(Senior) Adviseur (Veiligheid)(13) 36 u/w
Volgnummer: 15528

>(Senior) Adviseur (Veiligheid)(13) 36 u/w
Volgnummer: 15528
(Senior) Adviseur (Veiligheid)(13) 36 u/w
Volgnummer: 15528
2019-05-17T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 17-05-2019
  • Eind datum: 31-05-2022

Standplaats: Capelle aan den IJssel / Rotterdam
Duur: Start 1-6-2019 tot 31-05-2022
Optie: Verlenging ja, 2 x maximaal 12 maanden, na afloop initiële opdracht

Adviseren o.h.g.v. Strategische Veiligheid

Opdrachtomschrijving
Het cluster Beweegbare Constructies (BBC) van de regio West Nederland Zuid zoekt een ervaren Strategische Adviseur Veiligheid (SAV) met civieltechnische ontwerpkennis en van IA en 3B. De SAV is de gespreks- en adviespartner van IPM-teams van het cluster BBC op het gebied van integrale veiligheid, zowel op organisatie niveau als in projecten die vanaf de initiatieffase tot en met de eindoplevering en overdracht naar de interne beheerder lopen. De SAV zet de contouren t.a.v. integrale veiligheid uit in een strategisch veiligheidsplan en is hierbij het eerste aanspreekpunt voor alle veiligheidszaken binnen het cluster voor renovatie projecten van beweegbare bruggen.
De SAF brengt het IPM-team van het cluster BBC op strategisch, tactisch- en perationeel niveau verder. Inspireren, motiveren en mobiliseren van projectteamleden zodat integrale veiligheid in de contractvoorbereiding geborgd is voor een veilige realisatie en beheer, zijn hierbij de kernwoorden. De SAV is uitstekend in staat om de verbinding te leggen tussen de renovatie strategie en de interne processen, zodat integrale veiligheid goed geborgd is en hierop gestuurd kan worden. Daarom weet
de SAF als geen ander de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het (IPM-)projectteam en overige stakeholders (zoals beheerder, SLU, VWM, CIV, V&G Coördinator Ontwerp) t.a.v. integrale veiligheid. Tevens begeleidt de SAV het proces omtrent de uitbesteding en uitvoering van veiligheidsproducten binnen het cluster. De SAF valt onder de verantwoordelijkheid van de Technisch Manager(s) en schakelt (indien nodig) met de projectmanager: samen met de V&G coördinator ontzorgen van de Projectmanager en de Technisch Manager(s) op het gebied van integrale veiligheid
en borgen van integrale veiligheid binnen (de projecten van) het cluster.

Taken:
– De procesmatige en inhoudelijke totstandkoming van IVP´s (Integrale Veiligheidsplannen) en IVD´s (Integraal Veiligheid Dossiers) met de daarbij behorende RI&E’s en de veiligheids(ontwerp)verantwoording voor het cluster middels veiligheidsrisicosessies;
– Technische vraagstukken op het gebied van integrale veiligheid / machine veiligheid, IA, 3B in overleg met collega’s beantwoorden.
– Mede opstellen van het Strategisch Veiligheidsplan met ambities en doelstellingen voor het cluster;
– Opstellen Plan van Aanpak en roadmap integrale veiligheid;
– Inhoudelijk begeleiden, bewaken, beoordelen en toetsen van de productuitbesteding ROK IV;
– Veiligheidsbewustzijn binnen team helpen promoten en vergroten en op een hoger niveau
(niveau 4 op de veiligheidsladder) te brengen;
РSparringpartner van het IPM-team, beheerder, SLU, V&G Co̦rdinator Ontwerp, V&G
Coördinator opdrachtnemer e.a. stakeholders voor integrale veiligheid en ontwerpkeuzes;
– De Link in-pin voor integrale veiligheid naar ontwikkelteam herbruikbare bouwsteen voor bediening, besturing en bewaking (3B) en visa versa;
– Inhoudelijke vraagbaak voor collega’s en coaching van anderen op integraal
veiligheidsgebied.

Kennis en ervaring:
– Uitgebreide kennis van veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen;
– Ervaring met RWS-kaders voor integrale veiligheid;
– Ervaring met de beweegbare objecten van de Van Brienenoordbrug, Haringvlietbrug ,
Spijkenisserbrug en Giessenbrug;
– Ervaring in de verschillende project fasen (contract voorbereiding, realisatie en onderhoud);
– Je bent breed georiënteerd, zowel inhoudelijk als proces;
– Kennis van bestuurlijke processen, besluitvorming en beïnvloeding en schakelen tussen diverse partijen op diverse niveaus;
– Meer dan 10 jaar in bestuurlijke omgeving;
– Kennis van de totale RWS werkwijze bij aanleg en onderhoud;
– Kennis van en ervaring met Bediening, besturing en bewaking (3B) systemen binnen een
– renovatieproject;
– Kennis van civiel, elektrotechnische, IA, werktuigbouwkundige, staal, beton en
gebouwgebonden installaties;
– Kennis met bediening vanuit de Verkeerscentrale (VC) in Rhoon;
– Ervaring met LBS (Landelijke Bruggen en Sluizen) – standaard;
– Ervaring met assetmanagement aan beweegbare bruggen;
– Je hebt ervaring met ontwerp, uitvoering en implementatie van complexe projecten;

Vaardigheden:
– Analytisch en praktisch die een technische vraagstukken over integrale veiligheid door
vertaalt en oplost met daarbij een sterke focus op proces;
– Ontwerpdeskundigheid en veiligheidsverantwoording;
– Situaties/problemen (systematisch) kunnen analyseren;
– Proactieve- en verbindende houding naar het team;
– Strategisch en tactisch kunnen denken en handelen;
– Coaching en motiveren team leden;
– Mens en resultaat georiënteerd;-
– Oplossend, analyserend vermogen;
– Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
– Resultaatgericht, integer, ondernemend en verbindend.

Karaktereigenschappen:
– Flexibiliteit
– Procesmatig werken
– Resultaatgericht
– Samenwerking.

Inzet:
De verdeling 50% inzet bij cluster beweegbare constructies WNZ en 50% bij cluster B Bruggen WNZ

Eisen:
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn
– Meer dan 10 jaar aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen in een bestuurlijke omgeving.
– Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van het integrale veiligheid in relatie tot het veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen, opstellen contractdocumenten in relatie tot stedenbouwkundige, bouwkundige, infra, en energieprojecten.
– Heeft aantoonbare ervaring als disciplineleider veiligheid.
– Heeft – aantoonbaar – de VCA-VOL opleiding met succes afgerond.
– Heeft aantoonbare ontwerpdeskundigheid op het gebied van integrale veiligheid.
– Een afgeronde opleiding WO Civiele techniek met specialisatie veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen (studies als HVK /MVK / MoShe, Arbo-specialist zijn uitgesloten).
– Werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen.

Wensen:
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per 1 juni 2019.
– Heeft minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van integrale veiligheid en bij voorkeur bij multidisciplinaire uitbestedingen met ervaring bij zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.
– Aantoonbaar in het bezit van een TMA certificaat.
– Heeft aantoonbare ervaring met veiligheidsverantwoording in IVP’s en IVD’s en RI&E’s.
– Heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van een strategisch veiligheidsplan en een roadmap voor integrale veiligheid.
– heeft aantoonbare ervaring met de toepassing van de LBS (landelijke bruggen en sluizen standaard).

CV eisen:
– Verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Opleidingen: afgeronde en erkende opleidingen moeten duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer diploma is behaald.

Aanvullende informatie:
– VOG verklaring na gunning
-Referentie

Interesse?

Vacature:
(15528) (Senior) Adviseur (Veiligheid)(13) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022