Senior Data Analist (10) 27 u/w
Volgnummer: 9645

>Senior Data Analist (10) 27 u/w
Volgnummer: 9645
Senior Data Analist (10) 27 u/w
Volgnummer: 9645
2018-05-14T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 14-05-2018
  • Eind datum: 30-04-2019

Standplaats: Weesperplein 8 Amsterdam
Duur: Start zsm t/m 30-04-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Ruimte en Duurzaamheid is op zoek naar een data analist voor het team Beeld en Data
Voor onze bestemmingsplannen en reken-en tekenprocessen zoeken wij een ervaren beheerder. In deze functie draag je bij aan het verbeteren van de interoperabiliteit van onze reken- en tekenapplicaties en werk je op de scheidslijn tussen applicatiebeheer en primair proces.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D) is een van organisatieonderdelen in de cluster Ruimte en Economie. De R&D is een toonaangevende beleidsdienst op het gebied van stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkeling. R&D adviseert het gemeentebestuur en werkt zowel voor stadsdelen als voor grootstedelijke projecten.
Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.

Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen. De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid

De samenstelling van de teams van R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie-breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij – de openbare ruimte van – Amsterdam. Er wordt ontworpen in de Amsterdamse traditie: zorgvuldig, in samenhang, doelmatig met een duurzame kwaliteit, chic waar het moet en eenvoudig waar het kan, optimaal ruimte scheppend voor het stedelijk leven en rust brengend in de openbare ruimte. Gewerkt wordt aan een standaard voor inrichting, detaillering en materiaalgebruik in de stad die de kwaliteit en de samenhang van de openbare ruimte in de stad zal verhogen en kosten zal verlagen (Puccinimethode).

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervariing met het beheren van Microstation en LCS.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis op het gebied van Adobe en Mapublisher.
– De aangeboden kandidaat heeft meer dan 7 jaar recente aantoonbare ervaring in een gelijksoortige of verwante functie.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis en ervaring met Dezta?
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar goede redactionele vaardigheden.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 30 mei en 6 juni.

Interesse?

Vacature:
(9645) Senior Data Analist (10) 27 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022