Senior Communicatieadviseur Dienstverlening & Bedrijfsvoering (11) 24-28 u/w
Volgnummer: 8773

>Senior Communicatieadviseur Dienstverlening & Bedrijfsvoering (11) 24-28 u/w
Volgnummer: 8773
Senior Communicatieadviseur Dienstverlening & Bedrijfsvoering (11) 24-28 u/w
Volgnummer: 8773
2018-03-09T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 3 maanden, start rond 1-4-2018
Optie tot verlenging: telkens voor 3 maanden, max. 36 maanden

Over VNG Realisatie
In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen.

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.

Over de unit Communicatie
De unit Communicatie adviseert en ondersteunt de units, programma’s en directie van VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering. De unit is daarnaast verantwoordelijk voor de websites en beheer relatiesysteem. De unit is formeel onderdeel van de unit Staf & Ondersteuning.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
– Visie vormen op communicatie over de unit Dienstverlening en Bedrijfsvoering en het thema Digitale Dienstverlening, rekening houdend met diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie;
– Proactief advies over communicatie en positionering van het thema Digitale Dienstverlening;
– Proactief verbinding leggen tussen het thema Digitale Dienstverlening en de andere thema’s binnen VNG Realisatie;
– Uitvoeren en invulling geven aan de communicatie aanpak/plan;
– Uitvoering (laten) geven aan het produceren van communicatiemiddelen en activiteiten m.b.t. het thema Digitale Dienstverlening;
– Afstemmen van inhoudelijke wensen en verwachtingen met de inhoudelijke projectleiders;
– Afstemmen van communicatiekaders met de teammanager communicatie van VNG Realisatie;
– Rapporteren over de voortgang en adviseren over een eventuele bijstelling van aanpak;
– Actueel houden van de kennis en informatie over het thema Digitale Dienstverlening op alle communicatiekanalen van VNG Realisatie.

Doel van de opdracht
Als senior communicatieadviseur voor de unit Dienstverlening en Bedrijfsvoering en het bijbehorende thema Digitale Dienstverlening ben je verantwoordelijk voor visie, strategisch advies, planvorming en de uitvoering. Je bewaakt de voortgang en samenhang met andere communicatieplannen bij VNG Realisatie en stuurt waar nodig bij. Je betrekt de verschillende expertises bij de uitvoering van de communicatieplannen en bewaakt de voortgang en samenhang. Je werkt hierbij nauw samen met de collega communicatieadviseurs van de andere units, de verschillende communicatie experts zoals redactie, webredactie, directmarketing, projectleiders en inhoudelijke experts.

Kennis- en ervaringsvereisten
– WO-werk-en denkniveau, verkregen door tenminste een HBO-opleiding in een richting die relevant is voor de opdracht (bijvoorbeeld Communicatie, Nederlands, politicologie of bestuurskunde) en door meer dan 5 jaar relevante werkervaring;
– Heeft de afgelopen 5 jaar gewerkt als communicatieadviseur, zowel binnen als buiten de overheid;
– Is bekend met de werkprocessen van een vereniging of een koepelorganisatie;
– Is in staat tegenstrijdige belangen te structureren en van daaruit oplossingsrichtingen en uitvoerbare plannen te formuleren of zelf uit te voeren (oftewel verbindingen leggen, maar tegelijkertijd ook sturing geven);
– Aantoonbare recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving;
– Aantoonbare ervaring met het vertalen van een visie op communicatie in een doeltreffende aanpak;
– Heeft ervaring opgedaan in de afgelopen drie jaar met het inrichten van communicatie en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders);
– Heeft aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar communicatieplannen die aansluiten bij de doelgroepen van VNG Realisatie (zijnde bijvoorbeeld informatie- en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten);
– Heeft in de rol van communicatieadviseur communicatieplannen geoperationaliseerd in de vorm van concrete (deel)plannen van aanpak, communicatiemiddelen, – producten, -bijeenkomsten etc.

Gesprek
De eerste gesprekken zijn op dinsdag 3 april 2018 12:30-16:00.

Interesse?

Vacature:
(8773) Senior Communicatieadviseur Dienstverlening & Bedrijfsvoering (11) 24-28 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 06-53475541