Senior Civieltechnisch werkvoorbereider 28-36 u/w
Volgnummer: 13661

>Senior Civieltechnisch werkvoorbereider 28-36 u/w
Volgnummer: 13661
Senior Civieltechnisch werkvoorbereider 28-36 u/w
Volgnummer: 13661
2019-02-05T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 05-02-2019
  • Eind datum: 30-09-2019

Standplaats: Hoofddorp
Van 18-3-2019 t/m 30-9-2019
Optie verlenging: 9 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise en het, als rechterhand van de projectleider, organiseren van alle werkzaamheden in de voorbereidingsfase van diverse projecten.

Functieprofiel:
Je bent mede verantwoordelijk voor de integrale civieltechnische voorbereidingsfase van werken in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturend) vast projectteam “Aanleg Nieuwe Infra”.

In de projecten lever je, samen met je collega’s van de vakdisciplines landschap, verkeer, verlichting & groen, vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de projectleider alle voorbereidende werkzaamheden. Zo coördineer je het toetsen van plannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases, opdrachten aan ontwerp- c.q. ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, bestekken en tekeningen.
Tevens toets je ook alle inhoudelijke producten op de civieltechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad DIOR. Je begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid. Daarnaast draag je zorg voor (besteks)tekeningen en werkomschrijvingen/bestekken van kleine omvang.
Je verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen de gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Binnen het team wordt aan een veelvoud van plannen gelijktijdig gewerkt dit vereist een flexibele instelling.

Deeltaken en korte uitwerking
toetsen van openbare buitenruimte ontwerpen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
uitzetten van toetsen van de producten door interne partijen, verzamelen van toetsresultaten en (laten) verwerken van toetsresultaten;
opstellen programma van eisen, aanbestedingsleidraad, plan van aanpak, en risicoanalyses;
zelf maken van ontwerpen, bestekken en werkomschrijving is een pre;
verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan projectleider;
samen met de projectleider aanbesteden van diensten en werken door middel van TenderNed;
coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen;
aanvragen van vergunningen (keurontheffing, omgevingsvergunning etc.)
deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen in de voorbereidingsfase (GOTIK-aspecten).

De kandidaat voldoet aan:
de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of uiterlijk 1 april 2019 i.v.m. eventuele opzegtermijn;
is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
beschikt over een afgeronde HBO-opleiding Civiele Techniek of MBO-opleiding met aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau richting Civiele Techniek (weg- en waterbouw);
heeft ervaring met tekenen door middel van CAD-systeem MicroStation (is een pre);
heeft goede kennis van RAW systematiek, UAV en UAV-GC;
heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring als civieltechnisch werkvoorbereider en heeft ervaring met projectmatig werken;
gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer);
ervaring met past performance is een pre.

Eisen:
– Op CV aantoonbaar een afgeronde HBO-opleiding Civiele Techniek / MBO-opleiding met aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau richting Civiele Techniek (weg- en waterbouw).
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als civieltechnisch werkvoorbereider en ervaring met projectmatig werken. Referentie vereist
– Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of uiterlijk 1 april 2019 i.v.m. eventuele opzegtermijn. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
– Gedraagt zich integer en is bereid integriteitverklaring te ondertekenen.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (15%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wij verwachten een persoonlijke motivatiebrief waarin de volgende aspecten zijn verwerkt:
• sensitief, handelen in relatie burger/bestuur, alsmede omgevingsbewustzijn;
• inlevingsvermogen, weet de drijfveren van de ander en handelt overeenkomstig;
• teamspeler, het samenwerken binnen een zelfsturend team;
• communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• projectmatig werken (GOTIK)
– Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met relevante werkzaamheden binnen (in dienst van/gedetacheerd bij) een gemeentelijke organisatie.
1 tot 3 jaar (1 %)
3 tot 5 jaar (3 %)
meer dan 5 jaar (5 %)
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als civieltechnisch werkvoorbereider.
5 tot 10 jaar (3 %)
meer dan 10 jaar (5 %)
– Ervaring heeft met het (samen-)werken met diverse in- en externe partijen (Hoogheemraadschap, ingenieursbureaus) bewoners en andere belanghebbenden.
Een van bovengenoemden (3 %)
Meerdere van bovengenoemden (5 %)
Alle bovengenoemden (10 %)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
relevante werkervaring;
houding en gedrag;
de mate van passendheid binnen de zelfsturende projectteams;
communicatie / mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken zijn op 25 februari 2019.
Nadere afspraken omtrent het exacte tijdstip volgen na de eerste selectie.

Interesse?

Vacature:
(13661) Senior Civieltechnisch werkvoorbereider 28-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022