o.a. de realisatie van ruim 1000 woningen per jaar. De afdeling Gebiedsontwikkeling zorgt ervoor dat invulling wordt gegeven aan deze ambitie.
Om dit alles waar te maken is de afdeling Gebiedsontwikkeling op zoek naar een onafhankelijk denkende en analytisch scherpe
Senior Adviseur Gronduitgifte Bedrijventerreinen; een ervaren vastgoedprofessional met uitstekende kennis van de markt en grondprijssystematiek die lef heeft en goed kan onderhandelen.

Kandidaatomschrijving
– Je voert zeer complexe gronduitgifteprocessen uit en stelt hierbinnen contracten op.
– Je onderhandelt met te vestigen bedrijven en projectontwikkelaars over grondverkopen.
– Vanuit een helicopterview bepaal je onderhandelingsstrategieën en voer je deze uit.
– Je spoort kansrijke ontwikkelingen op en neemt initiatieven om deze ontwikkelingen te benutten.
– Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gemeentelijk grondbeleid.
– Je verricht zelfstandig verwervingsonderhandelingen.
– Je bent voornamelijk actief binnen de afdeling Gebiedsontwikkeling, maar werkt ook samen met afdelingen als Grondzaken & Strategie , Economische Zaken en Wonen.
– Je bent voor projectmanagers en het management het eerste aanspreekpunt op het terrein van vastgoedontwikkeling en gronduitgifte.

Jouw profiel:
– Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en minimaal 10 jaar relevante werkervaring en minimaal 2 jaar ervaring met de gronduitgifte van bedrijventerreinen (waaronder uitgifte in erfpacht).
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van vastgoed en/of planologie en/of (privaat)recht.
– Je hebt goede marktkennis en kunt financieel modelleren.
– Je hebt ruime ervaring en/of affiniteit met stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, grondexploitaties, gebiedsontwikkeling en bestuurlijke organisatie.
– Projectmatig werken en onderhandelen is je tweede natuur.
– Je beschikt over een zeer groot netwerk, zowel intern als extern (ontwikkelaars, corporaties, beleggers, architecten e.d.).
– Je beschikt over onderhandelingsvaardigheden, je hebt gedegen kennis van verwervingsvraagstukken en je bent in staat om deze processen zelfstandig uit te voeren.

Eisen
– Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding Vastgoed en/of Planologie en/of (privaat)Recht.
– Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 10 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 15 jaar met het opstellen van overeenkomsten en/of contracten op het gebied van grondverkoop bij een overheidsorganisatie. Referentie vereist
– Werkervaring Bedrijventerrein
Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met gronduitgifte van bedrijventerreinen bij een overheidsorganisatie. Referentie vereist

Gunningscriteria
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Er dient gemotiveerd aangegeven te worden waarom de kandidaat geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de kandidaat zélf geschreven en door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.
-Beleidservaring Grondbeleid (19%)
Op CV aantoonbaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar met het opstellen van gemeentelijk grondbeleid.
– Meerjarige werkervaring (21%)
Op CV aantoonbaar minimaal werkervaring met het opstellen van overeenkomsten en/of contracten op het gebied van grondverkoop bij een overheidsorganisatie.
5 – 6 werkervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar (9 %)
7 – 8 werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar (14 %)
meer dan 8 jaar, opgedaan in de afgelopen 12 jaar (21 %)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaatomschrijving. Tevens wordt gekeken of er een klik met de kandidaat aanwezig is.

Gevraagde documenten
– Motivatiebrief, door de kandidaat zélf geschreven (max 1 A-4 pagina)
– VOG

Competenties:
omgevingssensitiviteit, analyseren, creativiteit, resultaatgericht handelen, initiatief nemen, overtuigen, visie, commerciële vaardigheden, conflicthantering, onderhandelen en klantgericht.

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. De gesprekken vinden plaats op woensdag 13 december 2017.

Interesse?

Vacature:
(7349) Senior Adviseur Gronduitgifte Bedrijventerreinen (9) 20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022