Senior adviseur techniek (12) 36 u/w
Volgnummer: 13690

>Senior adviseur techniek (12) 36 u/w
Volgnummer: 13690
Senior adviseur techniek (12) 36 u/w
Volgnummer: 13690
2019-02-07T00:00:00+00:00
  • TILBURG
  • Start datum: 07-02-2019
  • Eind datum: 24-01-2020

Standplaats: Tilburg en Roermond
Duur: Start zsm t/m 24-01-2020
Optie tot verlenging: Ja, 5 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. PPO CLuster Natte Centrales zorgt ervoor dat onze
netwerken beschikbaar zijn en blijven. Wij doen dit door aanleg- en onderhoudsprojecten te realiseren. Als cluster Natte Centrales verzorgen we het onderhoud van bediencentrales Maasbracht met daarbij de sluiscomplexen en bruggen van de Maas en in Tilburg de bediencentrale voor diversen objecten in de vaarwegen van Noord Brabant en Limburg.
Het technisch team, en daarmee de technisch adviseur, wordt aangestuurd door de
technisch manager.

Als technisch adviseur fungeer je als expert met de nodige kennis van en ervaring met
technische installaties rondom bediening, besturing en bewaking van bruggen en sluizen. Hij/zij adviseert/ondersteunt het projectteam bij de tot standkoming van een nieuw uitbestedingscontract voor bediening op afstand en renovatie van de objecten binnen de Noord Brabantse en Midden Limburgse Kanalen.

De focus van het project ligt de komende periode op de op te stellen contractteksten
voor een nieuw onderhuodscontract. Hij/zij ziet hierbij toe dat de (principes uit de) LBSkaders worden toegepast en is hierbij een volwaardige gesprekspartner voor de
Opdrachtnemer. Hij/zij adviseert de technisch manager (en contractmanager) van het
project m.b.t. het gat wat is ontstaan vanwege de doorontwikkeling van de
kaderdocumenten en de mogelijke de risico’s en knelpunten hierin.

Om deze rol goed te kunnen invullen is kennis van de technische installaties zelf met hun lokale omgeving noodzakelijk om het totale gedrag te kunnen beoordelen.

Hij/zij heeft ruime kennis en praktijkervaring met soortgelijke –veiligheidskritische –
systemen. Kennis van de relevante standaarden en methoden en technieken, waaronder Model Based System Engineering (MBSE) zijn essentieel. Kennis van en ervaring met technische installaties nautische objecten is een pré, toepassing van de LBS-kaders is wenselijk.

Taken:
– Bijdragen aan de realisatie van de op te stellen vraagspecificatie;
– Bijdragen aan het opstellen van referentie-ontwerpen (ontwerpschetsen) en/of
hoeveelhedenstaten (t.b.v. ramingen (o.m. bij scopewijzigingen);
– Het beantwoorden van technische vragen die vanuit het projectteam afkomstig zijn, en in rapportages vastleggen;
– Bewaken dat het risicodossier voor zaken met een technisch raakvlak periodiek
geactualiseerd wordt en daarvoor benodigde informatie verzamelen en aanleveren
(oorzaken en gevolgen van risico’s);
– Beheersmaatregelen ontwikkelen voor risico’s met een technisch raakvlak en daarvan
de uitvoering in gang zetten en bewaken;
– Indien relevant voor het contract, borgen dat effecten van beheersmaatregelen van
risico’s en van antwoorden op technische vragen in het contract worden verwerkt,
РCo̦rdineren totstandkoming (voor)ontwerpen, informatie-overzichten e.d. m.b.v. het
stappenplan Systems Engineering;
– Overleggen met interne RWS-partijen initiëren, overleggen houden en
gespreksverslagen (laten) verzorgen,
– In voorkomende gevallen de technisch manager assisteren of vervangen bij uitvoerende werkzaamheden (uitvoeren inhoudelijk werk) en in voorkomende gevallen de technisch manager assisteren of vervangen in overleggen;
– Inhoudelijke reviewen van technische documentatie die door projecten wordt opgesteld ter ontwerp, bouw, integratie, test en oplevering van de systemen;
– Beoordelen of de principes zoals vastgesteld in de LBS-kaders standaard correct zijn
toegepast en deze aan projectteams (zowel Opdrachtgevers- als Opdrachtnemerszijde)
kunnen toelichten;
– Begeleiden van de Opdrachtnemer en een volwaardig gesprekspartner op technisch
vlak met contracttechnische aspecten;
– Adviseren van de technisch manager m.b.t. bevindingen bij het project en daarbij
voorzien van aanbevelingen ter sturing van het project;
– Leveren van technisch inhoudelijke expertise aan auditteams.

Opdrachteisen
– Ervaring heeft met voorbereiding van UAV-GC- contracten in de GWW- en IA-
(industriële automatisering)sector;
– Project- en uitvoeringservaring t.a.v. afstandsbediening van bruggen, sluizen,
centralisatieprojecten en systeemintegratie bij infrastructurele projecten;
– Ervaring op het gebied van ontwerpen en berekenen van CCTV, audio, bedienings- en besturingssystemen voor infrastructurele installaties; (wens)
– Kennis en ervaring in het proces van het verzamelen en opstellen van klanteisen;
– Kennis en ervaring in het ramen van de kosten van de eisen;
– Ervaring met technische automatisering in veiligheid kritische omgevingen;
– Basiskennis van de LBS-standaard dan wel het vermogen om deze kennis snel op te
doen op basis van voldoende kennis en ervaring met technische automatisering in
veiligheid kritische omgevingen;
– Brede inhoudelijke kennis om informatie te kunnen beoordelen en
totstandkomingsprocessen te kunnen aansturen en begeleiden;
– Je hebt ervaring met System Engineering;
– Je bent in het bezit van VOL VCA
– Kennis van informatiebeheersystemen;
– Kennis en ervaring met Rijkswaterstaat;
– Kennis en ervaring met nautische objecten in het areaal van Zuid-Nederland.
– kennis en ervaring met de RAMS methodiek

Wensen:
Wens 01:
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar basiskennis van de LBS-standaard en ervaring met technische automatisering in veiligheid kritische omgevingen.
Wens 02:
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring – kennis en ervaring met de RAMS methodiek of vergelijkbaar.
Wens 03:
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring op het gebied van ontwerpen en berekenen van CCTV, audio, bedienings- en besturingssystemen voor infrastructurele installaties.
Wens 04:
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met Systems Engineering.

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren, en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig je weg vindt van A naar B. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een organisatie die programma’s en
projecten realiseert en daarbij intensief samenwerkt met anderen en zijn resultaten elke
dag verbetert. Het publiek, de politiek en onze interne en externe partners merken dat
en waarderen ons als effectieve en efficiënte projectmanager, intern opdrachtnemer en
extern opdrachtgever met hoogwaardige kennis en ervaring.
PPO voert de productieopgave van RWS uit in opdracht van de regio’s. PPO doet dit voor programma’s, D&C-projecten (Design & Construct) kleiner dan € 65 miljoen,
prestatiecontracten en overige onderhoudsprojecten. PPO werkt nauw samen met het
organisatieonderdeel Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Beide zijn verantwoordelijk
voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

Techniek en Technisch Management
Je werkt vanuit de directie Techniek en Technisch Management (T&TM) van de landelijke dienst PPO van Rijkswaterstaat, bij de afdeling T&TM Zuid-Nederland.

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(13690) Senior adviseur techniek (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022