Senior databasebeheerder 36 u/w
Volgnummer: 20273

>Senior databasebeheerder 36 u/w
Volgnummer: 20273
Senior databasebeheerder 36 u/w
Volgnummer: 20273
2020-01-15T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 15-01-2020
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Arnhem
Duur: 02-03-2020 t/m 31-08-2020
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ict-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak.

Het team Rapportage- en Applicatieservices (RAS) is één van de teams binnen de afdeling en levert diensten op het gebied van beheer, onderhoud en ontwikkeling van applicaties en databases. RAS is georganiseerd in een aantal clusters met specifieke verantwoordelijkheden.

Het cluster databasebeheer bestaat uit 2 beheerders en gezamenlijk zorgen ze voor de uitvoering van zowel het functionele – als het technische databasebeheer van alle provinciale databases (Oracle/SQL server/Postgres/MySQL). Tevens is het technisch beheer van Oracle E-Business Suite en Oracle Forms bij dit cluster belegd.

Voor deze functie zoeken wij een databasebeheerder die zelfstandig de databases omgevingen kan beheren. Het betreft zowel OLTP als DataWareHouse omgevingen. Voor al deze omgevingen moeten tevens “health checks” worden uitgevoerd en de hieruit resulterende bevindingen moeten worden opgepakt. Tevens wordt verwacht dat de databasebeheerder applicatie consistente back-ups kan uitvoeren met behulp van CommVault.

Daarnaast wordt er input verwacht met betrekking tot het verbeteren en verder professionaliseren van de SQL-server en PostgreSQL beheer omgeving.

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van een senior databasebeheerder bestaan met name uit:
Oplossen van 2e lijns verstoringen, incidenten, problemen;
Afstemmen met functioneel-, applicatiebeheer, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA);
Zorgen voor de onderlinge afstemming tussen applicatiebeheer, technisch beheer, databasebeheer, architectuur en externe partijen;
Leveren van een bijdrage aan architectuurrichtlijnen, het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer;
Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen (eventueel m.b.v. Powershell);
Maken en beoordelen van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van;
Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen met betrekking tot databases (SQL, Postgress, Oracle);
Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten;
Monitoren van de prestaties van applicaties en/of databases, bij voorkeur d.m.v. Check-MK;
Opstellen en onderhouden technische en beheerdocumentatie.

Eisen:
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als databasebeheerder (opgedaan in de periode 2011-2019).
– Externe heeft aantoonbaar 5 jaar ervaring met het beheer van MSSQL Server (2008 en hoger).
– Externe heeft aantoonbaar 5 jaar ervaring met beheer van VMWare Vsphere.
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met CommVault backup software.
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met de programmeertaal PL/SQL en T-SQL.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met SQL Server, Oracle, PostgreSQL en Powershell scripting, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (40%)
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met Operating Systemen Redhat 7 en hoger, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met Operating Systemen MS Windows 2012 server en hoger, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (15%)
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het technisch beheer van Oracle E-Business Suite 12.1.3, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (15%)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
Zorgvuldigheid / Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
Coöperatief gedrag: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers).

CV eis:
Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Gesprek:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdag 5 februari, donderdag 6 februari of vrijdag 7 februari 2020.

Interesse?

Vacature:
(20273) Senior databasebeheerder 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022