Senior Communicatieadviseur 24-32 u/w
Volgnummer: 11199

>Senior Communicatieadviseur 24-32 u/w
Volgnummer: 11199
Senior Communicatieadviseur 24-32 u/w
Volgnummer: 11199
2018-08-31T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 31-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Hoofdkantoor Waternet (Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC te Amsterdam)
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
De senior communicatieadviseur waar we naar op zoek zijn werkt voor de teams Grachten binnen Waternet. De scrumteams Grachten ondersteunen en adviseren de gemeente Amsterdam bij de beleidsontwikkeling en houden zich o.a. bezig met de afhandeling van vergunningaanvragen, van bezwaar- en beroepschriften en van advisering inzake nautische, bestuurlijke en beleidsmatige zaken met betrekking tot het gebruik van de Amsterdamse grachten. De werkzaamheden in de scrumteams worden voor en in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam uitgevoerd. Organisatorisch is de functie geplaatst binnen het onderdeel Programma Varen binnen Waternet.

Wij zijn op zoek naar een senior communicatie adviseur die het leuk vindt om te adviseren en om middelen te (laten) produceren.

Je gaat aan de slag voor het multidisciplinaire grachtenteam. Dit team werkt in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam aan het onderhoud en beheer van de Amsterdamse grachten. Voor deze opgave is veel aandacht vanuit de politiek, de stad en de media. Binnen het project werk je samen met inhoudelijk experts zoals beleidsmakers, juristen en handhavers. Je adviseert hen en helpt om de communicatieve consequenties van besluiten en werkzaamheden inzichtelijk te maken. Je maakt de vertaalslag naar de verschillende communicatiemiddelen zoals brieven en online teksten. Je schakelt met het verantwoordelijke directielid.

Je komt te werken bij de afdeling Marketing en Communicatie. Deze bestaat uit drie teams: Strategie, Marketing en Communicatie. De communicatie adviseur valt onder het team Communicatie.

Het is belangrijk dat je anderen kunt adviseren en overtuigen. Je hebt een praktische instelling. Je bent accuraat, kunt goed schrijven, je toont initiatief en je hebt kennis van online communicatie. Je weet je weg te vinden in een bestuurlijke organisatie en je hebt een bestuurlijke antenne en ziet kansen voor publiciteit. Kennis en ervaring met Factor C is een voordeel.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
In 2013 is de Nota Varen vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam. In deze nota werd nieuw beleid voor varen in Amsterdam gepresenteerd.

Ter uitvoering van het onderdeel passagiersvaart in de Nota Varen is het Programmaplan Varen – Passagiersvaart 2015-2018 opgesteld. In het programmaplan werd o.a. bepaald dat vergunningen voor rondvaartboten langer dan 14 meter werden omgezet naar bepaalde tijd. Rederijen gingen met succes tegen de omzettingsbesluiten in hoger beroep bij de Raad van State.

Na de uitspraak van de Raad van State in juni 2017 werd een moratorium ingesteld en is er een tijdelijke programmaorganisatie opgericht onder aansturing van de gemeente Amsterdam; ingericht om o.a. nieuw beleid op te stellen voor de passagiersvaart, gedoogverklaringen af te geven en juridische procedures te stroomlijnen en af te handelen. Waternet levert hiervoor de benodigde capaciteit.

Eisen
– Heeft de aangeboden kandidaat het afgelopen 2 jaar een ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam?
– De aangeboden kandidaat heeft ten minste een afgeronde hbo of WO opleiding in de richting communicatie. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 15 jaar) in het communicatie vak. U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en minimaal 5 jaar recent werkervaring met stakeholdermanagement; U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en motivatie.
– Geef aan of de aangeboden kandidaat kennis en ervaring heeft met Factor C. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV of motivatie. U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime werkervaring in het communicatie vak en het werken met de media; Geef aan hoeveel jaren aantoonbare ervaring de kandidaat heeft opgedaan in de laatste 10 jaar.
– De aangeboden Kandidaat heeft ruime ervaring met het werken in een multidisciplinair team, programmatisch en projectmatig werken. U toont dit aan met een beschrijving in maximaal 1 A4 van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
– De aangeboden kandidaat heeft werkervaring met de gemeentelijke overheid. U toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: week 38

Interesse?

Vacature:
(11199) Senior Communicatieadviseur 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022