Senior Businesscontroller Ruimte en Economie 24-30 u/w
Volgnummer: 16625

>Senior Businesscontroller Ruimte en Economie 24-30 u/w
Volgnummer: 16625
Senior Businesscontroller Ruimte en Economie 24-30 u/w
Volgnummer: 16625
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • Delft
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 30-11-2019

Standplaats: Delft
Duur: start z.s.m., naar verwachting 26-8-2019 t/m 30-11-2019
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden

Omschrijving werkzaamheden
De afdeling Controlling ondersteunt het gemeentelijk managementteam en het college van B&W bij de sturing en beheersing van de Delftse organisatie. Vooruitlopend op de werving een nieuwe collega zoeken wij op korte termijn een ervaren Senior
Businesscontroller Ruimte en Economie die deze functie tijdelijk kan invullen. In deze functie ben je de ‘trusted advisor’ van de directeur Ruimte en Economie inzake de sturing en beheersing van dat onderdeel van de organisatie. Je adviseert over verbeteringen ten aanzien van de bedrijfsprocessen en je bent nauw betrokken bij het risicomanagement in de portefeuille. Je weet inhoud en bedrijfsvoering met elkaar te verbinden. Je houdt je bezig met complexe gebiedsontwikkelingsvraagstukken en weet de financieringsbehoefte daarvan door te vertalen en te voorzien van een financiële strategie en onderbouwing. Je werkt in dit alles nauw samen in een klantteam met de financieel adviseurs en medewerkers van Interne Dienstverlening. In dat klantteam heb je een regisserende en verbindende rol, zodat directeur, management en programmeurs van integrale adviezen worden voorzien. Daarnaast krijg je een belangrijke rol in het inwerken, coachen en begeleiden van de nieuwe collega businesscontroller Ruimte en Economie die de functie op termijn vast gaat invullen.

Eisen
– Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor 24 tot 30 uur per week vanaf 26 augustus 2019;
– Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als controller met projecten in de fysiek
ruimtelijke omgeving van de locale overheid of vergelijkbaar;
– Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met financiële inrichting en processen
binnen het ruimtelijk domein met bestuurlijk complexe afwegingsvraagstukken en
beheermaatregelen in het kader van de begroting en de financiële strategie van een
locale overheid of vergelijkbaar;
– Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met de planning- & controlcyclus binnen het ruimtelijke domein van een locale overheid of vergelijkbaar;
– Aantoonbare werkervaring met complexe businesscases binnen het ruimtelijk fysieke
domein, zoals bijvoorbeeld een multiprojectomgeving met stakeholders uit zowel de
publieke als de private sector;
– Beschikt over snel inzicht en overzicht in financiën en risico’s van
gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten en kan daarover zowel mondeling als
schriftelijk heldere adviezen geven;
– Aantoonbare werkervaring en expertise in het coachen en begeleiden van collega’s op de werkvloer;
– Aantoonbare werkervaring met risicomanagement en het begeleiden van
risicogesprekken;
– Aantoonbare kennis van en ervaring met het toepassen van het BBV(Besluit, Begroting en Verantwoording).

Kwaliteitcriteria (wensen)
1. Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:
a. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de
aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);
b. De competenties (motivatie waarom aan de geëiste competenties wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);
c. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;
d. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag.
(weging 30%)
2. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijk complexe afwegingsvraagstukken in het kader van de P&C-cyclus en de financiële strategie van een gemeente, in het bijzonder in het fysieke en ruimtelijke domein.
(weging 15%)
3. Aantoonbare werkervaring met complexe businesscases en ruimtelijke projecten in een bestuurlijk complexe omgeving.
(weging 15%)
4. Aantoonbare kennis van en ervaring in een begeleidende en coachende rol.
(weging 20%)

Competenties
– Samenwerken;
– Coachen;
– Omgevingsbewustzijn;
– Resultaatgerichtheid;
– Hands-on mentaliteit;
– Schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
– Adviesvaardigheden;
– Overzicht over bedrijfsprocessen (helikopterview);
– Stevige sparringpartner voor het management en bestuurders;
– Aantoonbare kennis van en ervaring met het toepassen van belastingwetgeving in de
context van een gemeente;
– Kan makkelijk samenwerken met collega’s van andere disciplines en is een stevige
sparringpartner voor het management en bestuurders.

Cv
Het CV dient uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan.

Matchgesprekken
Onderdeel van de aanbestedingsprocedure is een matchgesprek met de door u voorgestelde kandidaat van ongeveer 30 à 45 minuten. In het matchgesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties.

Matchgesprekken: kandidaten In de week van 19 augustus 2019.

Aan te leveren documenten voorafgaand aan de start van de werkzaamheden:
Iedere in te huren medewerker dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden de volgende documenten aan te leveren:
– Persoonsgegevens;
– Ondertekende integriteitsverklaring;
– Kopie van aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag;
– Kopie van behaalde opleidingen, certificaten en rijbewijzen conform instapkwalificaties

Interesse?

Vacature:
(16625) Senior Businesscontroller Ruimte en Economie 24-30 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022