Senior Adviseur Uitgifte en Ontwikkeling – Grondzaken 24 u/w
Volgnummer: 20096

>Senior Adviseur Uitgifte en Ontwikkeling – Grondzaken 24 u/w
Volgnummer: 20096
Senior Adviseur Uitgifte en Ontwikkeling – Grondzaken 24 u/w
Volgnummer: 20096
2020-01-06T00:00:00+00:00
  • AMERSFOORT
  • Start datum: 06-01-2020
  • Eind datum: 16-10-2020

Standplaats: Amersfoort
Duur: 17-2-2020 t/m 16-10-2020
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
De afdeling Programma’s en Projecten is de gemeentebrede afdeling van de gemeente Amersfoort voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed gerelateerde zaken. Binnen de afdeling geven we leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaar toe. We doen dit voor het bestuur van de stad, samen met inwoners, ondernemers en honderden collega’s uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. “We make it happen”.

Er werken zo’n 100 mensen binnen de afdeling, vast en ingehuurd. We zijn doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch. Er zijn zes teams:
– projectrealisatie openbare ruimte (POR);
– proces- en projectmanagement (PPM);
– vastgoedontwikkeling en – beheer (VOB);
– team informatiseringsprojecten (TIP);
– team assistentie projectmanagement (TAP);
– flexportaal / next033

In verband met de grote ambities met betrekking tot onze (binnenstedelijke) woningbouwopgave – de gemeenteraad heeft in het voorjaar 2019 het Deltaplan Wonen vastgesteld, waarin ingegaan is op de kwantitatieve en kwalitatieve woonopgave -, zoeken wij voor het team Vastgoedontwikkeling en beheer een stevige adviseur met veel ervaring op het gebied van gronduitgifte en advisering t.b.v. (her-)ontwikkeling van woningbouwprojecten en bijbehorende maatschappelijke voorzieningen.

Wat ga je doen?
De door ons gezochte adviseur kan vanuit de vakdiscipline grondzaken deskundig adviseren over uitgiftevraagstukken en meer of minder complexe projecten betreffende (stedelijke)(her-)ontwikkelingen en onroerend goed transacties betreffende woningbouw en voorzieningen. Je bent sparringpartner voor je naaste collega’s binnen grondzaken en bij vastgoedbeheer. Je bepaalt mede de uitgiftestrategie met bijbehorende selectiemethode voor nieuwe uitgiftes, kan die goed uitschrijven ten behoeve van formele besluitvormingstrajecten. Je begeleidt de selectie- en uitgifteprocessen inclusief het opstellen van de nodige overeenkomsten tot en met formele afhandeling en het afhandelen van vragen en het formele besluitvormingstraject. Samen met de projectmanager ben je goed in staat onderhandelingen met externe partijen over de juridisch inhoudelijke, financiële en procesmatige uitgangspunten bij onroerend goed ontwikkelingen te voeren. Je bewaakt afspraken met externe partijen, naaste collega’s en gemeentelijke beleidsafdelingen. Je informeert zo nodig directie en bestuur en externe partijen en collega’s vanuit je uitgebreide kennis van de markt en van grondprijsmethodes en juridische (on-)mogelijkheden en actuele ervaring op het gebied van uitgifte van woningbouwlocaties en transformatie binnen herontwikkelingslocaties (met eventuele verkoop van gemeentelijk vastgoed).

Kandidaatomschrijving
We zoeken een senior adviseur met ruime ervaring op het gebied van uitgifte en ontwikkeling van binnenstedelijke woningbouwopgaves. De ervaring betreft de juridische, kwalitatieve, programmatische en financieel-technische kanten van het uitgifteproces. Je hebt dan ook een toepasselijke juridische/financieel-technische opleiding op WO of HBO niveau. Je beschikt over recente en ruime ervaring, bij voorkeur minstens 5 jaar, in een gemeentelijk grondbedrijf. Ook recente ervaring bij binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten op het gebied van woningbouw is gewenst. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen het lokaal bestuur.
Je bent ondernemend, analytisch en klantgericht ingesteld, zorgvuldig en transparant in de richting van de mensen met wie je samenwerkt. En natuurlijk ben je een prettige collega met gevoel voor humor.

Competentieprofiel
De kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:
– Omgevingsbewust
– Onderhandelen: strategisch onderhandelen
– Samenwerken: zorgen voor gezamenlijkheid
– Resultaatgericht handelen: doelgericht sturen
– Flexibel handelen: doelgericht gedrag aanpassen
– Analyseren: schakelen tussen denkconcepten
– Klantgericht handelen: monitoren en alternatieven bieden
– Communicatief zeer vaardig (mondeling en schriftelijk)

Toelichting op rooster
Aanvangsdatum in overleg, hoe eerder hoe beter. Werkdagen: in overleg in te vullen op maandag tot en met donderdag.

Eisen
– Je hebt minimaal een WO of HBO opleiding in een toepasselijke juridisch-financieel-technische richting als rechten, bedrijfseconomie, ASRE, vastgoedopleiding, bedrijfsmakelaardij succesvol voltooid. Diploma vereist.
– Minimaal 5 jaar ervaring als adviseur in een gemeentelijke grondzakelijke context in de afgelopen 10 jaar. Daarnaast dien je aantoonbare werkervaring op het gebied van gronduitgifte t.b.v.. woningbouw te hebben. Referentie vereist.

Gunningscriteria
1. Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Inhoudelijke toelichting op concrete ervaring met gronduitgifte (soort partijen, processen, bijzondere projecten e.d.)
– Inhoudelijke toelichting op eigen competenties (type persoon)
– Motivatie voor vacature
2. Aantoonbare ervaring in het C.V. als senior adviseur grondzaken binnen een gemeentelijke context. U heeft bij voorkeur meer dan 7 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar.
3. Aantoonbare ervaring in het C.V. met herontwikkelingsprojecten en/of transformatieprojecten inclusief opstellen exploitatie-, of koop- en ontwikkelingsovereenkomsten of selectiedocumenten zoals bedoeld in deze uitvraag. U heeft bij voorkeur meer dan 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar.
4. Aantoonbare ervaring in het C.V., bij voorkeur meerdere en verschillende projecten betreffende.
5. Aantoonbare ervaring in het C.V., bij voorkeur meerdere en verschillende projecten.

Gespreksplanning
Gesprekken zullen in week 6 van maandag 3 tot en met donderdag 6 februari 2020 plaatsvinden.

Gesprek
Tijdens de gesprekken zullen we de kandidaten toetsen op hun competentieprofiel en kijken we naar de geschiktheid om de werkzaamheden bij deze opdracht uit te kunnen voeren. We vragen inhoudelijk door op concrete ervaring passend bij de werkzaamheden.

Interesse?

Vacature:
(20096) Senior Adviseur Uitgifte en Ontwikkeling - Grondzaken 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022