Senior Controller Eigendom & Beheer 36 u/w
Volgnummer: 12806

>Senior Controller Eigendom & Beheer 36 u/w
Volgnummer: 12806
Senior Controller Eigendom & Beheer 36 u/w
Volgnummer: 12806
2018-12-07T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 07-12-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Entrada Amsterdam
Duur: 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Als Senior Controller Eigendom & Beheer ben je verantwoordelijk voor het verzorgen en opleveren van financiële analyses en rapportages om de Directeur Eigendom en Beheer van alle relevante stuurinformatie te voorzien. Je richt je op de financiële performance van de subsidieaanvraag. Ook ben je verantwoordelijk voor het op proactieve wijze adviseren en ondersteunen van het Managementteam van Eigendom en Beheer en bewaak je het beleid, de procedures en de regelgeving omtrent verwerving en aanwending van financiële middelen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Het coördineren en consolideren van het bedrijfsplan en beheerplan van de afdeling Eigendom en Beheer van de directie Metro en Tram;
Het coördineren, consolideren en bewaken van de kwaliteit ten aanzien van de jaarlijkse subsidieaanvraag en de periodieke voortgangsverantwoordingen naar de subsidieverstrekker Vervoerregio Amsterdam;
Het bewaken van de financiële meerjarenreeksen zoals afgesproken in de convenanten tussen de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam;
Acteren als eerste aanspreekpunt voor MT-leden van Eigendom en Beheer ten aanzien van vorengenoemde taken;
Het (in afstemming met MT Eigendom en Beheer) periodiek afstemmen met de subsidieverstrekker over de voortgang, verwachtingen en verantwoording van de subsidiestromen;
Het initiëren van verbetervoorstellen ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering, bewaking en verantwoording van ontvangen subsidies en advisering hierover aan MT Eigendom en Beheer.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Het betreft hier (infrastructuur) projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico’s zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende HBO opleiding in een financiële/economische richting.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot het opzetten en bewaken van meerjarige investeringsplannen met betrekking tot railinfrastructuur.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring en kennis met project- en assetmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring ten aanzien van subsidieaanvragen en verantwoordingen.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring en kennis van bestuurlijke processen binnen overheidsorganisaties.

Wensen;
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met het vervullen van een financiële advies- en controlefunctie binnen een gemeentelijke organisatie, waarbij de taken en verantwoordelijkheden doorlopend bewaakt worden?
Criterium: de mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met het vervullen van deze financiële advies- en controlfunctie is relevant voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
Ervaring met het werken binnen gemeentelijke organisatieonderdelen;
Ervaring met het communiceren op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie;
Ervaring met de aspecten van projectbeheersing binnen een assetmanagement organisatie, bij voorkeur op het gebied van railinfrastructuur.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.
De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.
– Heeft de aangebdoden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring in het coördineren en consolideren van bedrijfsplannen, het opstellen van aanvragen en verantwoordingen van subsidies en bewaken van de financiële stromen. Waarbij het tonen van initiatief, het aanbrengen van structuur en het najagen en opvolgen van acties centraal staat?
Criterium: de mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met coördineren en consolideren van bedrijfsplannen, het opstellen van aanvragen en verantwoordingen van subsidies en bewaken van de financiële stromen relevant is voor onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
De rol die de kandidaat heeft gehad in een vergelijkbare functie;
De mate van ervaring met het communiceren met subsidieverleners.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.
De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(12806) Senior Controller Eigendom & Beheer 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022