Senior Communicatieadviseur Oranje Loper (11) 24 u/w
Volgnummer: 10932

>Senior Communicatieadviseur Oranje Loper (11) 24 u/w
Volgnummer: 10932
Senior Communicatieadviseur Oranje Loper (11) 24 u/w
Volgnummer: 10932
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 01-09-2019

Standplaats: Amstel 1, Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 1-9-2019
Optie tot verlenging: ja, 6 maanden

Communicatiebureau – Senior communicatieadviseur programma Oranje Loper in het bijzonder Raadhuisstraat/Rozengracht

Functieomschrijving
De gemeente Amsterdam is op zoek naar een senior communicatieadviseur, een georganiseerde en gestructureerde teamplayer, die zich thuis voelt in de dynamische praktijk van een groot openbare ruimte project, een goed overzicht heeft, snel kan schakelen en zijn/haar formele en informele contacten goed op orde heeft. Je maakt voor beide projecten onderdeel uit van het Team Omgeving, maar opereert ook intensief met de projectleiders van de deelprojecten en de overall-projectmanager.

Het afgelopen jaar is er regelmatig overleg geweest tussen de projecten Raadhuisstraat-Rozengracht, De Nieuwe Zijde en later ook De Clercqstraat / Jan Evertsenstraat. Aanleiding was de vraag of een samenhangende aanpak voor deze projecten aan de orde was De belangrijkste aanleiding is vooral gelegen in de mogelijkheid die een samenhangende aanpak biedt om een robuuste projectorganisatie op te zetten. Inhoudelijk kunnen en zullen de diverse projectonderdelen van elkaar verschillen. Gestreefd wordt naar een programmasturing die meerwaarde oplevert voor iedereen die werkt aan het project/programma. Op basis hiervan is een voorstel opgesteld voor het programma met als werktitel ‘Oranje Loper’. De naam is voorlopig zo gekozen omdat alle projecten een verbinding hebben met het Koninklijk Paleis op de Dam. Er is (op voorhand) geen inhoudelijke overeenkomst met de Rode Loper
Het project Raadhuisstraat-Rozengracht betreft de herinrichting van het maaiveld van gevel tot gevel in de twee straten en de renovatie van een aantal (monumentale) bruggen. Dit project maakt onderdeel van het Oranje Loper programma.
Doelstelling van het project is het bieden van een ongehinderde doorstroming aan de tram, het veilig en duurzaam afwikkelen van het fietsverkeer, ruimte voor voetgangers en het vergroten van de verblijfskwaliteit van beide straten. Het project Raadhuisstraat-Rozengracht bevindt zich in de definitiefase, wat zich kenmerkt door politiek-bestuurlijke besluitvorming en participatie-consultatie bij betrokken partijen.

Het project Raadhuisstraat – Rozengracht maakt onderdeel uit van het programma de Oranje Loper. Het is het project met de grootste risico’s (6 bruggen die vervangen moeten worden terwijl de stad moet blijven functioneren). Het project loopt al enige jaren. Desondanks moet er nog een aanzienlijke hoeveelheid plan- en besluitvorming tot stand komen om tot uitvoering over te kunnen gaan. Het programma De Oranje Loper is nieuw. Dat betekent onder meer het opzetten van een overall communicatiestrategie.

Werkzaamheden
– Het gevraagd en ongevraagd leveren van (strategisch) communicatieadvies;
– Het opstellen en uitvoering geven aan de communicatiestrategie;
– Het mede opzetten van de samenwerking en uitvoeren van de gezamenlijke projectcommunicatie tussen opdrachtgever en toekomstige opdrachtnemer;
– Het organiseren van de dialoog met diverse stakeholders over het ontwerp van de maaiveldinrichting (Raadhuisstraat/Rozengracht);
– Het redigeren van besluitvormingsdocumenten en nota’s (Raadhuisstraat/Rozengracht);
– Afstemming op het gebied van communicatie met andere (gemeentelijke) instanties;
– Adviseren over inzet en ontwikkelen van communicatiemiddelen in aansluiting op het binnen de gemeente Amsterdam aangeboden palet;
– Bedienen van de woordvoerder van de wethouder Verkeer en Openbare Ruimte en met de clusterwoordvoerder Ruimte en Economie;
– Het onderhouden van contacten met communicatieadviseurs/voorlichters van stadsdelen, grote projecten en Verkeer & Openbare Ruimte en Ingenieursbureau

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.

Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.

Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs.

Aantal uren per week
24 uur per week (8uur programma Oranje Loper en 16 uur Raadhuisstraat / Rozengracht).

Eisen
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO-WO werk- denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur bij een overheidsinstelling met omgevingscommunicatie (G4, rijk, provincie).
– De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met communicatieadvisering en (issue) management op het gebied van complexe en mediagevoelige infrastructurele projecten of thema’s.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met het samenwerken met een opdrachtnemer (aannemer) in een uitvoeringsproject binnen een innovatief aanbestedingscontract (UAV-GC).
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met communicatie in het IPM model.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in zowel de definitiefase als in de uitvoeringsfase van infrastructurele projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring bij een overheidsinstelling in interdisciplinaire projectteams (G4, rijk, provincie).

Wensen
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met het organiseren en voorzitten van dialoogsessies met ondernemers en bewoners?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring als communicatieadviseur in complexe infrastructurele projecten in binnenstedelijk gebied? (Daarbij ervaring met de doelgroepen, stakeholders en de daarbij horende communicatievormen)?
– Heeft de aangeboden kandidaat minimaal 1 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur binnen de gemeente Amsterdam bij infrastructurele projecten?
Voor deze specifieke opdracht is het van belang dat je kennis hebt van de Amsterdamse samenleving en op de hoogte bent van de werkwijze van het Communicatiebureau van Amsterdam.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: ma 3 sep 2018 8:00 – vr 7 sep 2018 8:00

Interesse?

Vacature:
(10932) Senior Communicatieadviseur Oranje Loper (11) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022