Senior Adviseur Jeugd (28) u/w
Volgnummer: 15501

>Senior Adviseur Jeugd (28) u/w
Volgnummer: 15501
Senior Adviseur Jeugd (28) u/w
Volgnummer: 15501
2019-05-16T00:00:00+00:00

Standplaats: Bergen op Zoom
Duur: Start 16-7-2019 t/m 15-10-2019
Optie:ja (evt met 1 maand verlenging)

Team Maatschappij
Binnen het team Maatschappij van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling wordt o.a. invulling en uitvoering gegeven aan het programma Sociaal Domein. Onze missie hierbij is het voeren van een krachtige regie- en netwerkrol gericht op de transformatie en vangnetfunctie van de lokale overheid. Beleid en uitvoering in brede zin rondom Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Jeugdzorg en Onderwijs zijn de centrale terreinen. Wij werken nauw samen met diverse partners in het Sociaal Domein, zoals zorg en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties omdat we ons er sterk van bewust zijn dat we elkaar nodig hebben om successen te halen.

Als senior adviseur ontwikkel je visie en beleid op basis van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Je bouwt relevante netwerken op en weet deze op een constructieve wijze te onderhouden. Je bent in staat om met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en verantwoordelijkheden de regierol van de gemeente, zowel formeel als informeel, op het brede terrein van het sociaal domein verder gestalte te geven. Je bent een belangrijke sparring partner van de leden van het college van B&W.

Specifiek ben je belast met de advisering als senior adviseur op het terrein van Jeugd, waarbij de volgende onderwerpen van ontwikkeling zich aandienen:
– Jeugdbeleid
– Jeugdzorg
– Veiligheidsbeleid
– Jeugdstelsel

Je vertegenwoordigt de gemeente in lokale, regionale, provinciale en landelijke overleggen en neemt deel aan de crisisteams.

Je coördineert op operationeel niveau door het afstemmen van de werkzaamheden en uitzetten en bewaken van acties. Je bent een dagelijks klankbord voor de directe collega’s binnen het team. Als senior adviseur verwachten we een nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze afdeling en teams.

Eisen:
– Afgeronde HBO of WO opleiding (bij voorkeur bestuurskunde)
– Aantoonbare kennis en ervaring van gemeentelijk besluitvormingsproces (Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV.
Ook de rol aangeven die is ingevuld bij de projecten)
– Aantoonbare kennis en ervaring met het jeugdstelsel West Brabant West en beleidsmatige ervaring met resultaatgericht werken in het sociaal domein.
– Aantoonbare kennis en ervaring met complexe en strategische politiek bestuurlijke dossiers; Alleen complexe dossiers. Strategisch politiek bestuurlijke dossiers.
– Aantoonbare recente kennis en ervaring in advisering op het gebied van; Planning, Risico, Projectbeheersing.
– Ervaring als beleidsadviseur, meer specifiek op het terrein van de Jeugdwet en daarbinnen kennis en ervaring van/met het Veiligheidsdomein.

CV-eisen:
CV is in het Nederlands opgesteld en wordt verstrekt in PDF.
Een overzicht van de werkervaring
De ingediende CV mag maximaal bestaan uit 4 pagina’s dubbelzijdig. In de CV dienen minimaal de onderstaande punten benoemd te worden:
– Welke werkzaamheden / projecternuitgevoerd zijn, het werkbestand en uw rol hierin.
– Start- en einddatum van de werkzaamheden (aantal uur per week)

Interesse?

Vacature:
(15501) Senior Adviseur Jeugd (28) u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022